Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Institusjoner

Metodistkirken er engasjert på svært mange områder. Det gjelder blant annet helse og utdanning. Mange av disse institusjonene er i dag organisert som selvstendige stiftelser med sine egne styrer og regnskaper. De er på ulike måter fortsatt knyttet til Metodistkirken som var deres utgangspunkt. I dag er de viktige kunnskapssentre som bidrar mye til Metodistkirken som helhet.

Klikk på de ulike navnene til høyre og se hva institusjonene arbeider med.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone