En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Et hellig kall – og vårt hverdagslederskap

Et hellig kall – og vårt hverdagslederskap

19.06.2009
Et hellig kall - og vårt hverdagslederskap. Har vi en bro mellom våre store ord og det livet vi lever, spurte landslegleder Jan-Erik Hansen i sin hilsen til konferansen.
Et hellig kall – og vårt 
hverdagslederskap


Fra konferansesalen på Mastemyr hotell.
Hilsen ved åpningen av Metodistkirkens Årskonferanse 2009 ved landslegleder
 Jan-Erik Hansen. Fremføring kan justeres ifht. papirversjonEt hellig kall – og vårt hverdagslederskap..

Har vi en bro mellom våre store ord og det livet vi lever?
Jeg har sett frem til denne Årskonferansen, og til å dele noe av det jeg brenner for.
Temaet "Mot til å forandre" utfordrer oss:
•    Er vi modige nok?  
•    Hva skal forandres?

Dette berører i sterk grad alle som har lederansvar og posisjoner i Metodistkirken.

Lederskap
Først må jeg forklare hva jeg legger i ordet lederskap i denne sammenhengen.  Når vi snakker om lederskap, må vi tenke mer på den store Hyrden, enn på næringslivets "toppledere". Bibelen sier:" Gjør ikke noe av selvhevdelse eller tom ærgjerrighet". (Filipperbrevet kap 2, vers 3)

Jesus er den store hyrden!  Vår rolle er at han har satt oss til å hjelpe seg.  Og det er bruk for mange småhyrder, både leg og lærd!

Jeg forbinder hyrdens lederskap med minst to ting:
1. Retning:     Hyrden vet hvor flokken skal gå. Hyrden vet hvor det er godt gress, og hvor farer truer. Han har vært gjennom noe før. En god leder har erfaring, og han vet å bedømme terrenget og farene som kan true.

2. Omsorg.   Hyrden tar seg av sauene sine når de har fått sår, og han leter opp igjen den sauen som har gått seg vill. På samme måte vil den gode kristne leder være med å hjelpe til at sår kan leges, gi omsorg. Og samtidig lete opp de som har trådt feil, og hjelpe dem tilbake.
¨
Mot
"Mot til å forandre" - Hva er det som gjør at vi må forandre noe?
Det er samfunnet rundt oss, og menneskenes opplevelse av dette.
Det er en anklage mot de lavkirkelige/frikirkelige miljøene, at vi har mistet relevans, fordi vi ikke bryr oss! Er vårt fokus blitt vårt eget?

Gud har ønske om å nå frem til mennesker. Derfor har han kalt oss til tjeneste, for å utbre Guds rike.  Dette visste de gamle metodistene. Derfor snakket de om:  "Et hellig kall" – og personlige offer for å virkeliggjøre dette.

Det er helt sant at det er frivillig om vi vil ta på oss ansvar i Guds rike. Gud tvinger ingen, og menighetene skal ikke tvinge noen til oppgaver.  Men det er like sant, at dersom vi sier ja til å ta ansvar og følge kallet, er det ikke slik at du selv alltid kan bestemme arbeidsoppgaver slik det passer deg best.

Peter fikk beskjed: "Andre skal bestemme". Paulus sa: "Bundet av Ånden drar jeg opp til Jerusalem." Vitnesbyrd fra utallige kristne som har gått foran oss viser at den som vil følge Jesus og gjøre hans vilje, må oppgi noe av sitt eget. Hvetekornets lov: "Uten at hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene", sier Jesus.   Hva er det som gjør at vi tror det skal bli lettere for oss i vår tid?    En slik kallstanke er ekstremt utfordrende for vår kultur. Men den er allikevel helt i tråd med Bibelen. Vi må kanskje forlate den brede vei, den vanlige måten å leve på i vår tid. Ser vi denne veien? Våger vi som kirke å kjøre av motorveien?

På det personlige plan trengs du som medvandrer, sjelesørger,hjelper med mer!   På menighetsnivå trenger vi fellesskap som gir inngang for flere til Guds rike. På kirkeplan trenger vi å rette inn våre ressurser slik at vi utfører det viktigste først.  Dette krever hyrder som kan vise vei, og ledere som kan legge ned sine egne ambisjoner av hensyn til "sauene".  

Forandring
 Hva er det så som skal forandres?  Det finnes veldig mange ulike svar på det.   La meg ta to eksempler:
1) Når de fleste 50-åringer har hatt god anledning til å høre Guds ord, mens mange barn og unge i dag ikke vet noe særlig om ekte kristendom; hvem er det vi som kirke må rette våre ressurser mot?

2) Og når samfunnet skriker etter fellesskap, som aksepterer tross nederlag, og som kan ta med ALLE, hvordan skal vi arbeide?  Tja, det burde kanskje ha noe med grupper å gjøre?

- Guds rikes arbeid er alltid menneske-intensivt.
- Det trengs mennesker som kan møte andre for å bringe dem noe fra Jesus.
- Det er begrenset hvor mange hver av oss kan påvirke
- Metodistkirken ønsker å gjøre disipler, ikke tilhengere
Derfor har vi som Årskonferanse  satt nye fellesskap på dagsorden. Hva har du i verktøykassa… Det gamle verktøyet vårt, klassene finnes i nye utgaver:  Alpha-grupper, mannsgrupper, kvinnegrupper, bibelgrupper, trimgruppe, sangkor.  Men dette er ikke så enkelt.  Vi ønsker gjerne også en fin gudstjeneste,  fine prekener. Men har vi bærekraft til både hyppige møter og mindre grupper?

Vi trenger den lille gruppa med mennesker som angår hverandre. Og det er behov for hyrder, som kan rettlede andre. Du som har gått et stykke vei, kan lære noen andre om det. Jeg har spesielt en utfordring til dere som er legdelegater. Dere har i mange tilfeller en lederrolle i menigheten, eller dere står sammen med andre som har det. Dersom menigheten skal fungere, må flere enn pastoren være med i hyrdetjenesten. Vi må ta ansvar for å fostre frem nye "barn" i Guds rike.  Vi må ta del i nådegavene som er gitt til kirka, og dyktiggjøre oss slik at vi kan bli det Guds redskap som kirka var tenkt å bli.  Menighetens arbeid er som et puslespill. Spillet er lagt slik at det trengs mange brikker med lederskap og hyrdesinn.  Legfolk må ta sin del av ansvaret, ellers vil dette ikke fungere på ditt sted.  Da blir ikke bildet helt…

Vi tror at det finnes et hellig kall.
Vi tror at dette skal virkeliggjøres i en ufullkommen verden ved ufullkomne mennesker.
Det er i ditt og mitt liv at det kan skje forandring.
Det er i din menighets virksomhet at det kan skje endring.
Det er i kirkens budsjett at det kan gjøres nye prioriteringer.
Det krever mot, kanskje.
Jeg håper denne årskonferansen vil gi deg inspirasjon og lyst til forandring - og mot til å gjøre det som trengs. Det er din lederoppgave å se hva som skal forandres i din setting – og gjøre det.
Og det er broen mellom store ord, og vår hverdag.  Det er det jeg vil kalle et Hellig Hverdagslig kall.

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone