En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Frenetisk nattaktivitet for å redde Generalkonferansen

Frenetisk nattaktivitet for å redde Generalkonferansen

05.05.2012
Etter at det juridiske råd i går satte hoveddelen av konferansens arbeid til side, var det i natt hektisk aktivitet for å redusere og restrukturere kirkens globale toppledelse.
Frenetisk nattaktivitet for å redde 
GeneralkonferansenFrenetisk møteaktivitet i de siste timene av Generalkonferansen for å få til endringer i kirkens sentrale struktur. Her er det delegater fra konferansen i Virginia, USA, som diskuterer muligheter. Foto: Mike DuBose, UMNS.


Generalkonferansen ble i går kastet ut i kaos da det juridiske råd forkastet konferansens viktigste vedtak "Plan UMC" som i strid med kirkens lovverk. Rådets avgjørelse inkluderte en avvisning av grunntanken i vedtaket og stanset alt videre arbeid med planen. Dermed måtte konferansen tilbake til tegnebrettet i de aller siste timene av konferansen.

Omorganisering
"Plan UMC" var en omorganisering av kirkens globale råd og styrer. Antallet råd skulle reduseres og antallet styremedlemmer reduseres kraftig. Fordelingen av styreplasser mellom de ulike verdensdelene skulle også endres kraftig. Blant annet skulle Europas representasjon minskes med hele 75% for å gjenspeile den raske veksten i Afrika og veksten i Latin-Amerika og Asia.

Omfattende arbeid forkastet
"Plan UMC" var et kompromissforslag på restene av hele tre andre forkastede forslag. "Call to Action", "A New Administrative Order” og "Plan B" ble alle avvist. Det var derfor mange som var glade da personene bak "Call to Action" og "Plan B" fremmet kompromisset "Plan UMC". Forslaget ble vedtatt med 60% av stemmene etter utallige timer med planlegging og diskusjoner i komiteer og i konferansens plenum.

Mange konsekvenser
Selv det reduserte kompromisset "Plan UMC" fikk store konsekvenser for kirkens budsjett på over 600 millioner dollar frem til 2016 og for nominasjonskomiteenes arbeid. Etter det juridiske råds inngripen fredag måtte mye av arbeidet gjøres om i løpet av de få timene som var igjen.

Frenetisk aktivitet
I en lang rekke hektiske møter ble tidligere forslag til strukturelle endringer trukket frem igjen og tatt opp til korte debatter og avstemming i de siste timene før delegatene reiste hjem lørdag formiddag. Resultatet av aktiviteten er at konferansen har fjernet hele 266 styreplasser, nærmest en halvering av antallet styremedlemmer i kirkens sentrale struktur. Konferansen økte også biskopenes innflytelse ved å nedlegge styret for kirkens økumeniske arbeid og legge ansvaret over i biskoprådet.

Store utfordringer
Debattene og de mange prosedyrekrumspringene i denne Generalkonferansen har skuffet mange og vist en kirke som har utfordringer. Det er til dels dype skiller både i teologi og politisk syn. Kirken sliter med mangel på tillit og nesten alle forslag og nominasjoner vurderes etter teologiske og politiske agendaer.
Samtidig er det mange som har opplevd konferansen som åndelig inspirerende og engasjementet i de ulike sakene som et vitnesbyrd om en kirke som tar sitt kall dypt alvorlig.

Du kan lese mer om vedtakene og inntrykkene til våre delegater i Brobyggeren.

UMNS artikkel om konferansens siste timer.NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone