En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Metodistkirken under angrep på Fiji

Metodistkirken under angrep på Fiji

08.09.2011
Metodistkirken på Fiji krever demokratiske reformer på den lille øystaten i Stillehavet. Militærdiktaturet har svart med arrestasjoner og lagt ned forbud mot alle møter unntatt søndagsgudstjenesten.
Metodistkirken under angrep på FijiFiji opplever undertrykkelse og vold som står i sterk kontrast til landets paradisiske utseende. Flickfoto av Christian Haugen.Militærregime
Siden 1987 har Fiji vært under militært styre med flere kupp. Det siste kuppet kom i 2006. De militære makthaverne har lovet demokratiske reformer, men lite har forbedret seg.

Stor Metodistkirke
Metodistkirken på Fiji er republikkens absolutt største trossamfunn. Nesten 40% av innbyggerne er metodister. De er sterkt representert i de demokratiske partiene og kirkens ledelse har betydelig innflytelse i samfunnet.

Krav om demokrati
Metodistkirken har tatt sterk avstand fra de militæres innblanding i samfunnet og den voldelige undertrykkelsen. Allerede i 2007 offentliggjorde kirken en fordømmelse av kuppet i 2006 og et krav om demokratiske valg.

Metodistkirkens klare standpunkt for demokrati har møtt rasende reaksjoner fra de militære og deres sivile medløpere. Flere kirkelige ledere skal være arrestert og flere har blitt truet. Kirken har fortsatt sin standhaftige sivile motstand på tross av truslene og arrestasjonene. Situasjonen har tilspisset seg kraftig i den senere tid.

Årskonferansen stanset
Alle større samlinger krever tillatelse fra juntaen. Kvelden før Årskonferansen skulle starte i august trakk militærregimet tilbake tillatelsen. Grunnen skal være at kirkens ledelse anses som "for politisk" av de militære. Årskonferansen måtte derfor avlyses og delegatene tvunget til å bli hjemme.

Metodistkirken grovt undertrykket
Siden har regimet forbudt alle møter i Metodistkirkens regi, med unntak av gudstjenesten søndag formiddag. Alle metodister har forbud mot å møtes i private hjem og på offentlige plasser. Bønnegrupper, korøvelser, barne- og ungdomssamlinger er bare noen av de mange aktivitetene som har blitt forbudt. Metodistkirkens prester har også fått forbud mot å forlate Fiji.
Ingen andre kirkesamfunn har blitt møtt med slike restriksjoner.

Bønn og faste
Metodistkirken har svart på undertrykkelsen ved å kalle alle metodister på Fiji til bønn og faste for situasjonen. En pressekonferanse måtte avlyses av frykt for at flere skulle bli arrestert.

- Absolutt uakseptabelt
Generalsekretær Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd sier det er absolutt uakseptabelt at styresmaktene på Fiji blander seg inn i de interne forholdene og vedtakene i et kirkesamfunn.

- Dypt urolige
- Vi er dypt urolige for hvordan situasjonen utvikler seg, sier Michael King. Han er ansvarlig for den britiske Metodistkirkens internasjonale kontakter med andre kirker. De har gode og historiske forbindelser til kirken på Fiji. King uttrykte også uro for den generelle situasjonen på Fiji og mangelen på demokratiske reformer.

Sanksjoner
Fiji er underlagt sanksjoner fra Australia, New Zealand, USA og EU på grunn av manglende reformer. Republikken er også suspendert fra det britiske samveldet og fra stillehavslandenes samarbeidsforum.

Økende sivil uro
Det er flere tegn til økende uro i befolkningen. I hovedstaden Suva har det vært angrep på politiposter og graffiti med krav om demokrati. Fremtiden er svært usikker for landets befolkning.

Det å komme med kritiske bemerkninger om de militære og deres medløpere er nå kategorisert som landssvik. Det å formidle slike bemerkninger til eller fra landet er en straffbar handling.

Bønn for Fiji
Metodistkirken oppfordret i 2010 sine medlemmer til å benytte denne bønnen i sine menigheter:

Vi ber for folket på Fiji etter landets suspensjon fra samveldet og sanksjonene.
Vi ber for Metodistkirken på Fiji.
Vi ber om at de skal få oppleve frihet til å uttrykke sin tro.
Vi ber om at de skal få delta i utviklingen av et sunt og rettferdig samfunn på Fiji.
Amen


Engelskspråklige linker:
The United Methodist Church — General Board of Church and Society
World Council of Churches
Wiki artikkel om Fiji
Wiki artikkel om Metodistkirken på FijiNYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone