En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Godt nytt år!

Godt nytt år!

31.12.2011
- Ved inngangen til et nytt år er det tid til litt ettertanke. Slik åpner hovedstyreleder Berit Westad sin hilsen til norske metodister.
Godt nytt år!Kjære medarbeidere i Guds rike

Ved inngangen til et nytt år er det tid til litt ettertanke, både for å bearbeide de opplevelser vi bærer med oss fra den tiden som har gått og forberede seg til den tiden som kommer. Jeg vil først av alt takke dere alle for trofast medarbeiderskap i Guds rike. Vi har, i Metodistkirken, så mange flotte medarbeidere i det ganske land. Jeg kjenner at jeg er stolt av å være en del av dette fellesskapet og glad i dere alle. Takk!

Det første jeg vil nevne fra 2011 er Årskonferansen på Kjølberg i juni hvor vi var samlet under mottoet «Gi det videre». Disse ordene ligger i hode og kropp, det dukker opp ved jevne mellomrom og gir meg gode minner, men også en følelGodt nytt år!se av ansvar og forpliktelse.  Takk til menigheten der som formet og delte et slikt velklingende og motiverende motto med oss. Vi trenger at det forfølger oss på en god måte i det arbeidsåret vi går inn i.

Når vi tenker på året som har gått kan jeg ikke unngå å komme innom 22. juli. Det var en vond og underlig tid. Alle de unge menneskene som fikk livet så brått avsluttet, de familiene som mistet noen av sine ungdommer og ødeleggelsene av bygninger og personer i det offentlige, politiske og demokratiske Norge. Noe av det som sitter igjen hos meg er følelsen av at vi kollektivt kan sørge, gi uttrykk for sorg uten å være hevngjerrige og møte ondt med ondt. Det å stå på Stortorget, se havet av blomster og lys og menneskene som hadde med seg noe som ga uttrykk for sorg og medfølelse. Det var som om hele Norge var ett begravelsesfølge. Det opplevdes byggende for gode felles verdier.

En annen stor opplevelse var fredsprisutdelingen. Det var veldig sterk å se og høre de tre kvinnene. Vi kan være stolte av å kjenne på  litt eierskap til den ene, president Ellen Johsen Sirleaf, som tilhører vår kirke og virkelig har bygget sitt land med de evner og muligheter hun har. Det sitter igjen i mitt sinn hennes oppfordring til oss alle om å finne frem til våre egne ressurser og bruke dem.  Dette ble en utfordring for meg, har jeg virkelig gjort alt de jeg har mulighet for å gjøre for de jeg lever sammen med, «gitt det videre», brukt tiden og mulighetene jag har til å bringe Guds Rike til de som er rundt meg i nærmiljøet og i større sammenhenger?

Jeg har ofte kommet tilbake til beskrivelsen av Jesus og disiplene når de mettet 5000, pluss kvinner og barn! Beretningen beskrives i alle fire evangeliene litt ulike ord, men utfordringen er der. Jesus var veldig klar i sin utfordring når disiplene begynte å lure på hvor maten skulle komme fra, «dere skal gi dem mat» sa han. De synes de hadde så lite å bidra med når så mange mennesker skulle mettes; «Vi har bare to brød og fem fisker». Jeg kan kjenne meg igjen i disse tankene til disiplene, jeg har så lite og kan ikke noe særlig. Jesus ba disiplene om å komme med det de hadde. Deretter ba han takkebønn, brøt brødet og velsignet det. Det står litt forskjellig i evangeliene, men det er ikke tvil om at dette er summen. Etter bønnen begynte disiplene å dele ut maten og det ble nok til alle, de samlet til og med inn restene.
For meg blir det slik at det jeg har, selv om det er lite, kan jeg gi det til Jesus, når jeg gir han det velsigner han det og gjør det til akkurat det han har bruk for, stort eller lite, når jeg «gir det videre». Det betyr for meg at dersom jeg ikke gjør så godt jeg kan og lar Jesus få velsigne det, stort eller lite, går vi som enkelt personer og fellesskap glipp av noe Gud gjerne ville gitt oss. Dette er en svært utfordrende tanke.

Neste Årskonferansen, på Soltun i 2012, vil vi drøfte vår plan for trosopplæring. Høsten 2012 vil vi ha en konferanse om vår gjennomføring av diakoniplanen. Begge disse samlingene er ment som en hjelp for enkelt personer, menigheter og hele kirken til sammen å drøfte hvordan vi «gir det videre». Vi trenger hverandre i dette arbeidet.
Det er min bønn at du som leser dette kan ta disse tankene med deg inn i det nye året. Hva opplevde du som rikt og godt i det året som gikk og hva kan du bringe til Jesus slik at han kan få velsigne det før du «gir det videre». Jeg kan love deg at vi ønsker i hovedstyret å legge til rette for deg slik at du skal ha rammer som motiverer til å komme med ditt, vi vil se etter dine «fisker og brød». Takk for din innsats i 2011, må Gud velsigne deg i det Herrens år 2012!

Berit Westad
Hovedstyrets leder
NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone