En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Min første blogg

Min første blogg

09.02.2013

Øyvind Helliesen

Tilsynsmann i Metodistkirken

 

Velkommen til min  bloggside. Her vil jeg i fremtiden dele glimt og hendelser fra livet i Metodistkirken, samt dele mine tanker og synspunkter om aktuelle saker og emner. Dagen i dag har jeg tilbrakt sammen med 45 ledere fra kirkens hovedstyre, fra våre to fagråd for Misjon og Diakoni/Evangelisering, styrene for Metodistkirkens Barne og Ungdomsforbund og Kvinneforbund, samt den flotte staben ved Metodistkirkens Hovedkontor.  Det som samlet oss var Metodistkirkens Strategiplan, en plan som kan sammenfattes slik som dette:"Vi vil innen 2016 styrke minst halvdelen av våre menigheter åndelig og misjonalt, øke antallet av nye medlemmer til 320 årlig, øke det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket med 20%, øke den årlige tilgangen av prester og diakoner til 5, samt starte 3 nye menigheter. Dette gjør vi gjennom tilbud om veiledning, coaching og trening av lokale ledere, prioritering og tilførsel av ressurser dit hvor potensiale er størst, vesentlig styrking av intern og ekstern informasjon og bedre utnyttelse av kirkens felles ressurser."

I forbindelse med strategidagen presentert også kirkens kabinett (biskop og tilsynsmenn) en tekst som gir en kortfattet beskrivelse av hva Metodistkirken er. Gi gjerne en respons på hva du synes om teksten:

Teksten er en fri oversettelse av en presentasjon hentet fra The United Methodist Church of the Resurrection in Leawood, Kansas. Pastor I denne menigheten er Adam Hamilton som for et par uker siden holdt prekenen ved Obamas presidentinnsettelse. Han var også taler ved vår siste menighetsutviklingsskole i Gøteborg http://www.cor.org/about-resurrection

Om Metodistkirken

Vi er stolte av å tilhøre Metodistkirken. Vi bekjenner den kristne tro slik den kommer til utrykk i de historiske kristne bekjennelser. Vi hører med i den evangeliske del av kristenheten, og beskriver oss selv som moderate og ikke fundamentalistiske. Vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og ser samtidig på Bibelen som vår guide og rettesnor til tro og liv. Metodister har en engasjert tro og sterke overbevisninger, men vi vet samtidig at alt i verden er ikke svart eller hvitt. Vi er derfor villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema, og vi gjør det både med respekt og forståelse. Metodister er kjent for sin vektlegging av personlig tro som leves ut i et konkret engasjement i og for verden. Vi verdsetter relevant og god forkynnelse, levende gudstjenestefeiring, og har smågrupper der vi sammen kan støtte hverandre og utvikle oss som kristne. Metodister har åpne hjerter og åpne sinn, og vi sier velkommen til alle som vil vite mer om den kristne tro. Metodistkirken praktiserer dåp av barn, og man kan bli konfirmert, gift og begravet fra kirken. Metodistkirken er et av verdens største kirkesamfunn med over 80 millioner medlemmer. I Norge har vi 46 menigheter og over 12.000 medlemmer. Disse gir et mangfoldig tilbud til barn, unge og eldre. Vi samarbeider godt med andre kirkesamfunn i Norge, og driver bistands og misjonsarbeid i Afrika, Asia og Europa. Metodistkirken har sine røtter i England og USA og kom til Norge i 1856.

 

NYESTE ARTIKLER
Steg
2018-07-30
- en konferanse i Metodistkirken for deg mellom 16 og 35 år Les mer
Her er programmet. Les mer
Sommerens høydepunkt venter på deg Les mer
Lignende artikler
Ledelse som fag
2018-04-19
Kirken tilbyr et nytt kurs i fagfeltet ledelse i samarbeid med MF. Les mer
Bli fadder!
2018-02-06
Her kan du laste ned og lese Brobyggerens misjonsnummer. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone