Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>Menigheter

Menigheter

16.11.2012

Sist oppdatert 16.01.2017

 

ARENDAL

Postadresse: Postboks 1602 Stoa, 4857 Arendal
E-post: arendal@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/arendal/

Facebook

Ansv. prest: Leif S. Jacobsen.
Tlf. 480 00 483. E-post: leif.jacobsen@metodistkirken.no

Ass. prest: Stig-Johnny Jørstad.
Mobil: 934 22 770, e-post: stigjohnny@gmail.com

Bankgiro: 2800.23.86749.
 

BERGEN, CENTRALKIRKEN

Post- og besøksadresse: Vetrlidsalm. 8, 5014 Bergen.
Kontortid: Mandag, onsdag og fredag kl. 10-14.
Tlf. 55 31 65 80. E-post: bergencentral@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.centralkirken.no/

Prest og daglig leder: Dag Martin Østevold.
Tlf. 912 44 063. E-post: dagmartin@centralkirken.no

Diakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen. Tlf. 916 31 261. E-post: anne.linda@centralkirken.no

Bankgiro: 3625.87.07936.

 

BERGEN, FYLLINGSDALEN, Første Metodistkirke

Post- og besøksadresse: Vestlundveien 27, 5145 Fyllingsdalen.
Tlf. +47 406 77 030. E-post: post@fyllingsdalen.metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/fyllingsdalen/

Kontor etter avtale.

Prest: Helle Maria Wolstad, Tlf. 406 77 030


Bankgiro: 3625.51.83391

BODØ

Postadresse: Postboks 195, 8001 Bodø.
Besøksadresse: Prinsensgt. 113 B, 8005 Bodø.
Tlf. 75 52 02 83, 952 68 399 (legleder), E-post: bodo@metodistkirken.no
 
Prest: Rune Joar Larsen.
Telefon  72 58 65 40 - mobil 908 87 182.
e-post: rune.joar.larsen@metodistkirken.no
 
Bankgiro: 1503.46.54120

DRAMMEN

Besøks- og postadresse: Tordenskioldsgt. 102 - 104, 3044 Drammen.
Kontortid: mandag og onsdag: kl. 10.00-12.00
Tlf. 32 83 25 31. E-post: drammen@metodistkirken.no

Prest: Anne Grete Spæren Rørvik.
Tlf. 467 68 337, E-post: annegrete.rorvik@metodistkirken.no

Bankgiro: 2220.27.95335

.

EGERSUND

Besøksadresse: Peder Clausensgt. 29.
Postadresse: Postboks 463, 4379 Egersund.
Tlf. 970 04 994.
E-post: egersund@metodistkirken.no
Hjemmeside: http://www.metodistkirken.no/egersund/

Pastoralt ansvarlig: Jan Robert Madsen.
Tlf. 906 99 378. E-post: jan.robert.madsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 3270.22.16159.

 

ELVERUM

Besøksadresse: Vestsivegen 14.
E-post: elverum@metodistkirken.no

Ansvarlig pastor: Øystein Brinch.
Tlf.: 934 98 090. E-post: oystein.brinch@gmail.com

Bankgiro: 1820.34.00981.

 

FINNSNES

Besøksadresse: Heimly, Helsesentervn. 12, Finnsnes
Postadresse: Postboks 320, 9305 Finnsnes.
Tlf. 45 24 13 54 E-post: finnsnes@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/finnsnes/

Lokalpastor: Roy-Frode Løvland. Tlf. 45 24 13 54. E-post: finnsnes@metodistkirken.no


Bankgiro: 4776.07.07135.
 

FLEKKEFJORD

Besøksadresse: Brogt. 14.
Postadresse: Boks 180, 4402 Flekkefjord.
Tlf. 38 32 23 62. E-post: flekkefjord@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/flekkefjord/

Prest: Jan Robert Madsen. E-post: jan.robert.madsen@metodistkirken.no
Tlf. 906 99 378.

Ungdomsprest: Einar Chr. Drange, Tlf. 924 36 815.  E-post: ecdrange@hotmail.com


Bankgiro: 3030.27.70049.


Haugli Leirsted, Haugland , 4400 Flekkefjord.
E-post: haugli@metodistkirken.no.
Kontakt om leie: Magne Løvland, Løvland, 4485 Feda.
Tlf. 38 37 63 03, mobil 915 93 563.
Hauglis bankgiro: 3030.27.70731 Flekkefjord Sparebank,
SWIFT kode: UBNONOKK.

 

FREDRIKSTAD

Besøksadresse: Ridehusgt. 7 C.
Postadresse: Ridehusgt. 7 C, 1606 Fredrikstad.
Tlf. 485 00 316, E-post: fredrikstad@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/fredrikstad/

Prest: Ole Martin Andreassen. E-post: olemartin.andreassen@metodistkirken.no
Tlf. 916 35 934.

Bankgiro: 1000.08.66747, Org.nr 996 897 818 Metodistkirken i Norge - Fredrikstad Menighet

 

HALDEN

Besøksadresse: Busterudgt. 4/6.
Postadresse: Postboks 621, 1754 Halden.
Kontortid: tirsdag og torsdag 9-11
Tlf. 69 18 13 73. E-post: halden@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/halden/


Prest: Hilde Tveter. Tlf. 69 18 33 70, mobil 930 45 269. E-post : hilde.tveter@metodistkirken.no

 Barne og ungdomsarbeider: Albert Andersen Gjøstøl, Tlf. 928 41 689  E-post: albert@halden.metodistkirken.no  


Bankgiro: 1105.11.72495.
 

HAMAR

Besøksadresse: Grønnegt. 62.
Postadresse: Postboks 328, 2303 Hamar.
Tlf. 62 52 89 90. E-post: hamar@metodistkirken.no

Ansvarlig pastor: Jorunn Wendel.
Tlf. 905 03 131. E-post: jorunn.wendel@metodistkirken.no

Bankgiro: 1800.14.34132.


 

HAMMERFEST

Besøksadresse: Storgt. 33.
Postadresse: Boks 181, 9615 Hammerfest.
Tlf. 402 24 772. E-post: hammerfest@metodistkirken.no

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/hammerfest

Facebook: www.facebook.com/hammerfestmetodistkirke

Prest: Per Bradley.
Tlf. 402 24 772. E-post: per.bradley@metodistkirken.no


Bankgiro: 4910.20.30108.

 

HARSTAD/NARVIK

Besøks- og postadresse: Metodistkirken, Landåsvn. 15, 9407 Harstad.

Prest: Ole Jakob Vestvik. Tlf. 77 06 29 33, 908 76 176. E-post: olejvest@start.no

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/harstad
Bankgiro: 0530.03.70502

 

HAUGESUND

Besøksadresse: Breidablikkgt. 109.
Postadresse: Boks 335, 5501 Haugesund.
Tlf. 52 72 24 02.  E-post: haugesund@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/haugesund/

Prest: Tom G. Johnsen, Tlf. 970 78 911. E-post: tom.g.johnsen@metodistkirken.no

Eldste i lokalt forhold:
Erling Møller-Nilsen.
Tlf. 52 83 05 59, mobil: 908 85 222. E-post:  erlingmn@broadpark.no
Arild Stø.
Tlf. 52 71 35 21, mobil 908 46 820. E-post: astoe@online.no

Bankgiro: 3240.06.02807

HORTEN

Besøksadresse: Storgt. 18.
Postadresse: Postboks 759, Holtan, 3196 Horten.
Tlf. 412 20 141. E-post: horten@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/horten/

Prest: Hilde Sanden-Bjønness.
Tlf. 33 04 83 97, mobil 412 20 141. E-post: hilde.sanden@metodistkirken.no

Bankgiro: 7159.30.26072

 

HVITTINGFOSS

Besøksadresse: Gravdalsveien 70.
Postadresse: Boks 81, 3646 Hvittingfoss.
Tlf. 32 72 24 00, 986 93 403. E-post: hvittingfoss@metodistkirken.no

Prest: Ingull Grefslie, Tlf. 997 32 119. E-post: ingull.grefslie@metodistkirken.no

Ungdomsarbeider: Lise Marie Haugerød, Tlf. 905 09 646. E-post: lisemarie.haugerod@hotmail.no

Bankgiro: 3000.26.35190.
 

HØNEFOSS

Besøksadresse: Arcaden, Storgaten 7
Postadresse: Postboks 134, 3502 Hønefoss.
Tlf. 32 12 08 61. E-post: honefoss@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/honefoss/

Prest: Kjell Arild Johansen. Tlf. 32 98 50 81, 413 02 840, E-post: kjell.arild.johansen@ebnett.no    

Bankgiro: 2230.10.25371.

 

KJØLBERG

Besøksadresse: Roald Amundsensv. 8.
Postadresse: Postboks 22, 1650 Sellebakk
Tlf. +47 975 85 415
Hjemmeside: http://www.petrikirken.no/
E-post: petrikirken@metodistkirken.no

Prest: Svein J. Veland. Tlf. +47 913 93 930. E-post: svein.veland@metodistkirken.no

Prest: Frøydis Grinna. Tlf: +47 986 06 721. E-post: froydis.grinna@metodistkirken.no

Menighetsarbeider: Kristina Øygard, Tlf. +47 958 31 402.  E-post: kristina.oygard@metodistkirken.no

Bankgiro menigheten : 1150.07.01627. Bankgiro menighetsblad: 1150.11.01100.

 

KONGSBERG

Besøksadresse: Rogstadbakken 2.
Postadresse: Postboks 256,  3603 Kongsberg E-Post: kongsberg@metodistkirken.no

Prest: Kjell Arild Johansen. Tlf. 413 02 840. E-post: kjell.arild.johansen@ebnett.no

Menighetsarbeider/daglig leder: Egil Westad. Tlf. 920 60 116. E-post: egil.westad@ebnett.no

Bankgiro: 2250.17.70616.


 

KONGSVINGER

Besøksadresse: Engensgt. 7.
Postadresse: Engensgt. 7, 2208 Kongsvinger.
Tlf. 62 81 48 56. E-post: kongsvinger@metodistkirken.no

Prest: Kjell Arild Johansen. Tlf. 32 98 50 81, 413 02 840, E-post: kjell.arild.johansen@ebnett.no     

Menighetsarbeider/daglig leder: Jan-Erik Hansen. Tlf. 934 07 664, Epost: jehansen@live.no


Bankgiro: 7112.20.07949.

 

KRAGERØ og BAMBLE

Besøksadresse: Kirketomta.
Postadresse: Kirkegata 1 B, 3770 Kragerø.
Tlf. 35 98 12 70. E-post: kragero@metodistkirken.no

Prest: Harald  Olsen. Tlf.: 474 52 099. E-post: harald.olsen@metodistkirken.no


Bankgiro: 2655.07.12376.
 

KRISTIANSAND S

Besøksadresse: Rådhusgt. 46.
Postadresse: Postboks 539, 4665 Kristiansand S.
Tlf. 38 02 73 71, 400 65 722. E-post: kristiansand@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/kristiansand


Prest: Solveig Skaara. Tlf. 400 65 722. E-post: solveig.skaara@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.15.43950.
 

LARVIK

Besøksadresse: Haraldsgt. 4.
Postadresse: Postboks 151, 3251 Larvik.
Tlf: 33 18 17 94.
E-post: larvik@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/larvik/

Prest: Idar Halvorsen. Tlf. 986 52 836. E-post: idar.halvorsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 2510.09.55078

 

LILLESTRØM

Besøksadresse: Eidsvoldsgangen 3.
Postadresse: Eidsvoldsgangen 3, 2004 Lillestrøm.
Tlf. 63 81 61 48, faks 63 81 10 98, E-post lillestrom@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/lillestrom/

Prest: Steinar Hjerpseth. Tlf. 922 84 374. E-post: steinar.hjerpseth@metodistkirken.no

Bankgiro: 1286.25.04230.

 

LISTA

Besøksadresse: 4563 Borhaug. E-post: lista@metodistkirken.no

Prest: Solveig Skaara. Tlf. 400 65 722. E-post: solveig.skaara@metodistkirken.no

Bankgiro: 3070.10.26663.

 

MOLDE

Besøksadresse: Elvegt. 7.
Postadresse: Elvegt. 7, 6402 Molde.
Telefon 404 04 457 E- post: molde@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/molde/

Prest: Sigurd Heiervang. Tlf. 934 24 921, E-post sigurd.e.heiervang@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.15.83731.

 

MOSS

Besøksadresse: Skoggt. 33.
Postadresse: Skoggt. 33, 1530 Moss. E-post: moss@metodistkirken.no
Tlf. 69 25 27 55. Trefftid: Onsdag kl.10.00 – 12.00
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/moss/

Prest: Anne Berthling. Tlf. 404 06 124 E-post: anne.berthling@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83895

 

MYSEN

Besøksadresse: Anton H. Mysensgt. 13.
Postadresse: Postboks 107, 1850 Mysen.
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/mysen/
Mail: mysen@metodistkirken.no

Prest Andreas Kjernald Telefon: 980 27 134. E-post: andreas.kjernald@metodistkirken.no

Bankgiro: 1020.27.24952.

 
OSLO, CENTRALKIRKEN

Besøksadresse: St. Olavsgt. 28.
Postadresse: St. Olavsgt. 28, 0166 Oslo.
Kontortid: Tirsdag - torsdag kl. 10.00-14.00.
Telefoner: 23 32 69 80, vestibyle 22 20 12 33.
E-post: post@oslocentral.no
Hjemmeside: www.oslocentral.no/

Prest: Ola Westad. Tlf. kontor: 23 32 69 81, mobil 414 15 802. E-post: ola@oslocentral.no

Bankgiro: 8200.01.71537.

 

OSLO, METODISTKIRKEN PÅ BJØLSEN

Besøksadresse: Bergensgt. 12
Postadresse: Bergensgt. 12, 0468 Oslo
Tlf. 21 94 27 58. E-post: bjolsen@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/bjolsen/

Diakon: Kari S. Hay. Mobil 415 45 293. E-post: kari.hay@metodistkirken.no

Bankgiro: 1594.23.16914
 

OSLO, METODISTKIRKEN PÅ GRÜNERLØKKA

Besøksadresse: Thv. Meyersgt. 56 A.
Postadresse: Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 Oslo. E-post: grunerlokka@metodistkirken.no
Tlf. 22 37 69 07. Kontortid: Mandag - onsdag: 09.00 - 15.00.

Hjemmeside: www.metodistkirken.no/grunerlokka

Prest: Terje Nilsen. Tlf. 920 21 096. E-post: terje.nilsen@metodistkirken.no

Bankgiro: 6045.05.26331

 

OSLO, INTERNATIONAL METHODIST CHURCH

Besøks- og postadresse:
Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 Oslo

E-post: imco@metodistkirken.no

 Prest: Terje Nilsen. Tlf. 22 30 14 42, 920 21 096. E-post: terje.nilsen@metodistkirken.no

 
PORSGRUNN

Besøksadresse: Jernbanegata 1.
Postadresse: Postboks 107, 3901 Porsgrunn.
Telefon:  35 55 05 20.
Kontortid: Mandag kl. 10.00 - 12.00 og torsdag kl. 09.00 - 11.00.
E-post: porsgrunn@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/porsgrunn/

Prest: Vidar S. Bjerkseth. Tlf: 413 38 999. E-post: vidar.bjerkseth@metodistkirken.no

Bankgiro: 7147.05.08196

 

SANDNES

Besøksadresse: Flintergt. 12.
Postadresse: Postboks 529, 4304 Sandnes.
Tlf. 974 97 916. E-post:  sandnes@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/sandnes/

Prest: Hilde Augensen. Tlf. 995 44 825. E-post: hilde.augensen@metodistkirken.no

Assisterende prest: Charles Jourdan. Tlf. 908 51 759. E-post: charles.jourdan@metodistkirken.no

Bankgiro: 3260.31.88410.

 

SARPSBORG

Besøksadresse: St. Mariegt. 56.
Postadresse: St. Mariegt. 56, 1706 Sarpsborg.
Kontortid: Mandag og torsdag kl 11.00-13.00.
Tlf.: 993 79 674, E-post: sarpsborg@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/sarpsborg/

Prest: Torgeir Tveter. Tlf. 47 24 32 30. E-post: torgeir.tveter@metodistkirken.no

Bankgiro: 1090.25.65707

SKIEN

Besøksadresse: Telemarksgt. 3.
Postadresse: Postboks 437, Sentrum, 3701 SKIEN.
Tlf. 35 52 12 74 E-post skien@metodistkirken.no

Prest: Ingull Grefslie, Tlf. 997 32 119. E-post: ingull.grefslie@metodistkirken.no

Bankgiro: 2610.22.17615. Postgiro: 0807.55.47898.

 

SKÅNLAND

Besøksadresse: Soltun Evenskjær
Postadresse: Metodistkirken Skånland v/Ommund Rolfsen,
Elvehøy, 9440 Evenskjer.
Tlf. 77 08 57 53. E-post: skanland@metodistkirken.no

Lokalpastor: Gunnar Andersen. Tlf. 760 70 014, 907 36 528. E-post: andersen.gunnar@online.no

Bankgiro: 3000.19.73424.
 

SOTRA

Besøksadresse: Tranevågen ungdomsskole

Postadresse: Postboks 67, 5346 Ågotnes

E-post: sotra@metodistkirken.no

Nettside: www.sotra.metodistkirken.no/

Prest: Tom G. Johnsen, Tlf. 970 78 911. E-post:tom.g.johnsen@metodistkirken.no
Diakonal utnevning: Vetle Karlsen Eide, Tlf. 466 48 340. E-post: vetle0506@gmail.com

Bankgiro: 3000.28.80500

 

STAVANGER

Kontor- og postadresse: Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger.
Kontortid: Mandag, onsdag - fredag kl.10.00-14.00.
Tlf. 51 89 66 20. E-post: stavanger@metodistkirken.no
Hjemmeside internett: http://www.metodistkirken.no/stavanger/

Prest: Marit Bjørnevik. Tlf. 51 53 42 12, 970 30 454. E-post: marit.bjornevik@metodistkirken.no

Barne- og Ungdomsarbeider/menighetsarbeider: Åse-Beate Siljedal, Tlf. 476 64 316. E-post: ase-beatehin@live.no

Kirkens Bankgiro: 3250.05.11612.
 

SVOLVÆR

Besøksadresse: Vestfjordgt. 64. Tlf. 907 36 528.
Postadresse: Boks 60, 8301 Svolvær. E-post: svolvaer@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/svolvaer/

Prest: Gunnar Andersen. Tlf. 760 70 014. E-post: andersen.gunnar@online.no

Bankgiro: 8220.02.83658
 

TISTEDAL

Besøksadresse: Torpedalsvn. 5.
Postadresse: Postboks 7, 1790 Tistedal.
Kontortid etter avtale.
kontormedhjelper: 934 45 941. E-post: tistedal@metodistkirken.no

Prest: Ray Svanberg.Tlf. 412 72 408. E-post: raysvan2011@gmail.com

Bankgiro: 1105.20.14354 og 8220.02.83860.

 

TROMSØ

Besøksadresse: Grønnegt. 71.
Postadresse: Postboks 498, 9255 Tromsø.
Tlf. 77 68 30 78. E-post: tromso@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/tromso/

Prest: Ole Jakob Vestvik. Tlf. 90 76 176. E-post: olejvest@start.no

Diakonal utnevning: Solfrid Johansen. Tlf. 952 39 973. E-post: solfrid.johansen@metodistkirken.noBankgiro: 8220.02.83933

 

TRONDHEIM

Besøksadresse: Krambugt. 6.
Postadresse: Boks 607, 7406 Trondheim.
Kontortid: Tirsdag og torsdag kl 10.00 - 12.00
Tlf. 73 51 39 25. E-post: trondheim@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/trondheim/

Pastoralt ansvarlig: Jon-Erik Bråthen. Tlf. 488 92 416. E-post jon-erib@online.no

Daglig leder, Lokalpredikant, Legleder: Ingerid Marie Lillethun Hoggen, Tlf. 95 777 629. E-post: ingerid_hoggen@yahoo.no


Bankgiro: 8220.02.83593.

 

TUNE

Besøksadresse: Fløterveien 7, Eidet.
Postadresse: Utnevn. 29, 1719 Greåker E-post: tune@metodistkirken.no

Prest: Niels Jørgen Aarvik. Tlf. 909 21 296. E-post: njaarvik@gmail.com


Postgiro: 0537.29.37191 Bankgiro: 1145.20.68593


 

ØSTÅSEN

Besøksadresse: Kornmovn. 16 B.
Postadresse: Postboks 17, 1413 Tårnåsen.
Tlf. 66 80 28 57. E-post: kolbotn@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/kolbotn/

Prest: Christina Thaarup, E-post: christina.thaarup@metodistkirken.no

Diakonal utnevning: Olav Øgreid, Tlf. 66 89 00 23, 900 29 011. E-post: oegre@online.no

 

Bankgiro: 1614.27.80422. Øståsen kirke v/kassereren. Postgiro: 0806.37.18301

 

ÅLESUND

Besøksadresse: Parkgt. 9.
Postadresse: v/pastor, Brudesletta 12, 6013 Ålesund.
Tlf. 970 61 479. E-post: aalesund@metodistkirken.no

Kontaktperson: Tilsynsmann Steinar Hjerpseth, Tlf: 488 95 321. E-post: steinar.hjerpseth@metodistkirken.no

Bankgiro: 3000.15.30875.

 

 

NYESTE ARTIKLER
– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson. Les mer
Søndag 5. februar blir menigheten i Trondheim navngitt som et viktig historisk sted for metodismen. Les mer
Godt nytt år
2017-01-01
En nyttårshilsen fra hovedstyrets leder Per-Endre Bjørnevik. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone