En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>”Noe mer enn oss selv”

”Noe mer enn oss selv”

24.06.2010
Vår hovedutfordring er fortsatt å vinne nye disipler – som kan forandre sin verden, slo landslegleder Jan-Erik Hansen fast i sin tale til konferansen. Du kan lese hele talen her.
”Noe mer enn oss selv”


Hovedstyrets leder Jan-Erik Hansen tok for seg noen av utfordringene som vår kirke står foran i sin siste tale som Landslegleder.Kjære årskonferanse
Noen ting av det vi har arbeidet med i dette året vil jeg berøre, og samtidig litt tanker om de utfordringer vi står overfor!

”Gråt av glede”
En familie med et alvorlig sykt barn sier til avisen i Hammerfest, Finnmark Dagblad:
-Etter at naboene hadde malt huset, og laget i stand avlastningshelg for foreldrene.
Det var ikke kirkens folk som gjorde dette.  Men det var noen som i høyeste grad gjorde noe for et annet menneske.  Det er dette hverdagens diakoni kan handle om.   Vi har satt i gang utvalget som jobbet med diakoniplan, for å kunne presentere et nytt hjelpemiddel for menighetene til å være i tjeneste for andre mennesker.  

”Noe mer enn oss selv”
Et menneske kan gjøre gode gjerninger. Men mange av oss må
innrømme at vi ikke alltid tenker på andres beste først. Egoismen ligger veldig nært hos oss. Nettopp her kommer gudstroen inn. Vårt fokus i denne konferansen på diakoni, henger derfor tett sammen med vårt personlige forhold til Jesus Kristus. Det personlige kjennskapet til Jesus, det gjør noe med oss. Vi blir forandret gjennom bønn og lesning av Guds Ord, og fellesskap med andre som tror. Da kan vi gjøre mer enn vi maktet selv, da kan vi gå en ekstra mil som vi egentlig ikke orker. Guds ord skaper nemlig noe.  Og det er gjennom bekjennelsen av Jesus Kristus som Herre at vi – på uforklarlig vis! – får del i Guds skaperkraft. Da blir det mye mer enn det vi selv kunne lage.

Lederutvikling?
Vi har satt fokus på Nye trosfellesskap og Lederutvikling.  En satsing på diakoni kommer ikke isteden for dette, men det kompletterer bildet.. For å stå i tjeneste for andre, vil vi styrke menighetens liv. Vi kan nasjonalt fokusere på noen verktøy, men det er i hver menighet at livet skal leves.  Og det er mennesker som kan påvirke andre, og føre andre videre. Det er mennesker det handler om.  Lederutvikling er sentralt i å oppfylle kirkens mål.   Derfor har jeg lagt vekt på å få til en teamtjeneste, ettåringer i vår kirke. Vi vil la flere unge mennesker få kjenne gleden over å være i tjeneste i kirken. Det har vi ikke fått helt på plass enda. Vi trenger kanskje en annen modell, kanskje en kobling mot andre behov i kirken.  Men jeg er overbevist om at vi trenger fornyelse i måten vi rekrutterer unge mennesker på. 

Lærdom fra Sverige
Ingenting her på jorden varer evig. Selv en tradisjonsrik kirke, med en relativt betydelig størrelse, kan oppleve nedgang og tilslutt forsvinne.  Endringer hos oss selv, eller endringer i samfunnet rundt, kan gjøre vår organisasjon irrelevant.  Alternativet til å fornye seg er ikke at alt fortsetter som før.  Et banalt eksempel:  Husker dere presten i Langesund som var vår gjest under Årskonferansen?  Han minte om at folk der ikke hadde orgelspill som sin favorittmusikk. Da tok de konsekvensen av det i sin musikkstil.  En vilje til å nyorientere seg i virkemidler må vi ha. Punktum.

Nye trosfelleskap
Når vi gikk inn for overskriften Ny start, var det ut fra erkjennelsen av at kirken trenger å fornyes. Vi ser en del positive trekk i dag. Samtidig ser vi en ”forgubbing” av noen menigheter. NB: Det er ikke noe feil på 50-åringer, eller 80-åringer for den del. Alle som er med i våre menigheter er verdifulle mennesker, som Jesus har gitt sitt liv for. Vi takker Gud for hverandre, og blir glad når vi ser hverandre. For Metodistkirken i Norge som helhet er testen imidlertid at vi ser noe tegn på liv og vekst, at nye mennesker finner troen og fellesskapet. At nye generasjoner finner sin plass i fellesskapet og aksler ansvar. Vi må kunne si at det er varierende i hvilken grad det skjer i dag. Vi har forsøkt å tenke: vi skal revitalisere våre eksisterende menigheter. Konklusjonen for meg er så langt at det er godt, men ikke tilstrekkelig. Da er det behov for NYE fellesskap som kan møte behov hos mennesker.

Når vi hører på tallene i rapporten fra tilsynsmennene, og leser statistikken, tenker jeg: Så mange medarbeidere, en god del ressurser. Hva kan vi bruke dette til?
En pastor for sin menighet skal selvsagt ta seg av denne. Og den skal bygges, og nye mennesker legges til menigheten. Men vi har også et ansvar for byen rundt oss, og de som IKKE går i kirken enda. Nasjonalt må vi kanskje tenke nytt om våre tilskudd. Vil vi bruke våre midler til en mer offensiv satsing, der pastorer som lønnes av felleskassen bare brukes til nybrottsarbeid og spesielle tiltak for barn og unge. Jeg sier ikke at vi endrer dette i dag, men kanskje bør vi begynne å tenke tanken. Da vil vi kanskje også ha behov for flere prester med egenskaper til å grunnlegge menigheter og til ha hovedfokus på arbeid blant barn/unge?

Vår hovedutfordring er fortsatt å vinne nye disipler – som kan forandre sin verden.
Og jeg ser frem til generaldebatten der kirkens tillitsvalgte og pastorer sammen ser på veien videre.  Hvordan svarer vi på utfordringene om å være en kirke for mennesker i dag?

Takk for oppmerksomheten.


Bergen, 24. juni 2010
Jan-Erik Hansen
Årskonferansens legleder

NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone