En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vellykket Landsmøte for barne- og ungdomsarbeidet

Vellykket Landsmøte for barne- og ungdomsarbeidet

19.04.2010
I helgen var det Landsmøte for Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund i Petrikirken på Kjølberg. Det ble en fin opplevelse for lederne som var samlet.
Vellykket Landsmøte for barne- og 
ungdomsarbeidet


Bli-kjent-øvelse på seminaret om kor for barn og ungdom som Lone Anderson og Jon Ståle Gjerding fra Molde Soul Children holdt under Landsmøtet.Det ble et innholdsrikt Landsmøte for Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) i helgen. De omtrent 30 deltakerne fikk med seg seminarer, konsert, samtaler om veien videre for MBU og et godt sosialt fellesskap.

Solid økonomi
Økonomien til forbundet har forandret seg dramatisk i siste landsmøteperiode. For to år siden sto MBU uten egenkapital og med mange utfordringer finansielt. Dette har Landsstyret arbeidet målbevist for å endre. Med streng budsjettkontroll og en god økning i tilskuddene har MBU opparbeidet en egenkapital i overkant av 800.000 kroner.

Det er ikke lagt opp til ytterligere overskudd i årene fremover, men Landsstyret ønsker å beholde egenkapitalen som en reserve. Dette vil gi MUU og Landsstyret trygghet og mulighet til å planlegge mer langsiktig. Landsstyret informerte om at regnskapene nå blir ført på kirkens Hovedkontor. Dette gir mulighet for en bedre budsjettkontroll.
Regnskapene og budsjettet ble godt mottatt av et fornøyd Landsmøte.

Ledersamlinger
Vellykket Landsmøte for barne- og 
ungdomsarbeidet
Landsstyrets planlagte aktiviteter i neste periode ble godt mottatt. Det ble ytret ønske om muligheter for ledersamlinger i regi av MBU. Etter en samtale i forhandlingene ble det gitt rom for at Landsstyret kan arrangere og støtte ledersamlinger.

MBU-banken
Givertjenesten MBU-banken har vært en viktig del av forbundets økonomi. Landsmøtet håper en sterkere binding til konkrete prosjekter kan bidra til et oppsving i deltakelsen til MBU-banken i tiden fremover.

Visjoner/mål/strategier
Det ble vedtatt en ny plan for arbeidet i MBU. Det blir ikke store endringer fra forrige plan, men justeringer og oppdateringer. Disse var det stor enighet om. De eneste endringene gikk på å få inn en mer aktiv språkbruk og tillegget om ledersamlinger.

Lovendringer
Det ble vedtatt noen lovendringer. For det første ble den demokratiske aldersgrensen senket fra 15 til 12 år. Dette gir alle medlemmer i MBU som har fylt 12 år full stemmerett på årsmøtene i MBU og valgbarhet til sentrale verv.

Det var også et forslag fra Landsstyret om å sette et minimumskrav for antallet delegater til Landsmøtet. Landsstyret har opplevd den lave deltakelsen ved Landsmøtene som frustrerende og lite motiverende og la frem forslaget som en brannfakkel for Landsmøtet.

Det var få delegater som trodde et krav om deltakelse vil få flere til å reise. Det sa også Landsstyret seg enig i, men etterlyste ideer for å få større oppslutning. Det ble gitt ros til Landsstyret for hvordan årets Landsmøte var lagt opp, med seminarer og konsert for å gjøre det mer spennende.

Det var enighet om at positive tiltak for å lokke flere med var veien å gå. En ide som fikk gehør var tanken om å utvide antallet mulige delegater, slik at flere kunne reise sammen. Selve lovendringsforslaget falt, men Landsstyret vil arbeide videre med ideene som kom frem i forhandlingene.

Seminarer
De to seminarene ble godt tatt imot. Molde Soul Children informerte på en flott måte om tankene som lå bak koret, hvordan arbeidet kom i gang, og hvordan det ble drevet i dag. Med seg hadde lederne Lone Anderson og Jon Ståle Gjerding en flott gjeng med ungdommer fra koret. De demonstrerte arbeidsmåtene på en svært god måte.
Inger Olsen fortalte om sine erfaringer med temaet barn og bønn på et meget godt besøkt seminar.

Petrikirken
Vertsmenigheten imponerte alle med et svært godt opplegg for Landsmøtet. Alt var gjort i stand på beste måte for både forhandlinger og fellesskap. Maten var svært god, med både koldtbord til lunsj og speidernes grillfest på lørdag ettermiddag. Det blir en skikkelig utfordring for neste vertsmenighet å følge opp dette. Vi får se hva Larvik menighet får til om to år. De inviterte Landsmøtet til alles glede til Larvik i 2012.

Festkonsert
På lørdag kveld ble det en skikkelig festkonsert med Molde Soul Children. De imponerte med sin energi, innlevelse og dyktighet. Vi ble dratt med i sang, dans og klapping. Her var det vanskelig å sitte stille!
Ungdommene ga oss alle en opplevelse og et fint glimt inn i Soul Children sitt konsept. Ungdommene og lederne skal ha stor takk for at de reiste den lange veien fra Molde til Kjølberg for å delta på Landsmøtet. De ble virkelig et høydepunkt i helgen!


Her kan du se noen bilder fra helgen:


Du kan også se en bildeserie av koret her.Vellykket Landsmøte for barne- og 
ungdomsarbeidet

Noen barnesanger med bevegelser hører med når barne- og ungdomsledere er samlet.Vellykket Landsmøte for barne- og 
ungdomsarbeidetPetrikirken gledet alle med god mat og perfekt vertskap.Vellykket Landsmøte for barne- og 
ungdomsarbeidet
Demonstrasjoner med humør og overføringsverdi på seminaret til Molde Soul Children.Vellykket Landsmøte for barne- og 
ungdomsarbeidetSpeiderne i Kjølberg MS ga mange en fosmak på sommeren med grill etter forhandlingene på lørdag. Her var det mye godt!Vellykket Landsmøte for barne- og 
ungdomsarbeidet


Molde Soul Children ga en forrykende konsert lørdag kveld. De deltok også på gudstjenesten søndag.Tilhørerne lot seg villig rive med av Molde Soul Children lørdag kveld.
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone