En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Vi er i gang!

Vi er i gang!

14.06.2012
Årskonferansen startet med gudstjeneste i et fullsatt kapell på Soltun Folkehøgskole.
Vi er i gang!


Blåsergruppa på Skånland dro konferansen i gang med flott musikk utenfor kapellet og til preludium.Årskonferansen startet med åpningsgudstjeneste i kapellet på Soltun Folkehøgskole. Det lille kapellet var helt fullsatt og sangen fylte lokalet. Slik skal en Årskonferanse starte!

SamarbeidVi er i gang!
Einar Aune, ordfører i Skånland kommune, ønsket konferansen hjertelig velkommen til bygda. I sin hilsen trakk han frem det gode samarbeidet mellom Metodistkirken og Den norske kirke i bygda. Han nevnte ansettelsen av Lisa Kristin Nielsen i det tverrkirkelige initiativet for ungdommene i bygda. Han nevnte også det felles barnekoret. Ordføreren husket speiderarbeidet til menigheten med glede. Der hadde hans egne barn vært med.
Soltun har siden starten i 1974 også vært en betydelig arbeidsgiver i bygda. Skolen utfører en viktig funksjon gjennom sitt arbeid for integrering. Han avsluttet med å si at Soltun er et flott tilbud til ungdom. Et tilbud som gir gode mellommenneskelige relasjoner.

Kjære venner!Vi er i gang!
Sogneprest Geir Arne Solum åpnet sin hilsen med å si "Kjære venner!". For det er det de er i Skånland, sa han da han hilste fra menigheten sin. Han trakk frem fortellingen om døperen Johannes sin reaksjon da hans disipler fortalte om den nye konkurransen om tilhengere fra Jesus. Det er noen steder der en er bekymret for konkurranse fra andre. Slik er det ikke i Skånland ifølge Solum.
- Som Johannes gledet seg over Jesu fremgang, gleder vi oss over hverandres fremgang. Jeg ber om Guds velsignelse over konferansen, avsluttet Solum.

Vitnesbyrd
Steinar Hjerpseth er tilsynsmann på distriktet. Han holdt et vitnesbyrd om ferdiglagte gjerninger. Hvis du er villig til å gå inn i de situasjonene som Gud legger åpne for deg, vil du påvirke og forandre menneskers liv.

Biskop Christian Alsted talte om Mulighetenes Gud. Talen ble meget godt mottatt. Hele talen vil bli lagt ut her og trykket i Brobyggeren.

Gudstjenesten ble preget av den lokale menighet gjennom ledelsen, sangen og ulike innslag. Som alltid ble det hele avsluttet med nattverd.

Nå er forhandlingene i gang.


Vi er i gang!Noen bilder fra gudstjenesten:


Vi er i gang!Menighetens pastor Idar Halvorsen, ordfører Einar Aune, biskop Christian Alsted og Anne Karin Rolfsen hører på Skånlandsblåserne før gudstjenesten.Skolens rektor Marit Hetmann og menighetens leder Anne Karin Rolfsen ledet sammen åpningsgudstjenesten i kapellet.


Musikalsk innslag ved Ommund Rolfsen og skolens vaktmester Dag Larsen.


Nattverd i det vakre kapellet på Soltun. Her holder menigheten vår på Skånland til. Denne dagen ble kapellet fylt til randen.


Se flere bilder i Brobyggeren.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone