En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

381.
Sorgarbeidet i menigheten
Jeg har gjort en intervjuundersøkelse for å få innsikt i menigheters sorgarbeid i forbindelse med dødsfall, og spesielt sett på hvordan menigheter støtter og følger opp de sørgende. Gjennom ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135321
2012-12-17
382.
Diakoni i Metodistkirken
Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Metodistkirken i Norge laget i 2010 en diakoniplan som ble ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135322
2012-12-17
383.
Den forutgående nåde
– en motivasjonsfaktor til frimodig evangelisering? NÅDE er et viktig begrep og samtidig et mangfoldig begrep. Innenfor metodistisk teologi snakker vi om den firefoldige Guds nåde, ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135325
2012-12-17
384.
"Metodistkirkens sosiale prinsipper - som uttrykk for teologi og samfunnsengasjement"
Både bibelske perspektiver, det samfunnsengasjement vår kirke har i sin historie, og den menneskelige erfaring og innsikt er med på å forme teologien - Både bibelske perspektiver, det ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135327
2012-12-17
385.
Metodistkirken om nattverden
Hva mener Metodistkirken om nattverden i dag etter dokumentet This Holy Mystery? Hva mener Metodistkirken om nattverden i dag etter dokumentet This Holy Mystery? Hva mente John Wesley om ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135328
2012-12-17
386.
Dere vet hvilken tid det nå er
Hvordan forholder mennesker seg til religiøsitet? Hvordan kan kirkens budskap akutualiseres og oppleves troverdig i vår tid? Har metodistiske betoninger noe særskilt å bidra med i dagens samfunn? ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135329
2012-12-17
387.
Den kristne samtalen – et glemt nådemiddel i Metodistkirken
Oppgaven handler om det nådemidlet som John Wesley kalte "Christian Conferencing" Oppgaven handler om det nådemidlet som John Wesley kalte "Christian Conferencing". Dette ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135330
2012-12-17
388.
Hvordan leve et hellig liv?
En komparativ fremstilling av John Wesley's og Thomas à Kempis' forståelse av helliggjørelsen. Hva er karakteristisk ved John Wesley's teologi om helliggjørelsen? I hvor stor grad ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135331
2012-12-17
389.
Metodistkirken som brobyggerkirke
Oppgaven er en historisk gjennomgang av Metodistkirkens rolle og selvforståelse i det felleskirkelige samarbeid i Norge Oppgaven er en historisk gjennomgang av Metodistkirkens rolle og ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135332
2012-12-17
390.
How can we become more aware of our true self in this Post-modern era?
Oppgaven handler om Kontemplativ bønn, bønnen uten ord, som var en sentral del av menneskers personlige bønneliv i kirken helt fram til 1600-tallet. Kontemplativ bønn er å søke ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135333
2012-12-17
391.
Transformasjon - en legitim forventning til sjelesorgen?
En sjelesørgers primære oppgave er å møte mennesker der de er. Det er å lytte til og identifisere seg med deres fortellinger og smerte slik at konfidentene ikke forblir alene i det vonde. En ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135334
2012-12-17
392.
Lederskapets innflytelse på menighetsplantingsprosjekter i Norge i perioden 1990 til 2000
Den underliggende hypotesen i avhandlingen er at et godt trent, godt strukturert og velfungerende lederskap er en av de viktigste enkeltfaktorer for å lykkes med menighetsplanting. Denne ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135335
2012-12-17
393.
Kontemplativ tenkning og bønn
Innholdet i den kontemplative tenkning beskrives ved gjennomgang av tre sentrale begrepsområder: "forening med Gud", "det sanne selvet" og "kjærlighetslengsel". Innholdet i den kontemplative ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135337
2012-12-17
394.
Metodismen i Bergen 1879 - 1914
Hvorfor slo metodismen rot i Bergen rundt 1880? Hvorfor slo metodismen rot i Bergen rundt 1880? Var det et resultat av at noen beslutningsdyktige personer handlet og fikk i gang virksomhet, eller ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135338
2012-12-17
395.
Pakten og nåden
Pakten og nåden -en studie av the United Methodist Church' diakonat sett i lys av John Wesleys teologi. Pakten og nåden -en studie av the United Methodist Church' diakonat sett i lys av ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135339
2012-12-17
396.
Kristen spiritualitet i smågrupper i menigheten
En kvalitativ intervjuundersøkelse av smågrupper i menigheten En kvalitativ intervjuundersøkelse av smågrupper i menigheten. En prosjektoppgave av Yngvar Ruud. Wesley Theological ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135341
2012-12-17
397.
Charles Wesleys diakonale salmer
Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer. Olav Øgreid tar utgangspunkt i salmeboken A Collection of Hymns for the Use of The People Called ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135342
2012-12-17
398.
MUA - Metodistkirkens ungdomsarbeid
Har “Purpose Driven Youth ministry” noe å tilføre ungdomsarbeid i Metodistkirken? Målet for avhandlingen til Dag Martin Østevold er å gi en beskrivelse og analyse av ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135343
2012-12-17
399.
Jesu time i jordens tid
Utgangspunktet for denne oppgaven var å granske Johannesevangeliets fremstilling av Jesu død. Utgangspunktet for denne oppgaven var å granske Johannesevangeliets fremstilling av Jesu ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135344
2012-12-17
400.
Sorgarbeidet i menigheten
Jeg har gjort en intervjuundersøkelse for å få innsikt i menigheters sorgarbeid i forbindelse med dødsfall, og spesielt sett på hvordan menigheter støtter og følger opp de sørgende. Jeg har gjort ...
http://www.metodistkirken.no/hoved/ressurser/masteroppgaver/article/135346
2012-12-17
 Forrige...131415161718192021222324252627... Neste

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Postadresse: Postboks 2744 St. Hanshaugen, 0131 OSLO

Kontoradresse: Akersbakken 37, 0172 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone