En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>CODEVPRO - Likeverd og felles ansvar

CODEVPRO - Likeverd og felles ansvar

05.02.2010
Likeverd og felles ansvar er nøkkelord når en skal skrive noe om Liberia – Norway Partnership- Community Development Programme (Liberia Norge lokalsamfunns- utviklingsprogram).
CODEVPRO - Likeverd og felles ansvarCODEVPRO vil forbedre livene til vanlige liberianere. Derfor er latriner og brønner for landsbyen vanlige prosjekter. Her er det høytidlig innvielse og velsignelse av den nye latrinen i en liten landsby.                                                             Foto: Tove OdlandCODVEPRO er det siste skudd på ”samarbeidstreet ” mellom Metodistkirkene i Liberia og Norge. Programmet startet i januar 2008 og har hatt en rivende utvikling.  Målet for programmet er “bedre levevilkår for mennesker I landsbyene hvor der er metodistkirker”. Tilsynelatende er det få ting som er spesielle med CODEVPRO, men det er bare på overflaten. I praksis er CODEVPRO et radikalt program som har satt en rekke vanlige begreper innenfor utviklingsarbeid på hodet. CODEVPRO tar utgangspunkt i det enkelte lokalsamfunns behov og mulighet til å hjelpe seg selv.

Ødelagt land
Liberia har vært gjennom 15 år med borgerkrig og indre strid. Alt som kunne spises er spist og alt som kunne selges er solgt. Få land har blitt mer grundig ødelagt en Liberia. Alt skal bygges opp igjen, skoler, sykehus, veier, bedrifter og alt annet. Men langt viktigere enn å bygge hus og veier er det å bygge opp igjen samfunnet. Likeverd og felles ansvar er derfor nøkkelord. 15 år med krig, hat og frykt skal erstattes med samarbeid. Demokrati skal bygges fra bunnen av og opp til de øverste organ i landet.  Jesu ord i Markus 10,43 er en veldig god rettesnor for det nye som skal skje: ”Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener”.

Lokalsamfunn som utgangspunktCODEVPRO - Likeverd og felles ansvar
Levende lokalsamfunn er et viktig grunnlag i alle land for at dagliglivet skal fungere. Det er i vår egen familie og vårt eget nærområde vi gjør de viktige erfaringene som vi bygger videre på. Godt styresett blir derfor bygget best med lokalsamfunn som utgangspunkt. Lokalsamfunnet er derfor en hjørnestein i CODVRPROs arbeid. Bare landsbyer som selv viser vilje og evne til å ta initiativ for å løse egne utfordringer kan søke hjelp hos CODEVPRO.  Samtidig blir alle landsbyer møtt med respekt, og det er deres egne prioriteringer som ligger til grunn for alle seinere beslutninger. Det er den enkelte landsby som selv må ta de første skritt. Skritt i samarbeid, i åpenhet med kvalitet og ansvar. Honnørord som demokrati, kamp mot korrupsjon er viktige forutsetninger og blir gjennomført i praksis. Dette er de virkelige utfordringer som skal legge et annet grunnlag enn krig, hat og ødeleggelser.

Hva gjør CODEVPRO
Arbeidet i CODEVPRO er en prosess som starter med informasjon til landsbyen. Det er viktig at alle er grundig informert om de rettigheter og forpliktelser som inngår i programmet. Etter den første informasjon følger fem videre steg.

•    Opplæring
o    Demokratisk lederskap – valg av lokal prosjektkomité som skal være ansvarlig for alt videre arbeid.
o    Prosjektplanlegging som ender med en ferdig prosjektplan som også viser hvordan prosjektet skal drives uten fremtidig støtte fra CODEVPRO. Det er lokalsamfunnet selv som bestemmer hva slags prosjekt som skal gjennomføres.
o    Forvaltning, god regnskapsføring økonomisk oppfølging og kontroll.

•    Prosjektgodkjenning
o    Alle prosjekter må godkjennes etter avtalte prosedyrer. Den endelige godkjenning skjer hos biskopen i kirken.

•    Prosjektgjennomføring
o    Det er den lokale prosjektkomité som er ansvarlig for alt arbeid i denne fasen. Prosjektkomiteen sørger for alle innkjøp, står for oppfølging av det daglige arbeid og ansetter om nødvendig fagfolk som ikke lokalsamfunnet selv har.
o    CODEVPRO sørger for periodisk oppfølging og utbetaler økonomisk støtte i tråd med prosjektplanen.

•    Prosjektfullføring
o    Så snart prosjektet er fullført, blir det gjennomført en offisiell innvielse og overføring til lokalsamfunnet. Det endelige prosjektregnskapet godkjennes og er tilgjengelig for alle.

•    Normal drift
o    Når prosjektet er i normal drift, vil CODVEPRO bare ha et redusert ansvar. Det den valgte lokale prosjektkomiteen som har det fulle ansvar.

Konkrete resultater
De praktiske resultatene har ikke uteblitt. Første året ble det gjennomført opplæring i 12 lokalsamfunn og det ble gjennomført 6 prosjekter med latriner og rent vann. I tillegg ble det bygget to klinikker, ett gjestehus og ett kombinert bibliotek og bokhandel. I 2009 ble det startet opplæring i like mange nye landsbyer, og ytterligere prosjekter 10 prosjekter ble fullført. Praksis har vist seg at CODEVPRO er svært godt mottatt, og det har langt større etterspørsel fra landsbyer enn det staben kan ta imot.

Hvilken rolle spiller kirken?
CODEVPRO er ikke begrenset bare til medlemmer i Metodistkirken men er et av kirkens programmer for å hjelpe mennesker i nød.

COVDEVPRO er derfor et program i regi av kirken og det er bare på steder der hvor det finnes en lokal menighet at programmet kan arbeide. Samtidig er det få begrensninger i CODEVPRO når det gjelder hva en landsby kan få hjelp til å gjennomføre. Samarbeidet i CODEVPRO har derfor mange fasetter og ulike oppgaver.

Paulus skriver i 1. Kor. 12 om nådegavene og de ulike deler på legemet. Ikke alle deler av legemet skal gjøre det samme, men alle deler er like mye verd.

Metodistkirkens Misjonsselskap i Norge har god erfaring med ulike måter å drive diakonalt utviklingsarbeid. Samtidig har vi i Norge penger som andre kan dra nytte av. Derimot har vi liten innsikt i hvilke behov som er viktigst i en liten landsby i Liberia. Derfor er det viktig å lytte til landsbyen og at det er dem selv som sitter i førersetet når lokale forhold skal avgjøres. Metodistkirken i Liberia er en av de største nasjonale organisasjoner. Kirken har en grunnleggende demokratisk struktur, og den har overlevd på tross av lange perioder med krig i landet. Metodistkirken spiller en viktig rolle i den nasjonale gjenreisningsprosess og er en avgjørende  kanal for å nå ut til det enkelte lokalsamfunn.

Ringer i vannet
Arbeidet i CODEVPRO har allerede gitt ringvirkninger langt utenfor Liberia. I november 2008 arrangerte Norsk Misjons Bistandsnemnd et seminar i Monrovia med deltakelse fra en rekke kirker og organisasjoner i Afrika. Dette seminaret ble sett som så viktig i Liberia at det ble åpnet med en tale av Liberias president. I september 2009 var staben fra COVEVPRO sammen med biskopen i Liberia og deres angolanske kollegaer i Norge. Også i Norge ble det arrangert et seminar for å dele erfaringene med denne type arbeid.


Skrevet av: Nils Atle Krokeide
Krokeide eier konsulentfirmaet Jethro Consult.
Har vært misjonær for Misjonsalliansen i Bolivia i mer enn 10 år
Aktuelt: Er konsulent for Metodistkirkens MisjonsselskapNYESTE ARTIKLER

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone