En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Det gode & det evige Liv

Det gode & det evige Liv

02.01.2010
- Vi mennesker liker å kunne måle og sammenligne. Vi gjør det også når spørsmålet er hva som er best for mennesket, hva som er best for livet. Slik innleder Hovedstyreleder Jan-Erik Hansen sin hilsen til Metodistkirken ved det nye året.
Det gode & det evige Liv

Vi mennesker liker å kunne måle og sammenligne. Vi gjør det også når spørsmålet er hva som er best for mennesket, hva som er best for livet.  I studiene mine innen samfunnsfag og økonomi, opplevde jeg også at det trengtes noen grunnleggende premisser..  Da må de fleste være enige om en standard.  ”Det gode liv” ble da noen ganger målestokken for noe man antok at de fleste kunne enes om for å måle menneskers lykke eller velvære, uavhengig av kristentroen eller andre religioner. Idealet var en nøytral livsoppfatning som liksom skulle forene alle.  Hva mente man nå med ”det gode liv”.  Det er vel ikke en fast definisjon, men når jeg tenker på det gode liv, ser jeg for meg:  god mat, fine klær, et flott hus, venner og familie, spennende ferier, late romjulsdager osv.  Det kan i grunnen favne over alt mulig som noen setter pris på. Jeg liker for eksempel rolige dager i romjulen veldig godt!

Det viktige i dette er imidlertid ikke hva jeg mener eller mine minner fra studietiden.  ”Det gode liv” er faktisk i praksis en slags trosbekjennelse for moderne nordDet gode & det evige Livmenn. Noe er godt dersom det bidrar til et godt liv for meg.  Noe er bra hvis det gir meg anledning til å nyte livet.  En moral måles også etter om vi kan ha det godt med den som målestokk.  Denne målestokken har fått dypt rotfeste. 

Men - er det nå så sikkert at ”det gode liv” er en felles gyldig målestokk?  Jesus snakker mye mer om det evige liv enn om det gode liv. Kanskje er ikke premisset om at ”det gode liv” er et ubetinget gode, som vi bør slutte oss til?  Alt godt i dag er ikke godt i lys av det evige liv.  Jesus sier det slik: ” det er bedre for deg å gå enøyd inn til paradiset, enn å se på begge øynene og ikke komme inn i Guds rike.”(fritt oversatt fra Matteusevangeliet, 5,29)  Vi kan alle være enige om at det er et gode å ha to øyne. Men Jesus sier at det er noe som er viktigere!  Bibelen vår og de kristnes historie er full av eksempler på at det kan føre til påkjenninger å følge Guds Ord.  Gud kan lede oss på veier som fører langt av sted fra et godt (les behagelig) liv.

Min lille påminnelse i denne nyttårstiden er at Gud har gitt oss en annen målestokk;  det evige, det usynlige. Gud har en plan som fører til gode for alle mennesker, men dette gode vil ikke alltid føles behagelig. Og det kan være noen offer underveis, som vi bare kan forstå i lyset av Guds Ord.  Vi kan ha mye felles med ideen om ”det gode liv”, men vi har det ikke som rettesnor. Frimodig kan vi stå på et annet verdigrunnlag!  Det er flere som innser at den norske korrekte livssynsnøytraliteten -en litt vag Kardemomme-lov – ikke er på høyde med situasjonen. Aftenposten skriver på julaften 2009 at ”vi som trodde at religionenes tid var forbi, har tatt feil”.  Sannsynligvis vil religionen innta en større plass i Norge igjen også. Det er ikke automatikk i at folk vil søke til kirken når de begynner sin søken etter Gud. Men vi må som kristne kunne veilede dem som søker!  Og da blir det avgjørende at vi har rett målestokk. Det evige liv er Guds målestokk også for livet her.  Vi må kunne vår Bibel og ha gjort erfaringene av hvordan Gud handler i våre liv. For oss som kirke betyr det at vi må fordype vår erfaring av den evige, åndelige verden. Men – som metodister før oss har vist – en slik fordypning i det evige kan rett og slett gjøre oss til arbeidssomme disipler som får leve det gode, spennende og meningsfylte liv her og nå.  Det håper jeg flere skal få oppleve i 2010!

Jan-Erik Hansen
Leder av Hovedstyret og
landslegleder for Metodistkirken i Norge

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone