En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Hilde Marie Øgreid får stipendiatstilling på MF

Hilde Marie Øgreid får stipendiatstilling på MF

15.06.2010
Pastor Hilde Marie Øgreid vil fra høsten av gå inn i en stipendiatstilling ved Menighetsfakultetet i Oslo. Her vil hun undervise og arbeide på en doktorgrad i teologi.
Hilde Marie Øgreid får stipendiatstilling på 
MF


Hilde Marie Øgreid gleder seg til å undervise og arbeide med en doktorgrad i teologi.


Metodistkirken har gjennom sitt teologiske seminar et dypt og godt samarbeide med Menighetsfakultetet i Oslo. Det er nå klart at Metodistkirken har sin første teolog på vei til doktorgraden siden seminarets rektor Roar S. Fotland. Vi har snakket med pastor Hilde Marie Øgreid om hva det er hun skal i gang med til høsten.

- Hva er det du skal gjøre til høsten, Hilde Marie?
- Jeg har blitt tildelt en stipendiatstilling ved Menighetsfakultetet. Jeg vil undervise studentene tilsvarende en 25% stilling. Resten av tiden vil jeg arbeide med en doktorgrad i teologi. Den skal være ferdig om fire år.

Den forutgående nåde
- Hva er temaet for doktorgraden?
- Det er læren om den forutgående nåden. Denne læren er noe som vi metodister er både glade i og stolte av. Samtidig finnes det flere ulike tolkninger av hva denne nåden innebærer for mennesket. Dette er det jeg skal forske på i fire år.

Teologisk kompetanse
- Det har vært sagt at Metodistkirken bør ha en teolog på vei til doktorgraden til enhver tid. Hva tror du ligger i det utsagnet?
- Jeg tror det er meget viktig at Metodistkirken i Norge har teologer som utvikler slik kompetanse. Vi trenger lærere som kan undervise våre kommende prester. Det er meget gode lærekrefter på MF, men i metodistiske fag bør vi ha egen kompetanse. Jeg tror det også er viktig at vi som kirke har en levende teologisk samtale. Doktorgradsarbeider er et viktig bidrag til en slik samtale. Vi bør også være med i den teologiske debatten i Metodistkirken på verdensplan og i den økumeniske samtalen her i Norge. Vi har som norske metodister noe å bidra med i disse samtalene, og det ønsker jeg å være en del av.

Kall til undervisning
- Du sier dette er noe du personlig vil være med i. Kan du fortelle litt mer om det?
- Ja, jeg har i mange år båret på et kall til å undervise de som skal bli prester i kirken vår. Så nå som ting har lagt seg til rette, ser jeg det som en bekreftelse av kallet. Når kabinettet og seminaret stiller seg bak dette, blir det enda en bekreftelse for meg.

- Så du har kirkens velsignelse?
- Ja, kabinettet vil utnevne meg til stipendiatstillingen og kirken er med og finansierer stipendiatet.

Festkomitemedlem
- Så du går nå ut av menighetstjenesten?
- Ja, etter ni år i menigheten på Bjølsen er denne tjenesten nå avsluttet. Vi hadde takkedag på søndag og det ble en sterk opplevelse. Jeg vil fortsette i menigheten på Bjølsen, men nå som en vanlig kirkegjenger. Jeg har allerede meldt meg til tjeneste i en av festkomiteene. Det har jeg alltid hatt lyst til, men det har vært umulig å kombinere med prestetjenesten. Nå gleder jeg meg til å være med på denne måten, sier den ferske stipendiaten med et smil.

NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone