En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Et godt og langvarig samarbeid

- Et godt og langvarig samarbeid

22.06.2010
I det Israel-kontrollerte Øst-Jerusalem spiller det palestinske sykehuset Augusta Victoria Hospital en viktig rolle, både for å gi palestinere helsehjelp, men også som en påminnelse om den kristne tilstedeværelsen i Jerusalem.
- Et godt og langvarig samarbeid

I februar holdt May Aasebø Hauken og Liv Berven et 14 dagers kurs i grunnleggende kreftsykepleie for 13 sykepleiere i Jerusalem.


Samarbeid
Augusta Victoria Hospital er eid av Det Lutherske Verdensforbundet. Stiftelsen Betanien Bergen har vært en aktiv bidragsyter til sykehuset gjennom Stiftelsen Oljeberget som i 2000 ble stiftet av Den norske kirke, Kirkens Nødhjelp, Kirkens Bymisjon, KFUK/KFUM Global og Stiftelsen Betanien Bergen.

God omtale fra NORAD
For et år siden kom NORAD med en rapport hvor de vurderte norske ikke-statlige organisasjoners (NGO – non-governmental organisation)innsats i de palestinske områdene. Rapporten gav Stiftelsen Oljeberget og Augusta Victoria veldig god omtale.
- Samarbeidet ble trukket fram som eksempel på et godt og langvarig samarbeid som har vært med på å bidra til at Palestina har fått et sykehus med god kvalitet på blant annet kreftbehandling, forteller Kirkens Nødhjelps programkoordinator for Midtøsten, Gudrun Bertinussen.

Ikke bare et pengeoverføringsprosjekt
Kirkens Nødhjelp har støttet Augusta Victoria Hospital siden 1954, men da Stiftelsen Oljeberget ble stiftet var sykehuset i en dyp krise og på konkursens rand. I løpet av de 10 siste årene har sykehuset lagt om driften fra å være et generelt sykehus til å bli et sykehus som blant annet har spesialisert seg innenfor kreft, dialyse- Et godt og langvarig samarbeid og diabetes.
- Samarbeidet har vært en suksess fordi det har gått over lang tid og at det har vært en systematisk støtte på flere områder. Sykehuset var i en krise, men man har klart å støtte sykehuset slik at man kom inn i en strategiprosess hvor det ble gjort nye valg og hvor det ble bygd opp spesialkompetanse på noen områder, sier Bertinussen.

Noe av bakgrunnen for at driften ble mer spesialisert er at Israel på 90-tallet innførte strenge restriksjoner på palestineres tilgang til Jerusalem. Dette gjorde at FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) fikk problemer med å få pasienter inn i Jerusalem og stoppet derfor å bruke sykehuset.
- Alle har rett til et helsetilbud og man har også rett til det best tilgjengelige helsetilbudet. Dette gjør at man klarer å få pasienter til sykehuset ved å ha et spesialisttilbud, selv om det fortsatt er en utfordring, forteller Bertinussen.

Norske aktører har vært delaktige i denne prosessen gjennom Stiftelsen Oljeberget og arbeidet i styret til Augusta Victoria Hospital hvor Stiftelsen er representert. Det norske styremedlemmet er for tiden daglig leder i Stiftelsen Betanien Bergen, Are Blomhoff.
- Ved å ha en involvering som handler om mer enn bare å overføre penger, så har man klart å bygge sykehuset til å bli et bærekraftig sykehus som har et relevant tilbud for befolkningen, sier Bertinussen.

Strategic Cancer Care Initiative 2009-2011
I årets første utgave av Under Løvstakken, Bergen første Metodistkirkes menighetsblad, kunne man lese at Betanien diakonal høgkole er en viktig bidragsyter i Stiftelsen Oljebergets UD-støttede prosjekt Strategic Cancer Care Initiative 2009-2011. Sammen med Diakonhjemmet og Radiumhospitalet skal skolen være med på å bidra til en kompetanseheving i forhold til kreftbehandling.
- Dette prosjektet er med på å heve kvaliteten i kreftbehandlingen. Til nå har Stiftelsen Oljeberget og andre internasjonale donorer brukt mye penger på å bygge opp sykehuset med godt utstyr og få en god drift, men nå har vi kommet til et nytt stadium som sykehusdirektøren ba om. Han ønsket å bedre kvaliteten på den tilbudene de har. Det går på enkle ting som for eksempel å bedre protokoller for hvordan behandlinger skal gjennomføres og generelt på kvaliteten av gjennomføringen av behandlingen. Prosjektet er ganske helhetlig da det involverer en kompetanseheving for leger, radiografer, sykepleiere og pleiepersonell, forteller Bertinussen.

Augusta Victoria Hospital har mange internasjonale donorer og samarbeidspartnere, så det var ingen selvfølge at Stiftelsen Oljeberget ble valgt da arbeidet begynte.
- Vi er veldig stolte av å ha arbeidet frem denne samarbeidsavtalen hvor vi kan viderebringe norsk kompetanse. Det at de valgte oss og valgte norsk kompetanse synes vi er veldig spennende. Sykehuset har gitt uttrykk for at de har fått kontakt med et miljø gjennom Betanien, Diakonhjemmet og Radiumhospitalet som har høy kompetanse og som kan drive on-the-job-training, sier Bertinussen.

Stor andel dødsfall relatert til kreft
Andelen nye krefttilfeller i Palestina ligger på linje med andre europeiske land, men den har i større grad enn andre steder i Europa en dødelig utgang. En fjerdedel av alle dødsfall i Palestina er relatert til kreft. Den vanligste kreftformen for palestinske kvinner er brystkreft, mens lungekreft er den formen som er vanligst hos menn. Noe av problemet er at kreften ofte oppdages veldig sent. Majoriteten av kreftpasientene på Augusta Victoria Hospital er derfor i en smertelindrende fase hvor kurativ behandling ikke lenger er mulig. Dette gjør at sykehuset jobber systematisk for å prøve å oppdage kreft på et tidligere tidspunkt.
- I fjor støttet vi en mobil mammografiklinikk som reiser rundt og kartlegger for å oppdage brystkreft tidligere. For sykehuset er det viktig å få kvinner til å ta mammografi fordi det redder liv, forteller Bertinussen.

Både den forebyggende delen og kvaliteten på selve behandlingen er et viktig prioriteringsområde for Augusta Victoria i kreftarbeidet. Noe sykehuset jobber lite med i dag, men som de ønsker å bygge opp er holdningsskapende arbeid, for eksempel antirøykekampanjer.
- Vi har flere områder vi skulle ha jobbet mer med. Tidligere har vi konsentrert oss om utstyr og forebyggende arbeid, men nå går det på kvaliteten av behandlingen, samtidig som vi begynner å se på hvordan vi kan bygge opp noen aktører som kan jobbe med holdningsskapende arbeid. Vi må jo stoppe at så mange menn får lungekreft og stoppe tabuer i samfunnet som går på kvinner og kreft. Det er mange kvinner som ikke tør ta mammografi fordi de er redde for å bli utstøtt eller lignende om de skulle ha kreft. Det finnes masse tabuer som er veldig ødeleggende, sier Bertinussen.

Ønsker å bygge leiligheter, lekeplass og idrettssenter
Det Lutherske Verdensforbundet eier et stort område på Oljeberget hvor blant annet Augusta Victoria Hospital ligger. Parallelt med engasjementet på sykehuset, har Stiftelsen Oljeberget også et engasjement som gjelder hele området rundt.
- Det har blitt utviklet en - Et godt og langvarig samarbeidmastersightplan for bygging av blant annet 88 boliger for palestinere, men det mangler tillatelse fra israelske myndigheter til å bygge disse. De ønsker også å bygge lekeplasser og et idrettssenter for det er knapphet på land og veldig få fellesarelaer i Øst-Jerusalem. Sånn sett er det veldig viktig å bruke landområdene til mer enn bare stein og trær, sier Bertinussen.

I fjor fikk Augusta Victoria Hospital en mobil mammografiklinikk.
Bussen kjører rundt i de palestinske områdene
og gjennomfører mammografiundersøkelser.


Ekte engasjement
I mai feiret Augusta Victoria 100 års tilstedeværelse på Oljeberget. I en politisk betent situasjon ser Bertinussen viktigheten av et internasjonalt engasjement for institusjonen også i fremtiden.
- Jeg tror Augusta Victoria er avhengige av at det internasjonale engasjementet fortsetter for det er krefter i Israel som ønsker å bygge ned den palestinske tilstedeværelsen i Øst-Jerusalem. Engasjementet må fortsette for å sikre at den viktige institusjonen som er bygget opp får fortsette arbeidet for kreftpasienter som er en veldig svak gruppe i det palestinske samfunnet, sier Bertinussen.

Augusta Victoria Hospital har, i følge Bertinussen, blitt et slags felleskirkelig prosjekt hvor mange har gått sammen for å bidra.
- Det er spennende at man har fått et så stort engasjement både i den norske kirke, i hjelpeorganisasjonene og i private stiftelser som Betanien, og at det igjen kan knyttes opp mot et engasjement på Radiumhospitalet som er et statlig sykehus. Det er et eksempel på at man kan få til mye mer om man jobber i litt større allianser. En annen ting som jeg er veldig fint med prosjektet er at man har så mange ildsjeler, som for eksempel Are Blomhoff. Han har en tung og krevende jobb til vanlig og allikevel engasjerer han seg så stort frivillig. De som reiser til Jerusalem for å drive kompetanseheving er enten betalt av sine institusjoner eller så bruker de ferie og fridager. Det er kjempebra og det betyr noe for Augusta Victoria når de ser ekte engasjement i prosjektene. Det er nok også en suksessfaktor når folk har så stort personlig engasjement og klarer å mobilisere hele institusjoner og nettverk. Da vil det kunne få en reell betydning og bli mye mer enn bare pengestøtte, avslutter Gudrun Bertinussen.Takk til Åse Meistad Skjellevik for tekst og bilder.
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone