En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Trosopplæring for Metodistkirken

Trosopplæring for Metodistkirken

15.12.2011
Gjennom alle år har trofaste mennesker drevet barne- og ungdomsarbeide i våre menigheter. Søndag etter søndag, eller hverdager, har de ofte brukt av sin fritid for at barna skulle lære om den kristne tro. Forskjellige opplegg har og vil bli brukt, men det er viktig at vi som kirke har en felles plan som brukes til hjelp for dem som står i dette arbeidet. Til årskonferansen kommer den.
Trosopplæring for Metodistkirken


Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»  Mett. 28, 18-20.                                       Illustrasjonsfoto.Vigdis-Merete Rønning arbeider for Diakoni- og evangeliseringsrådet i Metodistkirken og er med i et utvalg som har utarbeidet en trosopplæringplan for Metodistkirken i Norge. Nå nærmer det seg tiden da planen vil kunne bli presentert for kirken. Her er hennes første introduksjon av planen:


Til årskonferansen 2010 kom diakoniplanen, som har vært til stor hjelp og inspirasjon for mange. Gjennom å lese planen, fikk mange en positiv opplevelse i det at  de så at "dette gjør vi jo allerede".


Som diakoniplanen har vært til inspirasjon og velsignelse for mange, håper nå utvalget som jobber med trosopplæringsplanen at den skal bli til glede og velsignelse. Gi tips til dem som trenger det i sitt arbeide med å undervise barn og unge, enten det er en ansatt eller frivillig som gjør det og ikke minst inspirere menighetene til en ny giv i arbeidet med barn og unge.


Det er viktig at trosopplæringa får fotfeste i selve menigheten. At trosopplæringa, menighetens barn og unge, er et fast punkt på  hvert eneste menighetsråd. At det blir minst like naturlig å snakke om barn, unge og undervisning som finanser når en møtes. At det å ha et tilbud også er der før det er barn der. At en tenker på hvem og hvor mange som feks er døpt i menigheten gjennom de siste 15 år. Hvor de er og hva en kan gjøre for dem.


Fadderansvaret

Som metodister har vi en unik ordning når det gjelder faddere: menigheten er barnets faddere. Tenk for en gave. Tenk for en oppgave!


Som faddere for alle våre døpte barn holder det ikke å ta dem med i våre bønner av og til. Som faddere må vi se våre fadderbarn, høre dem  og følge dem opp. Som faddere er vi ansvarlig for barnas opplæring i den kristne tro. Som fadder, som menighet, er vi alle ansvarlige, og ikke bare de som gjennom årtider har stått for denne opplæringen.


Fadderansvaret, å virkelig se hva vi har av ansvar og velsignelser her, er kanskje noe av det viktigste å presisere når trosopplæringsplanen nå er på trappene. Selv om mange velger å ha "vanlige" faddere i tillegg til menigheten har vi et ansvar, vi har høytidelig lovet å følge opp dette ansvaret i og med vi som menighet svarer presten: Ja, ved Guds hjelp, når denne spør:


- Kjære menighet ( og faddere/forbedere): Guds løfte er at hos ham og i menigheten skal alle mennesker få hjelp til å leve med hele seg. Derfor spør jeg nå: vil dere som menighet ( og faddere) ta imot NN/disse barna og gjennom liv og eksempel gi henne /ham / dem mulighet til å leve og vokse i den kristen tro?


- Ja, ved Guds hjelp, svarte du og jeg som tilhører Metodistkirken i Norge.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone