En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Mens vi venter på en ny himmel og en ny jord

Mens vi venter på en ny himmel og en ny jord

20.12.2010
Håpet er sentralt i biskop Christian Alsteds advent- og julehilsen til oss alle.
Mens vi venter på en ny himmel og en ny jord

Husker du for ett år siden? Med et forsiktig håp ble en stor del av verdens fokus rettet mot verdens ledere som var samlet på klimatoppmøtet i København. På plakatene stod det ”Welcome to Hopenhagen”. Og vi ba og holdt gudstjenester, vi snakket om ”grønne kirker”. NGOer (Non Governmental Organizations) fortalte om deres ideer og drømmer for en bedre verden. Etter flere dagers intensivt arbeid besluttet verdens ledere at de ikke skulle beslutte noe konkret. Tilstelningene, de gode ideene og de smarte slagordene ble pakket ned, og medienes oppmerksomhet ble rettet mot andre steder. Det var kun de mest dedikerte som insisterte på at problemet fortsatt er der, og fortsatte å snakke om global oppvarming og bivirkninger av CO2. Det er lett å knuse håpet i vår verden. Fremtidsvisjonene i vår tids litteratur og film er preget av skrekk- scenarier fremfor utopiske drømmer. Vi har ikke tillit til at vi selv eller våre ledere makter å lede verden inn i en lysere fremtid.

Gud være lovet for advent – det ukuelige håpets tid. I en tid hvor verden har mistet sin fornemmelse av håp, våger adventstiden å drømme om fremtiden, og oppmuntre oss til å forberede oss på det beste og ikke på det verste. Det urokkelige håpet springer ut fra Jesus Kristus og hans oppstandelse fra de døde, og fra hans løfte om å komme igjen i makt og herlighet. På et ganske bestemt tidspunkt i tidens løp, vil Gud bryte inn i verdens historie og avslutte verden slik vi kjenner den. Da vil det bli et endelig oppgjør, hvor det onde skilles fra det gode. All smerte og sorg blir tatt bort, alle smerteskrik vil forstumme og bli erstattet av den godhet og nåde som strømmer fra Jesu forsoning. Gud vil skape en ny himmel og en ny jord. Krigene, hatet, urettferdigheten, fordommene, mistroen, egoismen, sulten og frykten er reell nok, men de har ikke den makten som vi later til å tro.

En annerledes og sterkere makt har åpenbart seg selv i Guds rike, som vi er en del av. Når mennesker blir berørt av Kristi nåde, begynner de å endre seg og et nytt livssyn begynner å vokse frem, nemlig håp.

Vi hører Jesu stemme kalle på oss fra nyhetene; om kvinnMens vi venter på en ny himmel og en ny jorder i Afghanistan som setter fyr på seg selv for å unngå tvangsekteskap og år i fornedrelse og fortvilelse. Vi hører om millioner som dør av malaria hvert år i hele verden. Om mennesker som sulter i hjel mens landene på den nordlige halvkule nekter å dele sine rikdommer og lukker sine grenser. Men håp i Kristus gir mennesker styrke til å se virkeligheten i øynene, stå imot urettferdighet, søke etter sannheten og forvente det beste av andre mennesker. Håpet i Kristus setter mennesker i stand til å være modige og tro midt i mørket, frykten, ondskapen og lidelsen. Dette håpet gir oss mennesker et ansvar til å handle, og rekker ut hånden til mennesker som behøver at noen er et medmenneske.

Det ér håp! Og mens vi i advent, som alle andre dager i året, venter på en ny himmel og en ny jord, er vi kallet til å dele dette håpet med verden og leve modig i dette håpets virkelighet.


Kristus døde, Kristus stod opp, Kristus skal komme igjen.


Christian Alsted
biskop
NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone