En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>En sterk visjon om et levende fellesskap med andre kristne

En sterk visjon om et levende fellesskap med andre kristne

09.10.2010
I forhandlingene fredag kveld ble det etterlyst innlegg av svenskene som med egne ord kunne fortelle oss hvorfor de ønsket å gå ut av Metodistkirken (UMC) og inn i den nye kirken (JFC). Det var det flere av de svenske legdelegate og Tomas Bostrøm som gjorde.
En sterk visjon om et levende fellesskap med andre 
kristneMalin Ljungdahl var en av de svenske legdelegatene som gjorde inntrykk på konferansen med sine engasjerte innlegg for den nye kirken.


Delegatene fortalte om en kirke som har opplevd tilbakegang i over 100 år. Det er på mange måter en desilusjonert kirke som søkte å bygge på konkrete positive opplevelser i de økumeniske menighetene. De fortalte om en ny begynnelse og inspirasjon i slike økumeniske fellesskap og en stor tro på at metodistene hadde mye å tilføre dette fellesskapet.

En ny begynnelse
Pastor Tomas Bostrøm tok ordet og fortalte om en kirke som har blitt fastlås i sine strukturer og som har sviktet i forvaltningen av nådens frihet. En kirke som ikke har klart å snu en vedvarende tilbakegangen. Samtidig har kirken opplevd en ny begynnelse i det økumeniske fellesskapet. Tre kirker som har forsøkt flere ganger å finne sammen fikk ny inspirasjon til å prøve en gang til, og nå er de i ferd med å lykkes.

Ny aktualitet
For Tomas føltes det som om det skjedde en klar forandring for et par år siden. Gjennom samtalene med de andre kirkene kom vår teologi og arv på dagsorden igjen. Tomas opplevde en fornyet aktualitet i arven og at deres bidrag var viktig i samtalene og for den nye kirken.

I dag lever nesten halvparten av metodistene i økumeniske menigheter. De er allerede en del av fremtiden som Tomas ser den.

- Et svik å snu nå
- Jeg må tilstå at jeg tror de som er aktive i de økumeniske menighetene har vært flinkere enn oss andre til å ivareta og leve i den metodistiske arven, sa Tomas Bostrøm. Han fortsatte med å fortelle at alle ungdommene i Metodistkirken har vært en del av et økumeniske fellesskap i flere år allerede. Det vil ifølge han være et svik å avslutte prosessen nå og ikke vise at vi er èn i Kristus. Han holdt frem søken etter fellesskap med andre kristne som en av grunnpilarene i metodismen.

Sutteklut eller Kristi nærvær
- Vi metodister har i alt for lang tid brukt vår kirke som en sutteklut og ikke vært Kristi nærvær i samfunnet, sa Tomas med stor innlevelse. Han holdt frem de økumeniske menighetene og JFC som de svenske metodistenes mulighet til å oppfylle sin historiske oppgave.


En sterk visjon om et levende fellesskap med andre 
kristne


Tomas Bostrøm utenfor Wesleykyrkan. Han leverte et flammende innlegg for den nye kirken på Sentralkonferansen.NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone