En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Lederskap er å tjene

Lederskap er å tjene

31.12.2008
I sin nyttårshilsen til metodistene i Norge snakker Hovedstyrets leder Jan-Erik Hansen om lederskapet i menigheten og i kirken. Han oppfordrer alle ledere til å jobbe med sitt eget lederskap, for å bli en bedre leder.
Lederskap er å tjene
Metodistkirken har bestemt at vi skal fordype vårt arbeid med lederskap i deLederskap er å tjenette året. Men når vi fokuserer på lederskap, må vi få tydelig frem hva vi mener.  I Guds rike er det et annerledes lederskap: Jesus sa at han ga oss et eksempel gjennom å vaske føttene til disiplene sine. Det var den laveste jobben man kunne ha.  "Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde." ( Les mer i Johannes evangelium kap 13)

Jesu lederskap legger vekten på å tjene. En viktig del av denne tjenesten er å veilede og følge opp sine medarbeidere. Lederne må være gode på det området som skal ledes, ellers har man ikke noe å gi til sine medarbeidere. Vi må følge opp resultater, si fra når ting ikke fungerer, og oppmuntre det som er positivt. Det er også en viktig oppgave å veilede folk inn i passende oppgaver.

En annen viktig lederoppgave, er å se til at vi gjør de rette tingene: Vi har ansvar for om menigheten som fellesskap utvikler seg rett og sunt. Legger vi arbeidskraften inn i det viktigste? Rekker vi ut en hånd til nye mennesker?  Vokser våre medlemmer i kjærlighet og kjennskap til Gud? Dersom dette ikke skjer, har vi som ledere ansvar for å ta det opp, og vurdere om noe bør gjøres annerledes.

Et annet viktig kjennetegn, er at lederskapet er kollektivt. I Guds rike er det meningen at vi skal stå sammen med andre i tjenesten. Pastoren er en leder, men hun eller han fungerer ikke alene. De andre lederne i menigheten har også lederansvar for menighetens åndelige utvikling. Vi tjener hverandre med de ulike gaver vi har, slik blir resultatet best.

Det å velge ledere er et stort ansvar som også Bibelen understreker.(se f.eks 1.Timoteusbrev. kap.3) Vi skal i 2009 velge biskop. Også her må vårt fokus være hva som tjener menighetenes behov det kommende tiåret.  Hovedstyret i Norge har anbefalt Øivind Helliesen som en samlende kandidat. Men som utsendinger fra Norge må vi selvsagt lytte til de andre lands delegasjoner og sammen med dem finne frem til den kandidat som samler oss og kirken. Be om at Den Hellige Ånd leder oss på sentralkonferansen! I 2009 skal det også utpekes pastorer, det skal velges legledere og ledere i menighetsråd. Bibelen oppfordrer oss til å be om nye arbeidere i Guds rike. I tillegg kan vi oppmuntre andre til å gå inn i lederoppgavene.  

En bit av Metodistkirkens arbeid med lederskap i 2009, er en ledertrening for alle våre pastorer som kommer nå i januar. Vi håper det vil gi gode impulser til pastorene i deres lederskap. Dette skal vi etter hvert også tilby til andre ledere i menighetene. Jeg oppfordrer alle ledere til å jobbe med sitt eget lederskap, for å bli en bedre leder. Det tjener Gud til ære og dine medkristne gir det stor nytte! Godt lederskap er å tjene. Vær frimodig i din tjeneste!

Jan-Erik
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone