En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Overraskende ledervalg!

Overraskende ledervalg!

26.06.2010
Det ble et overraskende ledervalg for Hovedstyret da benkeforslaget Berit Westad fikk konferansens tillitt.
Overraskende ledervalg!


Berit Westad er Hovedstyrets nestleder i dag og ble valgt til ny leder etter benkeforslag.Etter at nåværende leder Jan-Erik Hansen trakk sitt kandidatur til ledervervet i Hovedstyret sto kun Per-Endre Bjørnevik igjen på kandidatlisten. Nominasjonskomiteen arbeidet med alternative kandidater, men klarte ikke å få til en motkandidat for å få til et reelt valg. Valgreglene åpner for benkeforslag, selv ved ledervalget, dersom det kun er en enkelt kandidat ved valg i konferansen.

Benkeforslag
Pastor Jorunn Wendel foreslo Berit Westad som benkeforslag og Westad aksepterte nominasjonen. I valget fikk Westad et flertall av stemmene og ble valgt.

Nestleder
Om et benkeforslag er overraskende i seg selv, er Westad ingen overraskelse. Hun er en veteran i kirkens ledelse. Hun har vært Hovedstyrets nestleder i fire år og Kvinneforbundets leder i fem år. Hun har også vært medlem av Hovedstyret i en tidligere periode.

Tid for en kvinne
- Hva var det som fikk deg til å si ja til nominasjonen?
- Jeg synes det er på tide at en kvinne er leder av Hovedstyret, og ikke bare nestleder. Men det er ikke bare en kvinnesak for meg. Jeg vil gjøre det jeg kan for kirken vår og stiller meg åpen for de utfordringene som kirken gir meg, sier Westad.

En misjonerende kirke
- Er det noe du ser blir særlig viktig i din lederperiode?
- Nå er det Årskonferansen som gir Hovedstyret retning, men vi står som kirke ved en skillevei. Vi har utfordringer i tiden og må bli en mer misjonerende kirke. Det er jo også tema for det felles styremøtet som Hovedstyret har invitert de andre styrene til nå i høst.
Vi må nå sette diakoniplanen ut i livet. Vi har vedtatt en plan som jeg er stolt av og som jeg mener vil gjøre oss til en misjonerende kirke hvis den blir løftet frem i metodisters bevissthet. Vi er diakonale allerede og med vår teologi kan vi gå inn i tjenesten med stor frimodighet, avslutter Westad.

Høyskolelektor
Berit Westad er 64 år, gift og har fire voksne barn. Hun er aktiv i Metodistkirken på Kongsberg. I tillegg til vervene i Hovedstyret og i kvinneforbundet er hun delegat til Sentralkonferansen i inneværende periode. Hun er til daglig høyskolelektor og mellomleder ved Lovisenberg diakonale høyskole.


Andre valg ved konferansen:

Hovedstyret
Leder av Misjonsrådet: Toril Langbråthen

Årsklasse 2010-2012
Pastoralt medlem: Steinar Hjerpseth
Pastoralt varamedlem: Helle Maria Wolstad

Legt medlem: Jan Erik Hansen
Legt varamedlem: Marte Oden Halvorsen

 
Diakoni og Evangeliseringsrådet
Årsklasse 2010-2013
Legt varamedlem: Vetle Eide Karlsen
Pastoralt varamedlem: Ki Sung Kim


Misjonsrådet
Leder 2010-2012 Toril Langbråthen

Årsklasse 2010-2014
Legkvinne: Toril Langbråthen
Legmann: Aart Huurnink

Pastoral: Olav Øgreid 

Pastoralt varamedlem: Tom G. Johnsen
Lekt varamedlem: Ragnhild Sand 

 
Styret for stiftelsen Betanien Oslo 2010-2014
Medlem: Irene Lindhom, Jan Magne Linnsund.
Varamedlem: Kjersti Marie Kristiansen 


Styret for stiftelsen Betanien Bergen 2010-2014
Medlemmer: Jon Erik Bråthen og Nils Eivind Holmedal. 
Varamedlem: Dag Moster 


Styret for Metodistkirkens personalkasse årsklasse 2010-2012
Pastoralt medlem: Steinar Hjerpseth
Vararepresentant: Gunnar Bradley
Valgt av Årskonferansen: Haavard Pytte

vararepresentant i MBU
Vara representant for MBU: Bente Engenes 

 
Representant til Kirkens Nødhjelps representantskap 2010-2014
Representant: Tove Odland 
Vararepresentant: Veronika Bertling Ribe

 
Rådet for den ordinerte tjeneste 2008-2012
Terje Nilsen, Tove Odland, Jon-Erik Bråthen, Idar Halvorsen, Frøydis Grinna,
Steinar Hjerpseth, Hilde Kristin Hannestad Tveter, Knut Lindhom, Synnøve
Hysing-Dahl og en tilsynsmann.

Hilde Kristin Hannestad Tveter ble valgt inn for Yngvar Ruud.

 
Årskonferansen Desisjonskomité 2010-2012
Leder: Iakob Iuel Nordby
Representant: Are Blomhoff
Representant: Gerd Røsok


Forslagskomiteen
Leder 2010 – 2011
Lars Erik Nordby
årsklasse 2010 – 2013
Lekt medlem: Ingerid Marie Hoggen
Pastoralt medlem: Liv Berit CarlsenNYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone