En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Stiftelsen Betanien Bergen har blitt Miljøfyrtårn

Stiftelsen Betanien Bergen har blitt Miljøfyrtårn

25.09.2009
Det siste året har Stiftelsen Betanien Bergens institusjoner i Fyllingsdalen og Første Metodistkirke jobbet aktivt med miljøarbeid. 15.-16. juni kom kommunen på besøk for å sertifisere Stiftelsen som Miljøfyrtårn.
Stiftelsen Betanien Bergen har blitt 
Miljøfyrtårn


Stiftelsen Betanien Bergen er nå et miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er et norsk miljøsertifikat som Miljødepartementet står bak. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Pr. 17. juni 2009 var 1759 virksomheter i Norge sertifisert som Miljøfyrtårn. Det er også tydelig at mange bedrifter ønsker å tenke miljø etter som Miljøfyrtårn har hatt en økning på 360 % de syv første månedene i år sammenlignet med i fjor.

Omfattende arbeid
Stiftelsen Betanien Bergen har blitt 
Miljøfyrtårn
Stiftelsen Betanien Bergens institusjoner har i løpet det siste halvåret hatt hjelp av konsulent Kjersti Brakstad fra Wergeland Bedriftsutvikling AS på veien mot sertifisering.
- Det har vært et omfattende arbeid. Siden barnehagen, høgskolen, kirka og hospitalet ble sertifisert samtidig kunne vi slå sammen en del handlingsplaner og prosedyrer, men den enkelte institusjon har også måttet gjøre mye hver for seg. Vi har hatt kjempegod hjelp av konsulent Kjersti Brakstad som har vært tydelig i hva som måtte gjøres for å oppnå de ulike kravene, sier Åse Meistad som er miljøansvarlig på Hospitalet Betanien og som har hatt det overordnede koordineringsansvaret for sertifiseringsarbeidet.


Miljøansvarlig
Åse Meistad

Ulike krav
For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn må man tilfredsstille en rekke generelle krav, i tillegg til bransjespesifikke krav. Kravene består ikke bare av ting som avfall, energi, transport og innkjøp. Miljøfyrtårn er også opptatt av et godt arbeidsmiljø og estetikk.
- Vi fikk en liten utfordring på hospitalet fordi vi har en litt særegen drift og dermed ikke passet helt inn i noen av bransjene. Det endte med at sykehjemsdriften og de psykiatriske sengepostene ble sertifisert som sykehjem, mens de resterende delene av psykiatrien og spesialisthelsetjenesten ble sertifisert som legekontor siden det ikke finnes bransjekrav for sykehus enda. Det finnes heller ingen krav for høgskoler, så de er sertifisert som kontorvirksomhet, forteller Meistad.
Stiftelsen Betanien Bergen har blitt 
Miljøfyrtårn

Institusjonene har gjort kartlegginger blant annet over transportforbruk og miljøsertifiserte leverandører, og har skrevet handlingsplaner og veiledere der det ikke eksisterte. Stiftelsen bestemte seg også for å ta en fullstendig ENØK-analyse av Stiftelsens institusjoner selv om det kun var hospitalet og høgskolen som hadde et så stort energiforbruk at det var krav om dette.
- Vi har fått rapporten og i september vil vi ha et møte med konsulentfirmaet som gjennomførte ENØK-analysen for å gå nøyere gjennom rapporten. Noen av forslagene i rapporten er ganske omfattende og krever investeringer, mens andre er av den enklere sorten. Analysen vil uansett danne grunnlaget for de avgjørelser vi gjør i forhold til energibesparende tiltak, sier Meistad.

Avfall er den største utfordringen
Det Stiftelsens institusjoner har måttet jobbe mest med har vært avfall. Kildesortering ble innført på kort tid og i en mye større grad enn det som eksisterte tidligere, i tillegg til at det har blitt gjort avfallsreduserende tiltak.
- Vi har kjøpt inn kildesorteringsutstyr til alle avdelinger og enheter og har fått to sentrale samlestasjoner, en på hospitalet og en på høgskolen. Vi har forskjellige kildesorteringsprosenter, men hver institusjon klarte å nå kildesorteringsprosenten før sertifisering, sier Meistad.

Selv om institusjonene klarte å kildesortere så mye som de måtte for å nå de ulike kravene, vil dette fortsatt være en utfordring i tiden framover. De fire institusjonene klarte nemlig kravene sine med nød og neppe.
- Det gjelder å holde fokus på sorteringen for det gikk så veldig fort før sertifiseringen og vi hadde plutselig bare to uker på oss for å klare prosenten. For hospitalets del ble prosenten reddet av at garderobeskapene ble byttet ut de aktuelle ukene, så der har prosenten falt under målet på 50 %. Det som uansett er veldig kjekt å se er at folk står på og går inn for at vi skal bli bedre. Når alt kommer til stykket kildesorter hospitalet nå 15 % mer enn i første kvartal i år og det er en veldig god begynnelse. Vi må bare minne hverandre på at vi må huske å sortere og da skal vi klare å komme opp i målet på 50 % innen vi må rapportere inn tallene igjen, sier Meistad.

Viktig å feire sertifiseringen
I løpet av kort tid måtte de ansatte snu seg rundt og sette seg inn i nye rutiner blant annet i forhold til avfallshåndtering. Det at de ansatte har hatt en sporty innstilling og hele tiden har vært villige til å utføre de nye tiltakene, gjør at det er viktig å feire det at Stiftelsens institusjoner nå er Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter.
- Tanken var i utgangspunktet at vi skulle ta feiringen da miljøbyråd Lisbeth Iversen kom for å overrekke sertifikatene til oss. Nå viste det seg å bli vanskelig å finne en dato som passet for både henne og oss slik at overrekkelsen ikke skjer før 30. oktober. Vi fant derfor vi måtte ta noen interne feiringer for at det ikke skulle gå så lang tid mellom sertifiseringen og datoen når vi får det synlige beviset på at vi er sertifiserte Miljøfyrtårn, sier Meistad.

Onsdag 9. september var det ekstraordinært ukeslutt på Hospitalet for å feire sertifiseringen. Da ble det også utdeling av prisen til den første miljøprinsen og miljøprinsessen. For å holde fokus på miljøarbeidet har hospitalet en konkurranse gående det neste året. Hver måned vil det blir kåret en miljøprins eller miljøprinsesse som er foreslått av kollegaer som mener de fortjener prisen fordi de gjør en ekstra innsats eller har et spesielt engasjement for saken. Premien er selvsagt miljøvennlig – et fat i resirkulert glass.

Øker andelen Miljøfyrtårn i Bergen
Da Stiftelsens Betaniens institusjoner ble sertifisert 15.-16. juni var 60 virksomheter i Bergen kommune sertifiserte som Miljøfyrtårn. Betanien barnehage, Betanien diakonale høgskole, Hospitalet Betanien og Første Metodistkirke sto derfor for en god prosentvis økning av antallet da de ble sertifisert.
- Det er veldig kjekt at vi kan være med på å øke antallet Miljøfyrtårn-virksomheter i Bergen. Det som er spesielt gøy er at det er få sertifiserte bedrifter innenfor våre bransjer. Hospitalet er det første sertifiserte sykehjemmet/legekontoret i kommunen og Første Metodistkirke er den første religiøse organisasjonen som ikke er ren kontorvirksomhet. Barnehagen er den tredje og selv om høgskolen sertifiseres som kontorvirksomhet er de den første i sin sjanger, sier Meistad.


Erik Vang fra røntgensenteret og Berit Spilde fra somatisk dagavdeling ble kåret til månedens miljørins og miljøprinsesse på Hospitalet.Sivilarbeider Morten Rørvik legger papp inn i ballpressen Stiftelsen inesterte i da de begynte med mer omfattende kildesortering.
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone