En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Sentralkonferansen er i gang

Sentralkonferansen er i gang

08.10.2010
Den ekstraordinære Sentralkonferansen er i gang. Den skal behandle ønsket til Metodistkirken i Sverige om en forhåndsgodkjennelse til å skape en ny kirke sammen med Misjonskirken og Baptistkirken, og la den nye kirken bli en assosiert kirke til Metodistkirken.Åpningssalmen på Sentralkonferansen var "O store Gud".


Sentralkonferansen er samlet i Wesleykyrkan i Malmö i Sverige. Det er delegater fra årskonferansene i Norge, Danmark, Sverige, Svensk talende i Finnland, Finsk talende i Finland, Estland, Latvia, Litauen og de eurasiske konferansene.

Det er også gjester fra Baptistkyrkan og Misjonskyrkan tilstede, og de hilste konferansen ved åpningen-

Det er stor gjensynsglede for mange av delegatene, som også er preget av det alvorlige og historiske temaet for konferansen. Vi vil komme tilbake med rapporter fra forhandlingene underveis.


Her er en artikkel om temaet for konferansen:

Lang prosess
Metodistkirken i Sverige har gjennomført en lang prosess med forhandlinger og trinnvise vedtak. Alt for å sammen med Misjonskirken og Baptistsamfunnet kunne danne et nytt kirkesamfunn affiliert med Metodistkirken. Svært mange av Metodistkirkens menigheter er allerede gått inn i økumeniske forsamlinger.

Lang vei videre
Som en del av den verdensvide Metodistkirken er en utmeldelse ikke noen enkel sak. Den skal først behandles og vedtas med 2/3 flertall i den lokale Årskonferanse. Deretter skal den vedtas i Sentralkonferansen og bekreftes i alle Årskonferansene. Deretter skal vedtaket til Generalkonferansens kommisjon for Sentralkonferansene, før det til slutt skal til endelig behandling i Generalkonferansen. Alle steder skal forslaget ha 2/3 flertall for å godkjennes.

2016
Med konferanser som samles hvert fjerde år, vil den naturlige prosessen være avsluttet ved Generalkonferansen i 2016. Det forutsetter at den Svenske Årskonferansen vedtar utmeldelsen i 2011.

2012?
Dette synes svenskene er alt for lenge til. For å kunne danne det nye kirkesamfunnet tidligere, har svenskene bedt om og fått samlet en ekstraordinær Sentralkonferanse som kan forhåndsgodkjenne et vedtak om utmeldelse og en søknad om at det nye kirkesamfunnet blir et affiliert medlem av Metodistkirken. Det vil si en løs tilknytning der en har møterett, men ingen stemmerett i besluttende konferanser. Dermed håper de forslagene kan behandles allerede ved Generalkonferansen i 2012.

Ekstraordinært
Ekstraordinære Sentralkonferanser er ekstremt sjeldent og har i moderne tid i Nord Europa bare skjedd ved en biskops dødsfall. Det er også en kostbar sak der representanter fra hele Nord Europa og Eurasia sammenkalles. Metodistkirken i Sverige har tatt på seg det fulle økonomiske ansvaret for denne konferansen.

Sandpåstrøing?
Tilsynsmann Øyvind Helliesen sier til nettsiden at det skal svært mye til for at en ikke godkjenner utmeldelsen. Helliesen er medlem av Sentralkonferansens Hovedstyre og har fulgt prosessen i Sverige tett.

- Hvis en ikke vil være med i Metodistkirken, så er det min mening at vi ikke kan tvinge noen til å forbli gjennom formelle vedtak. Dersom Metodistkirken i Sverige ønsker å tre ut, bør vi legge til rette for at det kan skje og be om at det nye kirkesamfunnet skal være en Guds kraft i Sverige, sier Helliesen.

Ikke alle?
Det er ikke full enighet innad i Metodistkirken i Sverige. Noen menigheter, prester og medlemmer ønsker ikke å legge ned Metodistkirken. Øyvind Helliesen sier at det er viktig at Sentralkonferansen legger til rette for at disse kan forbli metodister.

Konsekvenser?
Det er klart at ved en svensk utmeldelse blir den resterende Sentralkonferansen svært liten i antall medlemmer i metodistisk sammenheng. Vi er samtidig den største i geografisk utstrekning.
Vi er allerede en av de minste, og uten Sverige er det et åpnet spørsmål om Nord Europa bør legges til en av de andre europeiske Sentralkonferansene. Dette vil bli tatt opp som en egen sak på denne konferansen.

Malmø
Den ekstraordinære Sentralkonferansen finner sted i Malmø i Sverige 8. og 9. oktober 2010. Delegatene er allerede valgt for perioden og er de samme som møtte i Danmark i fjor.


Du kan lese hele innkallingen HER.


Metodistkirken i Sverige har omtrent 5.000 medlemmer i 57 menigheter.
Det Svenske Baptistsamfunnet har omtrent 17.000 medlemmer i 223 menigheter.
Misjonskirken har 61.000 medlemmer i omtrent 700 menigheter.NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone