En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Sangfesten Flekkefjord

 — 
Den 14. sangfesten i Flekkefjord med Ruth Waldron, Aril Schøld fra Stavanger Gospel Company og Eirik Kaasa fra Safari Gospel i Oslo som instruktør. Metodister fra hele landet er velkommen til en super gospelhelg i Flekkefjord. Se www.sangfesten.no for flere detaljer.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone