Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Barn og ungdom

15.11.2012

Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU) er en landsdekkende organisasjon som samler alle barn og unge som er med i ulike lokallag i Metodistkirkens menigheter. Slike lokallag kan være barnegrupper, barnekor og ungdomskor, speidere, drama/dansgrupper og ungdomsgrupper av forskjellig slag. MBU hadde i 2001 2642 medlemmer fordelt på 97 lokallag. MBU arrangerer også en rekke leire for barn og ungdom, og kurs som er relevant for barne og ungdomsarbeid.

MBUs formålsparagraf

"Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund er en selvstendig barne og ungdomsorganisasjon med et særskilt ansvar for kristen fostring av barn og unge innen Metodistkirken i Norge. Arbeidet skal organiseres og virksomheten rettes slik at det fremmer en levende tro hos barn og unge, hjelper dem til vekst i kjennskap til Jesus Kristus, oppøver dem i gode gjerninger og kristen livsførsel, stimulerer dem til å vinne andre for Kristus, og ta ansvar for seg selv, andre og det arbeid de er en del av. Metodistkirkens ungdomsforbund anser Metodistkirkens Lære og kirkeordning som sitt teologiske fundament med de presiseringer som fremgår av MBU's lover".

Speidere

Metodistkirkens speidere er organisert i eget speiderkorps, og er samtidig medlemmer av MBU. Speiderkorpset har sitt eget styre og egne lover. De har også en egen hjemmeside og adressen er:  www.ms-speider.no
Henvendelser til Metodistkirkens speiderkorps skal skje til MBU-kontoret.

Kontakt

MBU har en lønnet stilling som barne og ungdomssekretær og har kontor i Akersbakken 37  i Oslo, på samme sted som Metodistkirkens hovedkontor.
Postadressen dit er: postboks 2744, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 23332718.

E-post: mbu@metodistkirken.no
Hjemmeside: www.metodistkirken.no/mbu
Ungdomskurset TIMOTEUS: www.metodistkirken.no/timoteus

NYESTE ARTIKLER
– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Richard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson. Les mer
Søndag 5. februar blir menigheten i Trondheim navngitt som et viktig historisk sted for metodismen. Les mer
Godt nytt år
2017-01-01
En nyttårshilsen fra hovedstyrets leder Per-Endre Bjørnevik. Les mer

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone