En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Kjære venner!

Kjære venner!

23.07.2011
Les biskopen og tilsynsmennenes brev til kirken vår på denne sorgens dag. Oppdatert med forslag til tekstlesninger og bønner.
Kjære venner!

Den hverdag som vi normalt opplever som trygg og sikker, ble plutselig rystet av den voldsomme bombeeksplosjonen som skjedde i Regjeringskvartalet i Oslo fredag ettermiddag 22. juli, og av den ufattelige massakren på Utøya. Mer enn 90 er omkommet og mange er skadet på kropp og sjel.

Vi har sett bilder og hørt historier om hendelser som vi ikke trodde kunne skje i Norge. Unge mennesker på Utøya har vært utsatt for opplevelser så skremmende at det vil prege dem for alltid. Familier over hele landet har mistet og er påvirket av det som har hendt, og de behøver all den støtte, omsorg og forbønn som vi kan gi. Vi er alle sterkt påvirket og fylt av smerte og sorg fra denne nasjonale tragedie.

Regjeringen har oppfordret det norske folk til å reagere med åpenhet og til å verne om vårt demokratiske samfunn. Vi slutter oss til den oppfordringen. Vi vet at våre menigheter og prester vil delta aktivt i omsorgen og støtten til berørte familier og venner. Mange vil ha behov for en mulighet for å dele tanker og følelser med andre. Derfor ber vi dere vurdere muligheten for å ha åpne kirker hvor det tilbys mulighet for samtale, bønn og forbønn. Vi oppfordrer også til å arrangere sørgegudstjeneste, gjerne sammen med andre kirker, for på den måten å gi mennesker mulighet for at uttrykke sin sorg, og til å finne trøst og styrke hos Gud.

Vi oppfordrer alle våre menigheter til i søndagens gudstjeneste å be for de som er direkte berørt av eksplosjonen og massakren. Vi oppfordrer til forbønn for regjerningen, politiet og redningspersonellet som håndterer situasjonen. Vi oppfordrer også til bønn om aKjære venner!t vi som nasjon ikke blir preget av frykt og mistenksomhet, men at vi fortsatt lever i tillit og åpenhet med hverandre.

Guds fred og de beste hilsener

Vidar Bjerkseth, Øyvind Helliesen og Christian Alsted
tilsynsmann          tilsynsmann               biskop

Forslag til tekstlesninger og bønner
til anvendelse ved gudstjeneste 
søndag den 24. Juli 2011 (eller en følgende søndag)


Tekstlesning:

Herren er mitt lys og min frelse,
hvem skal jeg da frykte?
Herren er et vern om mitt liv,
hvem skal jeg da skjelve for?

Salme 27.11

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Romerne 8:38-39

Veksellesning av Salme 121

I:    Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
Hvor skal min hjelp komme fra?

II:    Min hjelp kommer fra Herren,
han som skapte himmel og jord.
       
I:    Han lar ikke din fot bli ustø,
din vokter blunder ikke.

II:    Nei, han blunder ikke og sover ikke,
Israels vokter.

I:    Herren er din vokter, Herren er din skygge,
han er ved din høyre hånd.

II:   Solen skal ikke stikke deg om dagen
og månen ikke skade deg om natten.

I:    Herren skal bevare deg fra alt ondt
og verne om ditt liv.

II:   Herren skal bevare din utgang og din inngang
 fra nå og til evig tid

Salme 121


Bønner

Gud, du som er vårt lys og vår frelse.
Takk for vissheten om at ingen av oss lever og dør for seg selv.
Takk at vi i livet og døden er omsluttet av din nåde og kjærlighet.
Vi ber om din hjelp og ditt nærvær i sorgen og smerten 
over det uvirkelige og forferdelige som har skjedd.

Herre, forbarme deg

Vi ber for de som sørger og bærer på smerten
ved å ha mistet en av sine kjære.
Vi ber for de som gråter og roper i fortvilelse
over meningsløsheten

Herre, forbarme deg

Vi ber for de unge som var på Utøya,
og som opplevde angst og usikkerhet;
Som gjemte seg og flyktet i frykt for sine liv,
og som vil huske dette resten av livet.

Herre, forbarme deg
 
Vi ber for den som har planlagt og utført dette grusomme,
og som har så mange menneskers liv på samvittigheten

Herre, forbarme deg

Vi ber for alle som bærer store ansvar,
for regjeringen, for politiet og for sykehuspersonalet,
som trenger visdom og utholdenhet

Herre, forbarme deg

Vi ber for oss selv som nasjon,
at du vil beskytte oss mot frykt og mistenksomhet,
og i stedet gi oss styrke og kjærlighet til
å rekke hånden ut til hverandre i åpenhet og tillit
med den godhet og barmhjertighet, du selv har vist oss.

Herre, forbarme deg

Allmektige Gud, du som sendte din Sønn til vår jord
for at han skulle lide og dø på korset og oppstå i herlighet;
Gi oss tro til å se oppstandelsens glede bak mørket og fortvilelsen.
La Den hellige ånd vitne i våre hjerter om håpet og det evige liv
ved Jesus Kristus, vår Herre.

AmenNYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone