En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Trosopplæringsplanen er vedtatt!

Trosopplæringsplanen er vedtatt!

15.06.2012
Det var applaus og glede da trosopplæringsplanen "Tro som bærer" ble vedtatt på Årskonferansen i dag.
Trosopplæringsplanen er vedtatt!

Klart for feiring av trosopplæringsplanen! Arbeidsgruppa med Camilla Gaarn Røed, Vigdis-Merete Rønning, Frøydis Grinna, Inger Turid Nielsen og Ole Martin Andreassen inviterte til festpyntet kakefeiring etter vedtaket.


Glede og stolthet
Det var med alvor og glede at arbeidsgruppa la frem planen fredag. På vegne av Hovedstyret har de utarbeidet en trosopplæringsplan for hele Metodistkirken. Den vil omfatte alle barn fra fødsel til de blir 18 år.

Brosjyre
Trosopplæringsplanen er vedtatt!
Det er utarbeidet en egen brosjyre som omtaler planen og viser emnene som skal tas opp på de ulike alderstrinnene. Denne brosjyren blir nå sendt ut i stort antall til alle menighetene.

Nettside
I tillegg vil det i løpet av august komme opp en nettside som vil presentere planen grundig og inneholde en mengde tips og materiell til arbeidet.

Svært positiv respons
Hele tolv delegater tok ordet etter presentasjonen. Responsen fra konferansen var svært positiv og gratulasjonene til arbeidsgruppen og til oss som kirke var mange. Det kom også noen konstruktive innlegg med ønsker. Det ble oppfordret til å sende inn forslag til forbedringer og nye ideer til Vigdis-Merete Rønning. Det er en grunnleggende ide at denne planen skal være levende og forandre seg med erfaringer fra menighetene og ta til seg stadig nye ideer for arbeidet.

Ja!
Saken ble avsluttet med at biskopen ba om en ekstra og helt ny respons for konferansen. Etter at planen var formelt vedtatt, spurte biskop Alsted om delegatene lovte å ta med planen hjem til menigheten og sette den ut i live. Til det svarte delegatene med et rungende "JA".

Fadderløfte
Nå er det opp til menighetene. De sitter med ansvaret for faderløftet. Det er de som må gjennomføre planen i menighetens hverdag. Men nå har kirken sentralt et godt verktøy å tilby menighetene, et verktøy som vil bli bedre og bedre gjennom bruk og erfaring.


Trosopplæringsplanen er vedtatt!Noen bilder fra saken "Tro som bærer":


Trosopplæringsplanen er vedtatt!
Arbeidsgruppen presenterer arbeidet sitt for konferansen.Trosopplæringsplanen er vedtatt!

Legdelegat fra Hammerfest Arne Helge Hansen ble begeistret over planen og over ideene han fikk.
Det var anledning til å diskutere planen i grupper og gi respons på innholdet.
Pastor Leif A. Hansen var en av de mange som gratulerte kirken med en flott plan og et nytt verktøy i menighetsarbeidet. Han avsluttet også saken da han på biskopens oppfordring ba en bønn for planen, for barna som omfattes av planen og for menighetene som skal bruke planen.


NYESTE ARTIKLER
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone