En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Svært positiv evaluering av CODEVPRO!

Svært positiv evaluering av CODEVPRO!

03.02.2012
Rett før misjonsdagen 2012 kommer det en evalueringsrapport av CODEVPRO som gir svært positiv omtale av prosjektet vårt i Liberia.
Svært positiv evaluering av CODEVPRO!

Evalueringsteamet på plass i en landsby i Liberia sist høst. Elsa Døhlie fra Diakonhjemmet Høgskole reiste sammen med blant annet Nils Atle Krokeide fra Jethro Consult og misjonssekretær Tove Odland.                                                          Foto: Tove Odland


Etter fire års arbeid har det nå vært en omfattende evaluering av prosjektet CODEVPRO i Liberia. Det var Elsa Døhlie fra Diakonhjemmet Høgskole som sammen med Mulbah S. Jackollie har utarbeidet rapporten som ble offentliggjort denne uken.

Svært positiv
Rapporten er gjennomgående svært positiv til prosjektet og den effekten det har på landsbyplan i Liberia. Den har også flere gode forslag til forbedringer som kan gjøre ting enda bedre.

Når målgruppen
Rapporten slår fast at CODEVPRO når de som en har som målgruppe. Det er landsbyer, ofte langt ute på landsbygda med liten infrastruktur. Programmet berører livene til så mange som 154.000 liberianere. Det er svært gledelige tall.

Effektivt program
CODEVPRO er et effektivt program som får svært mye ut av ressursene som blir lagt inn i det. Samarbeidet med lokale og sentrale myndigheter og bruk av lokal arbeidskraft gir god effekt.
Programmet er fortsatt ungt og det er for tidlig å trekke noen langsiktige konklusjoner, men rapporten viser at prosjektene fullføres og fungerer slik de er ment. Mer enn 25.000 landsbyfolk har fått trening i programmet.

Liten stab - stort arbeid
Det er en liten sentral stab som utfører et fantastisk arbeid, men det stilles spørsmål ved om de burde ha vært flere ansatte og de ansattes sikkerhet på de dårlige veiene.
Et annet spørsmål de tar opp er om det burde vært flere prosjekter i den enkelte landsbyen etter at de grunnleggende behovene som skole, helse, vann og latriner er på plass. Burde det for eksempel være flere prosjekter med vekt på arbeidsplasser?

Relevant og viktig
Prosjektene i CODEVPRO blir omtalt som svært relevante og viktige for landsbyene. Det er en stor lokal entusiasme og tro på prosjektene. Den lokale forankringen er meget god. Prosjektenes mulighet til å fortsette å fungere blir sett på som god ut fra den lokale tilknytningen og bruken av den eksisterende strukturen i Metodistkirken i Liberia.

Det er også en mengde andre vurderinger i rapporten. Rapporten er på engelsk. Du kan laste den ned og lese den selv HER.

Spennende
Til Brobyggeren sier misjonssekretær Tove Odland at det har vært spennende å evaluere CODEVPRO fem år inn i prosjektet. Vi metodister kjenner prosjektet godt. Nå var det spennende å høre hva andre ville si om CODEVPRO.

- Det har vært veldig inspirerende å reise sammen med evalueringsteamet i Liberia. Det gjorde godt å se at de så tydelig opplever arbeidet som godt og solid, og at det er i samsvar med de planene og visjonene som vi i utgangspunktet sammen la. Våre prosjekter når mennesker langt unna der de andre organisasjonene arbeider. Vi ser at vi møter menneskers behov og begeistringen vi møter er stor og rørende, sier Odland.

- Vi har jo sett dette hele tiden, men det er godt at andre også opplever det slik. Jeg er stolt av teamet vårt og Metodistkirken i Liberia. De gjør et godt arbeid. Det har rapporten vist, avslutter Odland.På Diakonhjemmets nettside blir evalueringen presentert slik:

Førstelektor ved Institutt for sosialt arbeid og familieterapi, Elsa Døhlie har nå levert rapporten: Great changes begin with small steps. Evaluation of Liberia - Norway Partnership Community Development Program, etter at hun i høst ble bedt om å evaluere Metodistkirkens bistandsarbeid i Liberia.

CODEVPRO  - Liberia - Norway Partnership Community Development Program. CODEVPRO er et samarbeid mellom den Norske og den Liberiske Metodistkirken, og  er finansiert gjennom NORAD som også støtter store deler av Metodistkirkens arbeid i Liberia og andre afrikanske land.

Bistand gjennom Metodistkirkens nettverk
Døhlie forteller at hun reiste i 14 dager sammen med liberiske medarbeidere og ansatte fra Norge og besøkte 11 av 39 prosjekter. «Dette er spennende og meningsfylt arbeid og gir meg en fantastisk anledning til å bli kjent med hvordan kirkene jobber i partnerskap og er med på å utvikle og bedre levekår for folk på landsbygda». Metodistkirken bruker det store nettverket de har gjennom egne kirker i Liberia og bidrar med utvikling særlig innenfor helse og skole, ofte i svært isolerte landsbyer og områder. Døhlie sier at «kirkene fyller gapet mellom offentlige tiltak og lokalmiljøets eget initiativ på en veldig god måte». På grunn av den store innsatsen fra lokalmiljøet er det ikke nødvendig med så mye midler, og menneskene selv får et eget eiendomsforhold til og ansvar for utviklingsarbeidet.

Lokalt samarbeid
Mulbah S. Jackollie rektor ved Vocational College in Liberia har deltatt i evalueringsarbeidet og med rapporten. Døhlie sier at «det er viktig å ha en nasjonal medarbeider med på evalueringsteamet for å sikre god informasjon og ikke minst for å kunne forstå og analysere informasjonen i den liberiske konteksten». Døhlie bidrar også tilbake med en artikkel til et samfunnsvitenskapelig tidsskrift i Liberia om evalueringsarbeidet og funn derfra.


Les artikkelen HER.


NYESTE ARTIKLER
Nyttårshilsen 2019
2018-12-31
Hovedstyre- og landslekleder Audun Westad har en nyttårshilsen til alle metodister i Norge. Les mer
Et barn er født
2018-12-23
Juleandakt 2018 av prest Jorunn Wendel. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone