En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Fremgang for Metodistkirken

Fremgang for Metodistkirken

23.04.2009
Med nesten en dobling av antallet nye medlemmer i 2008 har Metodistkirken brutt en symbolsk, men viktig barriere; For første gang siden 1979 viser statestikken en fremgang.
Fremgang for Metodistkirken


Jubel på Metodistkirkens Sommerfest får stå som symbol på den fremgangen som kirken opplevde i 2008.


Fra minus til pluss!
- For første gang siden 1979 viser medlemsstatistikken en økning! Selv om den tallmessig ikke er stor er det likevel gledelig å kunne rapportere plusstall. Det sier statistisk sekretær Ragnar Falch til metodistkirken.no.

Hva skal til for å holde tallene på plussiden?
- Vi vil nok trenge 120-130 nye medlemmer i året for å holde stand mot dødsfall og utmeldinger. I tillegg bør nok antall døpte ligge over 100, sier Ragnar Falch.

Er disse tallene endelige?
- Tallene er endelige når det gjelder vår statistikk for 2008, men i forbindelse med dobbeltregistreringen av medlemmer mot Den norske Kirke, vil vi antakelig få et medlemstap på rundt 400 medlemmer/menighetsbarn. Men vi har ennå ikke mottatt navnene på hvem som har meldt seg ut hos oss, så disse er fortsatt inkludert i vår totalsum. Vi mottar derimot ikke stats- eller kommunalt tilskudd for disse. Dette blir imidlertid en ekstraordinær nedgang som vi vet vil komme. Det er den årlige tilvekst/avgang som blir spennende å følge avslutter Ragnar Falch.

Mange positive tegn
For tilsynsmennene Øyvind Helliesen (til venstre) og Vidar S. Bjerkseth kommer tallene ikke som noen stor overraskelse.
- Vi har sett mange positive tegn i menighetene våre. Kirkens fokus på menighetsutvikling generelt og på Naturlig Menighetsutvikling (NAMU) spesielt, har gitt flere menigheter inspirasjon og evne til å snu utviklingen, sier de to.
Det som gleder oss særskilt er jo den store økningen i antallet nye medlemmer. Det er konkrete vitnesbyrd om levende menigheter som mennesker ønsker å tilhøre, avslutter de to tilsynsmennene.

Statistikk
Ved årsskiftet var det til sammen 12.482 medlemmer i kirken – 3 flere enn året før. Av disse er 4.400 opptatte medlemmer, mens 8.082 er menighetsbarn. Tilsvarende tall i fjor var 4.404 og 8.075.
113 personer meldte seg inn i kirken i 2008, en økning på 50 fra året før. 91 ble døpt, en nedgang på 2. Det var 37 personer som meldte seg ut, mens det er registrert 170 dødsfall. I 2007 var tilsvarende tall 66 og 189.


Et eksempel i Drammen
Et eksempel på menigheter i forandring er Metodistkirken i Drammen. Du kan lese om deres vei fra nedgang til fremgang her.

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone