En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Utfordrende, inspirerende og glad biskop

- Utfordrende, inspirerende og glad biskop

19.01.2011
Biskop Chrsitian Alsteds"visitas" i Trondheim ble meget vellykket, inspirerende, oppmuntrende og utfordrende. "Som kirke skal vi ikke være trendy, men relevant", understreket biskopen. Hvis kirken skal prege samfunnet må vi ha perspektiv utenfor oss selv. Vi må våre mer opptatt av hva som skjer utenfor kirkens murer/vegger enn innenfor.
- Utfordrende, inspirerende og glad biskop


Ingerid Marie Hoggen overrekke biskop Chrsitian en statue av St. Olav som takk for det vellykkede besøket. Foto: Ole-Einar Andersen


Biskopen har vært på besøk i Trondheim, og vi har fått denne rapporten av Ole-Einar Andersen:

Viktig begivenhet
Det er atskillige tiår siden Trondheim hadde biskopsbesøk, med unntak av på årskonferansene vi har arrangert. Helgens besøk av biskop Christian Alsted var derfor en stor og viktig begivenhet. Christian ble valgt som ny biskop for Norden og Baltikum i februar 2010, og Trondheim var rakst ute med å gratulere og invitere ham til byen og kirka vår.

Omvisning i Trondheim
Biskopshelgen startet med en "pilegrimsvandring" i Trondheim, leder av vår menighets historiker og by/kunst/kirkehistorisk meget kunnskapsrike Håkon A. Andersen. Vandringen startet med en orientering om vårt eget kirkehus, og om vårt naboskap til de aller første kirkene som ble bygget i Trondheim på 1000- og 1100-tallet. Vandringen tok oss via kirkeruinene i Folkebiblioteket forbi Vår Frue kirke, og til Nidarosdomen. Vandringen ble avsluttet med et meget hyggelig og informativt besøk i Nidaros Pilegrimsgård hvor gårdens personale orienterte om virksomheten.

En relevant kirke
Etter lunsj i Wesleysalen var det tid for seminar med biskop Christian. Han ga oss først en beskrivelse av det mangfoldige bispedømmet (Norden og Baltikum) som omfatter åtte ulike årskonferanser med ni offisielle språk.

Hans hovedtema var hvordan vi skal bygge/utvikle kirken vår til å oppleves som relevant for mennesker i dagens samfunn - med særlig vekt på det å være kirke lokalisert i en by. Biskopens utgangspunkt var at byen ikke er en forbannelse men et gode. Dagens multikulturelle, multireligiøse bysamfunn rommer utallige impulser og ideer. Det gir kirken mange muligheter, men stiller oss overfor utfordringer: Som kirke må vi kjenne kulturene, strømningene, den sosiale og religiøse dynamikken i samfunnet omkring oss for å gjøre vårt budskap aktuelt. Å være en bykirke krever nytenking. Vi må velge målgruppe og være fokuserte.

Relevant, ikke trendy
Samtidig må vi passe på at vi i bestrebelsene på å være relevante ikke faller i grøften å bli trendy.  Å være relevant stikker mye dypere enn å være trendy. Å være en relevant kirke, er å interessere seg for andre mennesker, være genuint opptatt av hva som foregår i menneskers liv. Vi blir elevante som kirke, menighet og medmennesker i det øyeblikk vi tar et annet menneske alvorlig.

Vi må nytenke hva det vil si å være kirke, og gjerne tenke oss begrepet "kirke" som et verb. Vi som allerede utgjør menigheten/kirken, kan ikke være målgruppen. Vi må ha målgruppe utenfor oss selv.

Hva kan gudsrikets nærvær i verden bety i Trondheim gjennom Metodistkirkens tilstede værelse og arbeid, spurte biskopen. Vi skal ikke si til folk: "kom og bli som oss". Vi må ta i mot og akseptere mennesker slik som de er. Vi skal ikke skape kopier av oss selv. Vi må velge hvem vi vil være kirke for, og dem skal vi elske. Kanskje når vi ikke målgruppen ved å være den kirken vi er i dag, var noen av biskopens utfordrende tanker.

Konsert
Lørdagen ble avsluttet med gratis gospelkonsert med Trondheim Gospelkor, med gledelig mange publikummere. Biskop Christian, som selv er en stor gospelmusikktilhenger, trivedes åpenlyst. Han holdt også en meget aktuell og sterk appell/andakt.

Fest i kirken!
Søndag var det festgudstjeneste med biskop Christian som predikant. Og det ble en skikkelig fest! Vi var omkring 60 voksne og 8-10 barn til stede, hvor Kenya, Ghana, Nord-Korea, Sverige, Danmark og Norge var representert! Gudstjenesten var preget av mye flott sang og musikk av kirkeband, lovsangsgruppe og ikke minst en gjeng barn som under Julius' og Svens ledelse trommet og sang til stor begeistring.

I sin preken understreket biskop Christian at man som kristen ikke kan være tilskuer, men må være med. Å være kristen er ikke noe man kan være på avstand, man må være "tett på". Kristendom dreier seg ikke bare om dogmer og etikkk; den må leves og praktiseres i en relasjon. Å være kristen kan ikke bare beskrives, men må erfares. Vi du vite hva kristendom er, må du komme "tett på". Dertfor må vårt budskap og oppfrodring til mennesker vær : "Kom og se! Kom og erfar, sa biskop Chrsitian. Og uansett hvor lenge man har vært en kristen, er det er alltid mye, mye mer å se og erfare, understreket han.

St. Olav
Som takk for sitt engasjerende og motiverende besøk, fikk biskopen overrakt en kopi av St. Olav-statuen som står på Vestfronten av Nidarosodmen. (Originalen ble i sin tid hugget av den meget anerkjente kunstneren Stinius Fredriksen i 1967).  Biskopen satte stor pris på gaven. I løpet av sitt drøye døgn i Trondheim rakk han å fascineres og utfordres av det han opplever som mer "maskuline" formhetsidealer i St. Olav-skikkelsen og -tradisjonen, i forhold til for eksempel idealene fra St. Birgitta og Vadstenabevegelsen i Sverige. Biskopen forteller at han vil ha sin St. Olav stående på sitt kontor til stadig utfordring.


Se mange flere flotte bilder fra besøket ved å TRYKKE HER.

NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone