En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>- Det er vårt ansvar å bringe budskapet om Kristus

- Det er vårt ansvar å bringe budskapet om Kristus

17.06.2011
- Vi må ta inn den samfunnskonteksten vi lever i. Vi må slutte å klage over avkristningen av Norge! Vi må begynne å forkynne selv, sa landslegleder Berit Westad i sin tale til konferansen.

- Det er vårt ansvar å bringe budskapet om Kristus
Hovedstyrets leder og legfolkets leder Berit Westad talte torsdag til konferansen.

Kjære Årskonferanse, legdelegater, ordinerte årskonferansen deltagere, biskop!

Utgangspunkt for talen; Mottoet, Gi det videre, 5.Mosebok 11.7 og Matt 28. 18-20
Vi har fått noe og vi har fått i oppdrag å gi det videre til de som kommer etter oss og de som lever rundt oss.
Jeg vil ta opp noen av de utfordringer vi som legfolk har vært med på i kirken dette siste året og hva det har å bety for det arbeidet vi står i som kirke og som medlemmer av Metodistkirken i Norge.
De viktigste mottagere for det jeg vil si er tenkt til Årskonferansen lekfolk.
 

Fellessamling

Innledningsvis på arbeidsåret 2010-2011 ble kirkens ledelse, styrer og råd, av hovedstyret invitert til en fellessamling, vi hadde forelesninger om utfordringer for oss som kirke i dag;. Aller viktigst synes jeg, vi drøftet sammen Hvorfor er vi kirke i Norge, Hva er vårt oppdrag, Hva er vårt budskap, Hvorfor skal mennesker komme til oss og Hvorfor behøver folk Metodistkirken?
 

Wesleys fire pilarer

Jeg skal ikke gi dere et fullt referat fra denne samlingen, men fortelle dere litt fra mitt ståsted.
Kirkeordningen sier at kirken er et fellesskap av troende hvor Guds ord forkynnes og sakramentene forvaltes.
For meg blir det viktig at Wesley snakker om fire grunnpilarer for vårt liv som kristne, Bibelen, tradisjonen, erfaringen og fornuften. Han snakker om å tolke den tiden vi lever i, bruke all vår erfaring og fornuft for å finne veier å bringe budskapet til menneskene rundt oss, der vi lever, slik at det faktisk treffer dem og blir viktig for dem i deres hverdag.
 

Vårt oppdrag

Under samtalene på denne fellessamlingen ble det klart formulert at oppdraget vårt består i å være Guds tilstedeværelse i verden, budskapet vårt er Guds kjærlighet og nåde, peke på Jesus og på den måten bringe håp.
Kristus er oppstanden, derfor er det håp i dag og for fremtiden. Vårt budskap i dag er Kristi oppstandelses kraft inn i menneskelig relasjoner, Guds nåde i weslyansk betydning og virkeliggjøring av Guds rike. Dette kan gi tema for mange bibeltimer. Jeg skal ikke gjøre det, men begrense meg her til å peke på noe som kan ha en betydning hvorfor folk i dag trenger Metodistkirken.
 

Forkynnelsen om nåden og rettferdighet

Vi har en fantastisk teologi om nåden, den kan gi menneskene håp, tro og mening.
Vi har en unik forståelse av skapelsen, naturen, gjenopprettelse, Guds nåde og kjærlighet.
Meistad skriver i sin bok, Frelsens vei om Guds rike som å virkeliggjøre Guds rettferdighet i relasjon til Gud, mennesker og naturen. Han skriver videre om engasjement for Guds rettferdighet og tilgivelse, om Guds rikes krefter i de troendes liv. De troendes respons på Guds kjærlighet og nåde, rettferdighet er kjærlighetens uttrykk.
Dette er i tråd med lederne våre på fellessamlingen i høst, virkeliggjøre Guds rike. Det er midt i kjernen av kirkens satsingsområder, disippelskap, ledelse, global helse osv
Vi som legfolk vil svært gjerne høre mer om dette i forkynnelsen.
 

Slutt å klage, - forkynn!

Vi må videre ta inn den samfunnskonteksten vi lever i. Vi må slutte å klage over avkristningen av Norge! Vi må begynne å forkynne selv, hver dag, med våre liv, vår kropp, hender, føtter, munn og la det bli handling.
Det er et paradoks at vi som kirke ikke ser noe poeng i å opprettholde statskirken, men vi mener gjerne at alle må lære seg det kristne budskap, historiene i Bibelen og ha grunnleggende kunnskap om kristendommen, og litt til og det bør gjøres i skolen, den offentlige grunnskolen.
Det er klart tør jeg hevde at når staten ikke lærer barna grunnleggende sannheter lenger er det vår oppgave, som kirke og som troende mennesker. Vi skal fortelle folk hvordan det kristne budskapet henger sammen og gir mening i dag, vi kan ikke lenger tenke at det læres på skolen. Ta på dere oppgaven! Den er de kristnes, ikke alle andres. Dersom barna ikke vet om de ti bud, ikke har hørt om Sakkeus eller Peter, fortell det du.
Det er konteksten vår i dag, KRL-generasjonen som ikke har grunnleggende kunnskap om de bibelske fortellinger, men det er vår oppgave å gi dem det.
 

Trosopplæring

Derfor er det så utrolig viktig med Trosopplæring, trosopplæringsplanen vi som kirke jobber med, vårt eget arbeid for hvordan vi kan gjøre denne opplæringen. Takk til de som har mast om denne planen helt til det ble igangsatt et slikt arbeid, den kommer på neste årskonferanse, til dere!
Dette handler om vår respons på Guds nåde og kjærlighet i våre liv og hvordan vi kan bruke hele oss for å virkeliggjøre Guds rike.
 

Vår respons

Vi har det formelle oppdraget om å gå ut, forkynn, fortell døp og ta vare på menneskene i menigheten. Helt fra Moses i de urgamle skriftene, til Matteus som er ukens tekst. Vi har oppdraget klart formulert alle sammen.
Spørsmålet er hvordan vi responderer på oppdraget, din og min respons på Guds nåde og kjærlighet. Her trenger vi et helhetlig, fordomsfritt og raust syn på oss selv, omgivelsene og vi kan ha mye å bidra med.
 

Diakoniplanen i fokus

Hvordan skal vi gjøre det? Et redskap er diakoniplanen.
Fantastisk at vi har en så klart formulert plan, så praktisk og enkel. Jeg refererer litt om hva diakoni er, - å leve i respons på Guds kjærlighet, både på arbeidsplass og i menighet, se fattigdommen rundt oss og være til hjelp for dem som sliter. Det nevnes flere aktuelle eksempler som radikal gjestfrihet, inkludere alle mennesker med sine liv, et sted hvor vi kan komme med livet når alt går i stykker, være sårbar, vise svakhet og ufullkommenhet.
Takk til de som har gitt oss disse formuleringene av grunnlaget for handling
Hovedstyret ved DER vil følge opp erfaringer med bruken av denne planen til høsten.
 

Tilby nåde og kjærlighet

Det betyr for meg, vi skal ikke skremme, dømme eller preke moral, spille på folks egen dårlige samvittighet for å få dem inn i Guds rike – vi skal tilby nåde og kjærlighet.
Det postmoderne mennesket er på leting etter mening, verdier, bli sett og verdsatt slik er, det som ikke er til salgs for penger, det som gir mening, tilhørighet og gode relasjoner.
 

Vår troshistorie

Det er fullt mulig å respondere på Guds kjærlighet og nåde, vi som er aktive kirkemedlemmer i dag.
Hvordan blir vi så myndiggjorte frigjorte kristne?
Legfolk like mye som lærde – ta  imot  - responder – ta i bruk virkemidlene.
Vi har som kirke mye å tilføre samfunnet i dag, lær deg litt om teologien, se på tiden, og bruk de bibelske fortellinger sammen med din egen troserfaring.
Fortell din troshistorie, din trosfortelling sammen med de gamle fortellingene, til de som ikke har hørt det. Åpent, ærlig, tro, tvil, visshet, Guds nærvær – lær deg å se det.
Ta i mot de som ikke får det til – raust.
Ikke bare diakonien, men hele vårt liv er vår respons på Guds kjærlighet, Jesu hender og føtter, øyne, ører, hjerte, kropp

Jeg har ikke gått inn på de andre hjelpemidlene vi har som kirke, lederutvikling, Emmaus, Timoteus, Samuel, skole for menighetsutvikling, menighetsplanting osv. De er også gode hjelpemidler til å bringe Guds rike ut til våre omgivelser.
 

Oppfordring til slutt

Lek og lærd bring budskapet videre. Min drøm, myndiggjorte diakonale troende hender, føtter, hoder, hjerter, kropper med tilhørighet Metodistkirken, de har en betydning for enkeltmennesker i deres hverdag.
 

Høres det slitsomt ut?

Wesley snakket om gode gjerninger som et nådemiddel.
Når vi gjør noe for andre for andre blir det en måte til å gjøre nåden, gleden over Guds kjærlighet større og mer virkelig for oss selv.
Du og jeg kan bringe mye velsignelse til våre medmennesker og få del i velsignelsen selv.
Takk for oppmerksomheten

 

La oss be

Takk for at du sendte noen til å dele evangeliet med meg slik at jeg kunne høre, ta i mot og tro.
Hjelp meg å gi det videre til de mennesker du sender til meg.
La meg formidle din kjærlighet
Nåde
Tilgivelse
Rettferdighet
Glede
Fred
Håp
Slik at andre kan høre det glade budskap
Hjelp meg å formidle det på en slik måte at de kan ta imot og tro på deg.
Hjelp at de igjen kan formidle det videre til de menneskene de møter.
I Jesu navn. Amen.


Berit Westad

 

NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone