En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

381.
Årskonferansen 2007
Konferansekontorets telefon er 91 60 90 85. Nummeret er operativt fra 10. juni. Quality Hotel and Resort Skjærgården er deltaker- og konferansehotellet. Det kan nås på ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/aarskonferansen/aarskonferansen-2007
2012-12-17
382.
Årskonferansen 2008
Denne konferansen vil foregå i Stavanger fra 19. til 22. juni 2008. Konferansehotellet vil være Hotell Clarion. Det har adresse Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger. Hotellets ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/aarskonferansen/aarskonferansen-2008
2012-12-17
383.
Sorgarbeidet i menigheten
Jeg har gjort en intervjuundersøkelse for å få innsikt i menigheters sorgarbeid i forbindelse med dødsfall, og spesielt sett på hvordan menigheter støtter og følger opp de sørgende. Gjennom ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135321
2012-12-17
384.
Diakoni i Metodistkirken
Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Metodistkirken i Norge laget i 2010 en diakoniplan som ble ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135322
2012-12-17
385.
Den forutgående nåde
– en motivasjonsfaktor til frimodig evangelisering? NÅDE er et viktig begrep og samtidig et mangfoldig begrep. Innenfor metodistisk teologi snakker vi om den firefoldige Guds nåde, ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135325
2012-12-17
386.
"Metodistkirkens sosiale prinsipper - som uttrykk for teologi og samfunnsengasjement"
Både bibelske perspektiver, det samfunnsengasjement vår kirke har i sin historie, og den menneskelige erfaring og innsikt er med på å forme teologien - Både bibelske perspektiver, det ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135327
2012-12-17
387.
Metodistkirken om nattverden
Hva mener Metodistkirken om nattverden i dag etter dokumentet This Holy Mystery? Hva mener Metodistkirken om nattverden i dag etter dokumentet This Holy Mystery? Hva mente John Wesley om ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135328
2012-12-17
388.
Dere vet hvilken tid det nå er
Hvordan forholder mennesker seg til religiøsitet? Hvordan kan kirkens budskap akutualiseres og oppleves troverdig i vår tid? Har metodistiske betoninger noe særskilt å bidra med i dagens samfunn? ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135329
2012-12-17
389.
Den kristne samtalen – et glemt nådemiddel i Metodistkirken
Oppgaven handler om det nådemidlet som John Wesley kalte "Christian Conferencing" Oppgaven handler om det nådemidlet som John Wesley kalte "Christian Conferencing". Dette ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135330
2012-12-17
390.
Hvordan leve et hellig liv?
En komparativ fremstilling av John Wesley's og Thomas à Kempis' forståelse av helliggjørelsen. Hva er karakteristisk ved John Wesley's teologi om helliggjørelsen? I hvor stor grad ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135331
2012-12-17
391.
Metodistkirken som brobyggerkirke
Oppgaven er en historisk gjennomgang av Metodistkirkens rolle og selvforståelse i det felleskirkelige samarbeid i Norge Oppgaven er en historisk gjennomgang av Metodistkirkens rolle og ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135332
2012-12-17
392.
How can we become more aware of our true self in this Post-modern era?
Oppgaven handler om Kontemplativ bønn, bønnen uten ord, som var en sentral del av menneskers personlige bønneliv i kirken helt fram til 1600-tallet. Kontemplativ bønn er å søke ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135333
2012-12-17
393.
Transformasjon - en legitim forventning til sjelesorgen?
En sjelesørgers primære oppgave er å møte mennesker der de er. Det er å lytte til og identifisere seg med deres fortellinger og smerte slik at konfidentene ikke forblir alene i det vonde. En ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135334
2012-12-17
394.
Lederskapets innflytelse på menighetsplantingsprosjekter i Norge i perioden 1990 til 2000
Den underliggende hypotesen i avhandlingen er at et godt trent, godt strukturert og velfungerende lederskap er en av de viktigste enkeltfaktorer for å lykkes med menighetsplanting. Denne ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135335
2012-12-17
395.
Kontemplativ tenkning og bønn
Innholdet i den kontemplative tenkning beskrives ved gjennomgang av tre sentrale begrepsområder: "forening med Gud", "det sanne selvet" og "kjærlighetslengsel". Innholdet i den kontemplative ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135337
2012-12-17
396.
Metodismen i Bergen 1879 - 1914
Hvorfor slo metodismen rot i Bergen rundt 1880? Hvorfor slo metodismen rot i Bergen rundt 1880? Var det et resultat av at noen beslutningsdyktige personer handlet og fikk i gang virksomhet, eller ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135338
2012-12-17
397.
Pakten og nåden
Pakten og nåden -en studie av the United Methodist Church' diakonat sett i lys av John Wesleys teologi. Pakten og nåden -en studie av the United Methodist Church' diakonat sett i lys av ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135339
2012-12-17
398.
Kristen spiritualitet i smågrupper i menigheten
En kvalitativ intervjuundersøkelse av smågrupper i menigheten En kvalitativ intervjuundersøkelse av smågrupper i menigheten. En prosjektoppgave av Yngvar Ruud. Wesley Theological ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135341
2012-12-17
399.
Charles Wesleys diakonale salmer
Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer. Olav Øgreid tar utgangspunkt i salmeboken A Collection of Hymns for the Use of The People Called ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135342
2012-12-17
400.
MUA - Metodistkirkens ungdomsarbeid
Har “Purpose Driven Youth ministry” noe å tilføre ungdomsarbeid i Metodistkirken? Målet for avhandlingen til Dag Martin Østevold er å gi en beskrivelse og analyse av ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135343
2012-12-17
 Forrige...131415161718192021222324252627... Neste

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone