En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Øyvind Helliesen er varamedlem i det juridiske råd

Øyvind Helliesen er varamedlem i det juridiske råd

30.04.2012
Øyvind Helliesen ble i dag valgt som pastoralt varamedlem i det juridiske råd, Metodistkirkens høyeste domsinstans på verdensplan.
Øyvind Helliesen er varamedlem i det juridiske 
rådDisse seks ble valgt som varamedlemmer til det juridiske råd i dag.

Øyvind Helliesen ble i dag valgt som varamedlem i det juridiske råd. Helliesen som ble nominert av biskopsrådet fikk 17 og 13 % i de to første valgomgangene. Det holdt ikke til en fast plass i rådet. I den tredje vallgomgangen (for varamedlemmer) fikk han 88 % av stemmene og ble valgt.

Vi gratulerer Øyvind Helliesen med et viktig verv for kirken vår på verdensplanet.

Her er de to første valgomgangene:


Øyvind Helliesen er varamedlem i det juridiske 
råd


Første valgomgang ga ingen med minst 50 % av stemmene.


Øyvind Helliesen er varamedlem i det juridiske 
råd


Andre valgomgang ga to styremedlemmer.NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone