En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

20 Nov
Fredag, november 20, 2020 00:00 - Søndag, november 22, 2020 00:00
Østlandsområdet
22 Nov
Søndag, november 22, 2020 00:00
29 Aug
Søndag, august 29, 2021 00:00 - Tirsdag, september 7, 2021 00:00
Minneapolis, USA
21 Nov
Søndag, november 21, 2021 00:00
6 Apr
Onsdag, april 6, 2022 00:00 - Søndag, april 10, 2022 00:00
Tallinn, Estland
2 Aug
Tirsdag, august 2, 2022 00:00 - Søndag, august 7, 2022 00:00
Gøteborg. Temaet er «Go and bear fruit - fruit that will last” fra Johannes 15,16. I tillegg til felleskap, bibeltimer og saksbehandling blir det ulike workshop koblet til disse temaene: Reducing poverty - genser equality - Health and well-being - eliminating violence - care for creation.
10 Aug
Onsdag, august 10, 2022 00:00 - Søndag, august 14, 2022 00:00
Gøteborg, Sverige

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone