En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

17 Apr
Fredag, April 17, 2020 00:00 - Søndag, April 19, 2020 00:00
Stavanger
24 Apr
Fredag, April 24, 2020 17:00 - Lørdag, April 25, 2020 15:00
5 Mai
Tirsdag, Mai 5, 2020 00:00 - Fredag, Mai 15, 2020 00:00
Minneapolis, Minnesota USA
8 Mai
Fredag, Mai 8, 2020 17:00 - Lørdag, Mai 9, 2020 15:00
25 Mai
Mandag, Mai 25, 2020 15:00
Centralkirken, Oslo
19 Jun
Fredag, Juni 19, 2020 12:00 - Søndag, Juni 21, 2020 15:00
23 Jul
Torsdag, Juli 23, 2020 00:00 - Søndag, Juli 26, 2020 00:00
Stavern
31 Jul
Fredag, Juli 31, 2020 00:00 - Fredag, August 7, 2020 00:00
Velletri, Roma, Italia
22 Nov
Søndag, November 22, 2020 00:00
3 Mar
Onsdag, Mars 3, 2021 00:00 - Søndag, Mars 7, 2021 00:00
Tallinn, Estland
10 Aug
Tirsdag, August 10, 2021 00:00 - Søndag, August 15, 2021 00:00
Gøteborg. Temaet er «Go and bear fruit - fruit that will last” fra Johannes 15,16. I tillegg til felleskap, bibeltimer og saksbehandling blir det ulike workshop koblet til disse temaene: Reducing poverty - genser equality - Health and well-being - eliminating violence - care for creation.
19 Aug
Torsdag, August 19, 2021 00:00 - Søndag, August 22, 2021 00:00
Gøteborg, Sverige
21 Nov
Søndag, November 21, 2021 00:00

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone