En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Store visjoner med behov for konkretisering

Store visjoner med behov for konkretisering

09.10.2010
På Sentralkonferansen er det en utbredt vilje til å støtte svenskene i deres økumeniske prosjekt. Samtidig er det stor usikkerhet for hvordan den nye kirken vil bli i praksis. Se også flere bilder fra konferansen.
Store visjoner med behov for konkretisering


Wesleykyrkan i Malmö er stedet for den historiske ekstraordinære Sentralkonferansen.


Presentasjon av planer
Den svenske kirkeledelsen presenterte i dag fredag planene for den nye kirken. I flere innlegg ble det redegjort for en historisk kontekst, den økumeniske prosessen og ønsket om å kunne bli en affiliert kirke - dersom Årskonferansen vedtar planen på forsommeren 2011.
Det er tidlig blitt uttrykt stor vilje fra konferansen til å støtte våre svenske søsken om de ser dette som sin vei. Ingen vil stille seg i veien for et økumenisk prosjekt og en uttrykt vilje. Samtidig er det blitt reist en rekke spørsmål ved innholdet i planene og de juridiske avtalene i forhold til kirkens eiendommer og verdier.

Tilknytning?
Et punkt som er uklart er hva slags tilknytning det nye kirkesamfunnet ønsker å ha med Sentralkonferansen. Den nye kirken som foreløpig kun går under navnet Joint Future Church (JFC) vil bli det største frikirkesamfunnet i Norden. Flere talere, blant annet Lars Erik Nordby, ga uttrykk for et sterkt ønske om at JFC vil finne et naturlig og gjensidig inspirerende forhold til Metodistkirken i Nord-Europa gjennom Sentralkonferansen.

Det ser ut til at JFC vil få en klar kongreasjonalistisk struktur med selvstendige menigheter. Det er et brudd med metodismens kirkesyn. Deler av beskrivelsen av troen til JFC er runde og åpne for tolkninger. De svenske metodistene ser mye metodistisk teologi i disse formuleringene.

Kirkeeiendom
Tilsynsmann Øyvind Helliesen stilte en rekke spørsmål ved de manglende juridiske vurderingene vedrørende kirkens eiendommer og andre verdier. Dette tilhører kirken, og ikke en enkelt årskonferanse. Det er for eksempel ingen beskrivelser av hva som vil skje dersom prosjektet JFC skulle misslykkes i de nærmeste årene. Er da all eiendom tapt for Metodistkirken? Hvis en menighet ikke ønsker å gå inn i JFC, eller vil trekke seg ut etter en stund, hva skjer da med deres andel av kirkens verdier?
Helliesen advarte for at Generalkonferansen kunne vende tommelen ned for prosessen dersom slike forhold ikke er grundig avtalt i juridiske former som konferansen vil kunne godta.

Hva så for oss?
Helliesen gikk også gjennom en del konsekvenser for Sentralkonferansen. Vi ønsker våre søsken i Sverige alt godt og vil velsigne JFC dersom det er valget til metodistene i Sverige. Samtidig vil det sterkt redusere fellesskapet i Sentralkonferansen. Vi vil måtte gjennomføre en rekke forandringer for å balansere aktivitetsnivået med ressurstilgangen. Vi vil nok kunne fortsette som en Sentralkonferanse, men en del forandringer vil det bli. Dette vil være sterkt avhengig av hva slags tilknytning, om noen, som JFC vil ønske å ha med Sentralkonferansen.

På oppfordring fortalte en rekke av de svenske delegatene hvorfor de ønsker å bli med i JFC. Det vil bli omtalt i en egen artikkel.

Norsk initiativ til resolusjon
Den norske delegasjonen tok initiativ til en resolusjon som  vil fastslå vår vilje til å godta den svenske Årskonferansens kommende vedtak, velsigne JFC og uttrykke et ønske om at JFC blir en affiliert kirke til UMC. Samtidig vil den påpeke noen viktige punkter som må klargjøres før Generalkonferansen. Resolusjonen vil bli fremlagt lørdag.Noen bilder fra konferansen:Store visjoner med behov for konkretisering


Elisabeth Englund leder det svenske hovedstyret og presenterte deler av planen for JFC.Store visjoner med behov for konkretisering


Lars Dalesjö fra Baptistkyrkan og Olle Alkholm fra Misjonskyrkan er observatører på konferansen og hilste delegatene fredag.


Store visjoner med behov for konkretiseringNorske delegater deltar i nattverden ved åpningsgudstjenesten.Store visjoner med behov for konkretiseringGammel og ny hovedstyreleder. Jan-Erik Hansen og Berit Westad i samtale.Store visjoner med behov for konkretisering


Biskop Christian Alsted leder konferansen med biskop Hans Växby.Store visjoner med behov for konkretisering


Pastor Anders Svensson fra svenskenes hovedstyre presenterer en del av planene for JFC.


Store visjoner med behov for konkretiseringTilsynsmann Vidar S. Bjerkseth ber om tid til å samtale i de nasjonale gruppene. Han varslet etterpå også et resolusjonsforslag med utgangspunkt i den norske delegasjonen.


Store visjoner med behov for konkretisering


Med en velutrustet gottebutikk på andre siden av veien får delegatene dekket sukkerbehovet under en pause i forhandlingene!Store visjoner med behov for konkretisering

Tilsynsmann Øyvind Helliesen under sitt innlegg der han viste til en del svake sider ved avtaleteksten.Store visjoner med behov for konkretisering


Samtale i nasjonale grupper. Her er det de norske delegatene som samtaler om forslaget.
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone