En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ny pastoral utnevnelse i Trondheim

Ny pastoral utnevnelse i Trondheim

13.04.2018
Ny pastoral utnevnelse i Trondheim

Vi har fått følgende melding fra kirkens kabinett:

Utnevning Trondheim
Det er med glede og takknemmelighet jeg nå kan melde at Metodistkirkens kabinett har besluttet å utnevne Lars Erik Nordby til pastor i Trondheim fra 1. august 2018. Utnevningen er en 30 % stilling. Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.

Ingull Grefslie

Tilsynsprest

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone