En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Biskopsvalget er i gang!

Biskopsvalget er i gang!

20.02.2009
Biskop Rosemarie Wenner fra Tyskland leder dagens valgprosess som vil gi Metodistkirken i Norden og Baltikum en ny biskop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første stemmerunde vil ta til kl. 14.00. Vi vil komme med oppdaterte valgresultater etter hvert som de kommer. Du kan trykke på oppdater, eller F5 på tastaturet for å se om det er kommet noe nytt.

 

Kandidatene er de samme som er presentert her før. Det kan komme nye nomineringer i den første valgrunden. Dersom de får tre stemmer eller mer, blir de med videre.

 

Det kreves 2/3 flertall for at valget skal være gyldig. Totalt er det 54 stemmeberettigede til stede. Det betyr at den nye biskopen må ha minst 36 stemmer. Etter første valgrunde må en ha minst tre stemmer for å gå videre.

 

 

 

Her er kandidatene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valgrunde:                   1    2    3     4      5     6     7    8    9    10

 

Christian Alsted, Danmark:   18      21     22     21       22    24     27     29     29     30

 

Håkan Anglund, Sverige:       7        3       2       -         -       -       -        -     -        -

 

Øyvind Helliesen, Norge:      10      10     12      16      18     21     23     21     23    24

 

Gita Mednis, USA/Latvia:       6        7       6        3        1       -       -       -      -       -

 

Knut Refsdal, Norge:           13      13      12      14      13       9      4       4     2       -

 

 

 

Valgrunde:                  11    12   13   14   15   16   17   18  19   20

 

Christian Alsted, Danmark:      31      31     30     30      31     32     32      29    29     31

 

Øyvind Helliesen, Norge:         23      23     24     24      23      22     22     25    25     23

 

 

Etter nesten tre og en halv time og 20 valgomganger tok Øyvind Helliesen talerstolen og sa at han mener Christian Alsted vil bli en god biskop for Metodistkirken. Men han ønsker at Christian skal få det nødvendige flertallet, og ba konferansen om å stemme på Christian i en siste valgomgang. Innlegget ble møtt med applaus og takknemlighet i salen.

 

Nå venter konferansen på siste stemmetall mens delegatene stille synger "Hellige Ånd, kom fall på meg."

 

Christian Alstedt er valgt med 46 stemmer mot 8.

 

 

 

 

 

Noen bilder fra valget:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biskop Rosemarie Wenner fra Tyskland leder valget. Ved hennes side sitter biskop Øystein Olsen som avslutter sin periode nå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blir mange runder med avstemninger. Her er det pastor Frøydis Grinna som avgir sin femte stemme. Det blir noen runder til også.

 

 

 

 

 

 

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone