En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Økumenikkprisen 2009 til Jorunn Wendel

Økumenikkprisen 2009 til Jorunn Wendel

27.03.2009
På åpningen av Norges kristne råd tirsdag ble Økumenikkprisen 2009 tildelt metodistprest Jorunn Wendel.
Økumenikkprisen 2009 til Jorunn Wendel
Jorunn Wendel gratuleres av styreleder Svein J. Veland i Norges Kristne Råd.


Det var under åpningen av rådsmøtet at Jorunn Wendel ble overrasket med utdelingen. I sin begrunnelse sa styreleder Svein J. Veland blant annet:
- Boe Johannes Hermansens seks år gamle beskrivelse av Jorunn Wendel, gjelder fremdeles:
"Det sies om Wendel at hun er grundig i sin forkynnelse, alltid godt forberedt og et uforbederlig kulturmenneske, som trives bedre i konsertsalen enn på kino. Dessuten: kontaktskapende og med en egen evne til å få folk til frivillig å gjøre bruk av sine talenter. Omstendelig og entusiastisk og raus, både mot åndsfrender og meningsmotstandere. Og ikke minst: et stort ekumenisk sinnelag og en stor kontaktflate."

Når styret i Nye Norges Kristne Råd har valgt å tildele prisen til Jorunn Wendel er det fordi hun har vært pådriver for økumenisk samarbeid på flere steder, også for det brede fellesskap i Bergen, Bodø, Skedsmo og Fredrikstad Kristne Råd.

Overrasket
Til Brobyggeren sa Wendel at dette kom helt overraskende.
- Jeg forstod jo etter hvert som Veland leste begrunnelsen at det dreide seg om meg, stedene og handlingene var jo mine. Men jeg forstod det allikevel ikke helt. Det blir en sånn "utenfor deg selv" opplevelse, sa Wendel.

- Du har jo vært med og stifte prisen?
- Ja, jeg var med å stifte Norges Kristne Råd i 1993. Jeg var også med å innstifte økumenikkprisen.

Naturlig delØkumenikkprisen 2009 til Jorunn Wendel
- Hvordan er det å få prisen?
- Det er kjempehyggelig. Det viser jo at det arbeidet jeg har forsøkt å være en del av er viktig. For min egen del så har økumenikken vært noe som ligger meg nær, helt siden jeg startet min tjeneste for 47 år siden. Det har også vært en naturlig del av menighetsarbeidet mitt. I en liten menighet som Bodø ble det en stor del.

- Hva kan vi gjøre sammen?
- Hvordan blir veien videre?
- Så lenge jeg er i menighetstjeneste vil jeg være lokal- og menighetsrelatert. Det betyr at jeg vil fortsette å stille spørsmål som: Hva kan vi gjøre sammen som kristne menigheter? Hva er behovene der vi bor? Her i Fredrikstad har svaret på disse spørsmålene vært ungdomsarbeidet.

Trygghet og tydelighet
- Er det ikke farer ved slikt samarbeid?
- Jeg tror det er viktig at en er trygg og tydelig på eget ståsted. Da er det aldri farlig å arbeide sammen. Det er først når vi er trygge på oss selv at samtalen blir virkelig spennende.
Jeg hørte en gang en sammenligne kristenheten med en blomsterbukett. Hver kirke representerer sin egen unike blomst. Sammen utfyller vi hverandre.
Som metodist er jeg jo i utgangspunktet trygg og åpen for slikt arbeid. Vi sier jo ikke at vi forvalter hele sannheten, bare en del av den.
Jeg mener at det er når vi kommer sammen som kristne at vi virkelig kan utvide vår forståelse av hvem Gud er, og hvem vi er som kristne.

Brobyggeren gratulerer Jorunn Wendel med Økumenikkprisen 2009!
Her kan du lese resten av Velands introduksjon av Wendel:

Økumenikkprisen tildeles personer, kirkesamfunn, organisasjoner eller institusjoner som anerkjennelse for handlinger og holdninger som styrker enhet mellom kirker, lokalt, regionalt og/eller nasjonalt.  Prisen er både uttrykk for anerkjennelse for det som er gjort og en motivasjon for videre arbeid.

Tildelingen av årets økumenikkpris understreker menighetene som en grunnleggende arena for økumenisk samarbeid.  Når menigheter i samme lokalmiljø samarbeider på tvers av konfesjonsgrenser viser de at vi er gitt et fellesskap og tilhører hverandre som kristne. Men prisen understreker også nødvendigheten av at noen fremstår som pådrivere og initiativtakere.

For mottageren av prisen kan vi si at økumenikken i over 30 år har vært et stort engasjement for henne på samtlige av de steder hun har vært, og det er varige resultater av hennes arbeid. Hun har vært i forkant av økumenisk utvikling gjennom å knytte kontakter og bygge økumenikken opp gjennom relasjoner og gjensidig engasjement. Og den motbør hun har møtt som kvinnelig prest, særlig det første tiåret i sin prestetjeneste, har hun gjort om til dypere engasjement og større vilje til å finne økumeniske løsninger.

I Bodø samarbeidet hun mye med Den norske kirke og Den katolske kirke, og hun var med å bygge opp Olsokdagene. Disse begynte som felleskirkelige kulturdager, hovedsaklig i Bodin kirke. I dag har de utviklet seg til å bli en større musikkfestival

Vi nevner stikkordsmessig noe av personens økumeniske arbeid opp gjennom årene: Sekretær i Norsk Fellesråd av evangeliske kirkesamfunn, hun var med å opprette Norges Kristne Råd hvor hun også var styremedlem, aktiv i Oslo Kirkeakademi, var med å stifte Frikirkelig Studentunion, representant for Metodistkirken ved Kirkenes Verdensråds generalforsamling i Harare i 1998, medlem av administrativt juridisk utvalg under Norges Kristne Råd, medlem av Frikirkerådet, nestleder i styret for Det norske Bibelselskap, medlem i kirkelig responsgruppe for den nye bibeloversettelsen, med i Norsk-Sudanesisk Pastoralgruppe under Norges Kristne Råd i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, initiativtager til og leder for Fredrikstad Kristne Råd, samt styremedlem i Fredrikstad kirkeakademi.


Omtale i Vårt Land.
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone