En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

15 Nov
Fredag, November 15, 2019 17:30 - Lørdag, November 16, 2019 15:00
17 Nov
Søndag, November 17, 2019 00:00
Offer til MBU.
22 Nov
Fredag, November 22, 2019 17:00 - Lørdag, November 23, 2019 15:00
29 Nov
Fredag, November 29, 2019 17:00 - Lørdag, November 30, 2019 15:00
20 Jan
Mandag, Januar 20, 2020 12:00 - Fredag, Januar 24, 2020 14:00
Hermon hotell
2 Feb
Søndag, Februar 2, 2020 00:00
Offer til misjonen.
8 Mar
Søndag, Mars 8, 2020 00:00
Markeres i menighetene.
13 Mar
Fredag, Mars 13, 2020 17:00 - Søndag, Mars 15, 2020 21:00
Den 14. sangfesten i Flekkefjord med Ruth Waldron, Aril Schøld fra Stavanger Gospel Company og Eirik Kaasa fra Safari Gospel i Oslo som instruktør. Metodister fra hele landet er velkommen til en super gospelhelg i Flekkefjord. Se www.sangfesten.no for flere detaljer.
20 Mar
Fredag, Mars 20, 2020 00:00 - Søndag, Mars 22, 2020 00:00
Centralkirken, Oslo. En konferanse om nye trosfellesskap
27 Mar
Fredag, Mars 27, 2020 17:00 - Søndag, Mars 29, 2020 14:00
Metodistkirken i Horten
5 Mai
Tirsdag, Mai 5, 2020 00:00 - Fredag, Mai 15, 2020 00:00
Minneapolis, Minnesota USA
18 Jun
Torsdag, Juni 18, 2020 12:00 - Søndag, Juni 21, 2020 15:00
23 Jul
Torsdag, Juli 23, 2020 00:00 - Søndag, Juli 26, 2020 00:00
Stavern
31 Jul
Fredag, Juli 31, 2020 00:00 - Fredag, August 7, 2020 00:00
Velletri, Roma, Italia
10 Aug
Tirsdag, August 10, 2021 00:00 - Søndag, August 15, 2021 00:00
Gøteborg. Temaet er «Go and bear fruit - fruit that will last” fra Johannes 15,16. I tillegg til felleskap, bibeltimer og saksbehandling blir det ulike workshop koblet til disse temaene: Reducing poverty - genser equality - Health and well-being - eliminating violence - care for creation.
19 Aug
Torsdag, August 19, 2021 00:00 - Søndag, August 22, 2021 00:00
Gøteborg, Sverige

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone