En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny satsning på Naturlig Menighetsutvikling

Ny satsning på Naturlig Menighetsutvikling

11.11.2008
Våren 2009 vil K-vekst sammen med 45 veiledere starte en nasjonal satsning på å inspirere og utruste lokale menigheter. Metodistkirkens ledelse oppfordrer menighetene i Metodistkirken sterkt å delta.
Ny satsning på Naturlig Menighetsutvikling
Anne Karin og Ommund Rolfsen står i spissen for K-vekst og Naturlig Menighetsutvikling. Den nasjonale satsingen til våren får stor oppmerksomhet i kristennorge.
Biskopens anbefaling
29 metodistmenigheter har gjennomført en eller flere menighetsprofiler fra Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). Biskop Øystein Olsen slår fast at det er mange eksempler som kan gis på hvordan de har fått hjelp til bevisstgjøring på å se nye muligheter og til å arbeide konkret med de områder som trengs å styrkes for å oppleve ny vekst. Biskopen går varmt inn for at våre menigheter deltar på satsingen denne våren, enten menigheten er aktivt med, har prøvd eller aldri har prøvd et samarbeide med K-vekst og brukt Naturlig Menighetsutvikling.

Ny satsning på Naturlig Menighetsutvikling
Se hjemmesiden til K-vekst for konkret informasjon og påmelding:

      www.k-vekst.no


En stille forandring
På spørsmål om hvordan utviklingen er i kristennorge, sier Ommund Rolfsen, leder i K-vekst, at han gleder seg over en stille forandring i flere menigheter og alle kirkesamfunn.
- I noen menigheter er det ganske dramatiske endringer. I andre menigheter går prosessene langsomt. Noen opplever en endring fra en langsom tilbakegang til fremgang etter fem til ti års innsats. Metodistmenigheten i Drammen er en av dem vi holder frem som et godt eksempel, forteller Ommund Rolfsen.

Nasjonal satsning
Den nasjonale satsingen skal stimulere til at flere menigheter kan komme inn i en forandringsprosess. For Ommund er det viktig at NaMu ikke er en enkelt metode og at det ikke er enkle forandringer som gir endring. Han holder NaMu frem som en katalysator. NaMu er en langsiktig prosess som er unik for den enkelte menighet, siden menighetene er unike i seg selv.
NaMu bruker et bilde fra landbruket, der menigheten er bonden og Gud er den livgivende som gir vekst. Bonden er satt til å ta seg av sin åker og behandle den slik det er ganglig i forhold til akkurat hans jordsmonn.
Metoden vil derfor fremstå som forskjellig fra samfunn til samfunn ifølge Ommund.

Gode tegn for Metodistkirken
Metodistkirken er inne i det Ommund tror er en fremgang. Han ser at det er flere menigheter som er inne i en positiv utvikling enn det har vært på en stund. 15 menigheter er aktivt i gang med NaMu og 14 til har vært innom tidligere. Han ser også at det er mange menigheter som bruker Alpha-kurs og sender deltakere på Emmausvandringer.

Aktiv og koordinert kirkeledelse
En viktig faktor for Ommund er det han opplever som en ledelse i kirken som drar i samme retning.
- Det er vel en opplevelse jeg har, enn konkrete punkter å vise til. Men jeg opplever at Kabinettet, Hovedstyret, rådene og Hovedkontoret arbeider sammen i riktig retning, sier Ommund.
Visjonen om at kirken er ÉN, mener Ommund var viktig. Kirkens sentrale ledelse trenger en slik visjon. Når kirkens organer fungerer er det dynamikk mellom menigheter og ledelse.
- Ledelsen har tatt helserapporten som vi utarbeidet alvorlig og fikk Årskonferansen med på konkrete tiltak. Med styrket lederskap og nye fellesskap tror jeg på vekst for Metodistkirken, sier Ommund.

Lederen av K-vekst ser det bedrede arbeidet i flere menigheter og den mer samkjørte koordineringen på nasjonalt nivå som en mulighet til at det nasjonale og lokale arbeidet kan henge bedre sammen.

Vær engasjert og positiv!
På spørsmål om hva en vanlig metodist kan gjøre, har Ommund klare formeninger.
- Det er viktig at du er engasjert og positiv til menigheten din. Be om og foreslå at menigheten din setter den nasjonale satsingen på dagsordenen.
Du kan snakke med andre i menigheten og med personer i menighetsrådet om at dere må delta. Husk å be om en slik prosess i menigheten. Ikke gi deg om det ikke skjer noe med en gang, noen ganger trengs det tid for at slike tanker skal modnes i menigheten, sier Ommund.

Forventninger
Ommund gleder seg over den varme anbefalingen fra biskop Olsen og kirkens ledelse. Nå håper han det blir mange menigheter som blir med.

Inspirasjon
Ommund håper vitnesbyrdene fra menighetene som i Drammen kan inspirere andre til å prøve på nytt, eller for første gang. Vi er ulike som menigheter, men vi kan glede oss over det som går bra og lære av hverandre.

Vilje til forandring
Vi skal ikke kopiere andres metoder, men lære av deres vilje til forandring og evne til utholdenhet i prosessen.
For det krever tålmodighet og vilje til å endre kurs underveis. Forhold og mennesker kan endre seg og gi overraskelser. Men for å oppleve det er det avgjørende at menigheten er i en prosess. Det kan den nasjonale satsingen hjelpe menigheten med.


Les mer hos K-vekst.

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone