En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

17 Des
Søndag, Desember 17, 2017 18:00
Bjølsen, Oslo. Det tradisjonelle høydepunktet i førjulen for alle som liker kor og sang.
28 Des
Torsdag, Desember 28, 2017 16:00 - Mandag, Januar 1, 2018 12:00
8 Jan
Mandag, Januar 8, 2018 00:00 - Torsdag, Januar 11, 2018 00:00
Ønsker du deg et realt dypdykk i Metodistkirkens teologi og historie? Metodistkirkens teologiske seminar inviterer deg til et intensivkurs i uke 2 i Oslo hvor all undervisning i kurset går over 4 dager.
22 Jan
Mandag, Januar 22, 2018 00:00 - Fredag, Januar 26, 2018 00:00
Samling for prester og diakoner på Hermon høyfjellssenter.
31 Jan
Onsdag, Januar 31, 2018 10:00
4 Feb
Søndag, Februar 4, 2018 00:00
Misjonsarbeidet markeres i alle menighetene. Offer til Metodistkirkens Misjonsselskap.
3 Mar
Lørdag, Mars 3, 2018 09:00
4 Mar
Søndag, Mars 4, 2018 00:00
Evangeliseringen er tema i alle menighetene. Det tas opp offer til Metodistkirken i Norge, Nasjonalt Arbeid (MNA).
11 Apr
Onsdag, April 11, 2018 10:00
13 Apr
Fredag, April 13, 2018 00:00 - Søndag, April 15, 2018 00:00
Oslo
4 Mai
Fredag, Mai 4, 2018 17:00 - Lørdag, Mai 5, 2018 15:00
9 Mai
Onsdag, Mai 9, 2018 00:00 - Søndag, Mai 13, 2018 00:00
20 Jun
Onsdag, Juni 20, 2018 12:00
21 Jun
Torsdag, Juni 21, 2018 12:00 - Søndag, Juni 24, 2018 13:00
8 Nov
Torsdag, November 8, 2018 00:00 - Søndag, November 11, 2018 00:00
Veien til Emmaus. Stenbekk
15 Nov
Torsdag, November 15, 2018 00:00 - Søndag, November 18, 2018 00:00
Veien til Emmaus. Stenbekk

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone