En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirkens første diakoniplan er klar!

Metodistkirkens første diakoniplan er klar!

23.06.2010
Da en arbeidsgruppe presenterte den nye diakoniplanen for Hovedstyret i vinter brøt det ut unison jubel. Diakoniplanen er et stort steg for kirken vår, som Hovedstyret gleder seg til å legge frem for Årskonferansen.
Metodistkirkens første diakoniplan er klar!Diakon Kari Hay kan stolt vise frem den nye diakoniplanen på Årskonferansen.Endelig
Diakonien rører ved kjernen i metodismen og endelig har vi et norsk, leseverdig og spennende utgangspunkt for forståelse og samtale om diakonien i dagens norske metodisme.

Erfaren gruppe
Det er en erfaren gruppe som av Hovedstyret fikk oppdraget med å utarbeide en diakoniplan for Metodistkirken i Norge. Vetle Karlsen Eide, Liv Berit Carlsen, Lars-Erik Nordby, Åsta Marie Olafsson, Kirsten, Kari Sol Tveter, Hilde Nordby Bergland, samt Kari Hay som vi har snakket med.

Svært fornøyd
- Hva slags følelser har dere når planen nå foreligger ferdig?
- Jeg tror hele gruppen er svært fornøyd med resultatet. Det har vært en fantastisk prosess for oss som har vært med. Det var ikke alle som hadde truffet hverandre på forhånd, men vi fikk fort en dynamikk i gruppen som fikk frem det beste i oss. Under Liv Berit Carlsens øvede og myndige ledelse fikk vi til en konstruktiv og åpen kritikk av hverandres tekster.
Det var nemlig egentlig svært liten uenighet om substansen i planen, men det var et stort redaksjonelt arbeid for å få presentert tankene på en god og leseverdig måte.
Vi var samlet flere helger både på Soltun og i Oslo. Bare det å definere diakoni var en prosess som tok tre helger med idemyldring og bearbeidelse, forteller Kari.
Det er viktig at teksten skal metodistisk og formidle vår tradisjon og vårt trosgrunnlag. Vi vil at alle skal kunne lese planen, kjenne seg igjen og få noen aha-opplevelser.
Derfor har vi fått innspill fra alle deler av kirken med historier om hvordan diakonien viser seg praktisk i norsk metodistisk virkelighet.

Shalom
Selve planen tar utgangspunkt i en visjon. Denne har sine røtter i det gamle bibelske ”Shalom”-begrepet. Det er en visjon om et samfunn i fred og i balanse. Det er et samfunn som er gjennomsyret av Guds kjærlighet.
Det er et sentralt poeng for oss at denne visjonen ikke utelukkende skal forbli fine ord, for diakoni er først og fremst handling. Vi sier gjerne at diakonien forkynner om nødvendig med ord, men bare om handlingen ikke strekker til alene, slår Kari fast.

Et verktøy for dagens metodister
- Hva er målet med planen?
- Vårt mål er at Metodistkirken i Norge skal bli bevisst sin diakonale metodistiske arv. Det er en arv som strekker seg fra metodismens vugge og oldkirken. Vi vil gi metodister et verktøy som gjør det lettere å komme i gang med å belyse hva som allerede skjer av diakonalt arbeid i menigheten. Vi vet så altfor lite om hva det er i dag.
I USA møtte jeg en menighet i sentrum av et fattig bystrøk. Der drev de matutdeling og andre tiltak, men ante ikke at det var diakoni. Slik tror jeg også mange norske metodister har det.

Det er like viktig at denne bevisstheten inspirerer til økt praktisk arbeid for og med mennesker som har behov for å bli sett og bekrefte deres verdighet.

Vi har så altfor lett for å lage tullete skiller mellom vekkelsesteologi og sosial etikk. Etter hvert har flere forstått at det vi ofte har kalt sosial etikk er en del av diakonien.

Diakoni definert
I diakoniplanen definerer vi diakoni som:
Diakoni er en følge av Guds nåde og vårt svar på Guds kjærlighet uttrykt gjennom holdninger og handlinger til beste for medmennesker og skaperverket.

Vi snakker om helhet og hellighet i metodismen. Vi står med en fot i en sosial bekjennelse og en fot i en trosbekjennelse. Vi har et helhetlig menneskesyn og det vi forsøker å formidle er at det får konsekvenser for det å være en kristen, på vår tjeneste og på vårt oppdrag i denne verden.

Nådesteologi
Et begrep vi har brukt mye tid på er nåde. Det er noe vi kommer stadig tilbake til. Metodismen har en nådesteologi der diakonien finner seg godt til rette. Vi kan si at diakonien hviler på et nådefylt menneskesyn. Det er fundamentalt for oss alle at dette får skinne klart igjennom. Vår kirkefar Wesley minner oss om at Gud alltid snakker til mennesket gjennom konkrete situasjoner. Vi kan derfor si at diakoni er kirkens kroppsspråk! Det hjelper ikke hva vi sier, hvis ikke våre gjerninger sier det samme.

Vi skal som kirke gi stemme til de stemmeløse. Det har alltid kostet å være profet, men vi er kalt til å tørre der andre viker unna.
Likegyldighet overfor menneskelig smerte og urett er uforenlig med det å leve i Guds kjærlighet, sier Kari bestemt.

Et aspekt ved diakonien er erkjennelsen av at vi som kristne ikke har monopol på å gjøre gode gjerninger. Derfor samarbeider diakonien på tvers av alle grenser med alle mennesker av god vilje.

En annen ting som en blir veldig bevisst på når en arbeider med diakoni, er at vi er én verden. Det har kanskje noe med det å gjøre at vi er så små som metodister i Norge. Gjennom misjonsarbeid, konferanser og annet internasjonalt samarbeid er vi en del av noe større

Metodistkirken har som oppdrag å skape disipler for Jesus Kristus som kan forandre verden. For å klare det har vi fire fokusområder:
1. Nye trosfellesskap og menighetsutvikling; 2. Ledelsesutvikling; 3. Diakoni; 4. Global helse og fattigdomsbekjempelse.
Som diakon er det godt å være en del av en kirke som i oppdrag og fokus gir diakoni legitimitet og forankring.

Innbydende utseende
- Det har blitt en flott bok!
- Ja, layouten kom på plass etter Sommerfesten 2009. I utgangspunktet visste vi kun at vi ikke ville kopiere diakoniplanen til Den Norske Kirke. På diakoniseminaret på Sommerfesten i fjor utfordret Vetle Karlsen Eide deltakerne til å lage gruppearbeider med ”action-paining”. Det vil si at alle fikk maling, pensler, store ark og at de i fellesskap skulle lage ufiltrerte bilder av hva diakoni er. de illustrasjonene ble så levende, lekende og muntre at vi umiddelbart forstod at dette skulle prege planen vår. Vi samarbeidet også godt med en designer i Harstad. Hun forstod raskt hvor vi ville og ga det et formspråk.
Jeg håper jo at når vi blir i godt humør av å lese et dokument, kan også andre la seg inspirere til å lese diakoniplanen.NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone