Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

En pust i bakken for barnefamilier
En pust i bakken for barnefamilier     

Bønn i November

Vi ber for alle som lengter; for kvinner og menn som kjemper for en bedre verden. 
Vi ber også for dem som ikke har krefter til kampen, men likevel har lengselen i seg.
Gi kraft og mot og styrke, 
Så lengselen får næring og håpet aldri dør!
Bevar oss i troen på deg mens vi venter på rettferdighetens gjennombrudd
Ved din gjenkomst i herlighet. (Bønneboken 2002)
Hjelp oss denne måneden å være en menighet som sprer lys og håp i mørket,
Vi ber spesielt for dem som erfarer sorg og savn – la dem få se at de ikke er alene
Vi ber for alle som er redde og som synes fremtiden er truende
Gi dem vissheten om at fremtiden er i dine hender
Vi ber for barna og de unge
Bevar dem, gi dem tro og fremtidshåp
Og hjelp oss som menighet å skape rom felleskap for alle generasjoner.
 

 

HELGENYTT 7. november 2019

Lørdag 16. november feirer vi at Menighetskoret Canto er 50 år. Kl. 16.00 inviteres tidligere og nåværende sangere til en mimrekveld. Vi begynner med en minikonsert i kirken etterfulgt av middag, kaffe og kaker og hyggelig samvær I peisestuen.

Uken som kommer:

Søndag 10. november kl 11.00  deltar vi på FELLESGUDSTJENESTE for metodistene i og omkring Oslo. Stedet er METODISTKIRKEN PÅ LILLESTRØM, Eidsvollgangen 3, 2004 Lillestrøm. Fokus for denne gudstjenesten vil være situasjonen for papirløse i Norge. Biskop em Tor B. Jørgensen, pensjonert biskop i Den norske kirke, har i mange år interessert seg for, og engasjert seg i kampen for denne gruppen medmennesker som har det veldig vanskelig. Han vil være dagens taler og prest Steinar Hjerpseth leder. Koret Signatur deltar med sang. Vi vil også få et innlegg fra Nasim Alimoradi, som kjenner de papirløses situasjon på kroppen. Han er en papirløs kurder som Steinar døpte og tok opp som medlem i menigheten vår på Lillestrøm for noen år siden. Han har vært i Norge i mange år og har tidligere vært i arbeid. Han er engasjert som frivillig for papirløse og i andre sammenheng, men lever selv på venners "nåde" og milde gaver.
Det blir offer til bymisjonens helsetilbud for papirløse. Det blir kirkekaffe. Vi håper at kirken fylles denne dagen.

Mandag 11. november  
Kl 19.00 Canto øver. Og merk tiden for denne øvelsen!

Mandag 11. og onsdag 13. november samles samtalegruppene. Ønsker du å være med i en gruppe, ta kontakt med prest Øyvind Helliesen eller diakon Olav Øgreid.

Tirsdag 12. november
Kl 11.15 er det  Gågruppe for damer. De starter ved oppslagstavlen i Hvervenbukta og går 1 eller 2 eller 3 runder etter hvor mye man ønsker. Ta med nistepakke og sitteunderlag. Det er ikke nødvendig med påmelding.


Onsdag 13. november
Kl 10.00-13.00 Åpen barnehage. Velkommen!

Tosdag 14. november
Kl 16.30 inviterer vi igjen til middag for barnefamilier. Har du barn eller barnebarn, så kan du ta dem med på middag i kirken. Denne gangen blir det noe med fisk. Prisen er kr 25,- for voksne, barn under førskolealder gratis. Maks pris per familie er kr 100,-.

Lørdag 16. november feirer vi at Menighetskoret Canto er 50 år. Kl. 16.00 inviteres tidligere og nåværende sangere til en mimrekveld. Vi begynner med en minikonsert i kirken etterfulgt av middag, kaffe og kaker og hyggelig samvær I peisestuen. Håper du har lyst til å komme. Pris pr person kr 200,-. Påmelding innen 10. november til 
tlf 481 82 775 eller Anne Grete 951 94 826 Email rolarn2@online.no. 

Senhøsten 1969 ble kirkebygget vårt innviet. Det er nå 50 år siden.  Det var prest John Barth Johannessen som var prest i menigheten den gangen. Han ønsket å gjøre Øståsen kirke til stedets kirke for de nye beboerne i Oppegård som kom til etter hvert som nye boliger ble tatt i bruk. Mange som var barn på Tårnåsen den gangen kan fortelle at de var innom barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi vil markere jubileet på kirkekaffen søndag 24. november.
En viktig del av gudstjenestelivet var helt fra det nye bygget ble innviet, sangkoret Canto. Det ble startet med Godvar Hagan som dirigent. Han hadde dirigert koret på Bjølsen i mange år, men gikk nå for fullt inn for korarbeidet i Øståsen menighet. Den gangen sang koret på hver eneste gudstjeneste bortsett fra i sommerukene. Koret har i løpet av disse 50 årene vært en stabil enhet i menigheten, selv om antall sangere i de seneste årene har gått tilbake. Men sangerne i Canto har valgt å stå på og berike gudstjenesten med sang så lenge det er mulig. 

I de siste 25 årene har det vært viktig for koret å kunne avholde en julekonsert. Dette arrangementet som kalles Lysmesse har samlet sangvenner i og utenfor menigheten. Likevel er det å kunne synge på gudstjenestene det koret ser som sin viktigste oppgave. 

 

Vi vil markere at kirkebygget runder 50 år på gudstjenesten 24. november
Sangkoret Canto runder også 50 år i år.

 

Nytt Menighetsblad nr 5 - se vedlegg

Månedens andakt

Onsdag formiddag mellom 10.00-13.00 er det Åpen barnehage i kirken vår.
Åpen barnehage er for deg som går hjemme på dagtid med småbarn uansett om du er forelder, besteforelder eller aupair til barnet. Kom og gå som det passer dere best. Vi serverer te, kaffe og vann og spiser som regel mellom 11.00 og 11.30. Ta med mat til deg selv og den lille. Velkommen til oss!
For mer informasjon, se vår Facebook side "Åpen barnehage i Øståsen kirke og vår interne side om Åpen barnehage og ferdigmiddag for hele familien.

Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.


Du kan kontakte oss på:

Olav Øgreid, diakon/daglig leder
oegre@online.no
90029011

Øyvind Helliesen, prest
Oyvind.helliesen@metodistkirken.no
40401515

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 


 

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Øyvind Helliesen ny pastor i Øståsen Kirke

Øståsen Kirke får ny prest med stor erfaring innen pastoral og adnimistrativ tjeneste: "Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med" (Øyvind Helliesen)

 

Øyvind Helliesen (63) er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Tove og har 3 barn og 5 barnebarn. Han er bosatt i Fredrikstad. Øyvind ble ordinert til prest i Metodistkirken i 1979, og har dette året vært 40 år i tjeneste i kirken. Hans første utnevnelse var til Kristiansund, deretter Trondheim, før han i 1988 startet som menighetsprest i Stavanger, en tjeneste som varte i 18 år. I tre perioder har han vært tilsynsprest i kirken; Fra 1994-2000 på Vestre-distrikt (deltid), og fra 2006 først 6 år på Nord-Vestre distrikt og deretter 6 år på Østre distrikt. Akkurat nå har han en 70% stilling som Rådgiver i kirken hvor han jobber med arbeidsgiverspørsmål og lederutdanning.

I årenes løp har han hatt mange og ulike lederverv i kirken, både nasjonalt og internasjonalt.  Akkurat nå er det de internasjonale oppgavene som engasjerer han, i kirkens Europaråd, i World Methodist Council og Det Juridiske Rådet for UMC.


Kallet til å bli prest vokste frem i ungdomsårene, og for Øyvind ble 70 tallets «Jesusvekkelse» viktig. Øyvind uttrykker dette klart: «Troen på Jesus – og hans betingelsesløse kjærlighet til meg, og til alle mennesker har vært og er en drivkraft i liv og tjeneste. Derfor er de mange og ulike møtene med mennesker det som betyr mest for meg- enten det er møtene med den enkelte gjennom samtale, sjelesorg og veiledning – eller møtene i grupper og gudstjenestefellesskap».

Øyvind mener å ha sin styrke som prest i det å være samtalepartner, forkynner, underviser og leder. Som leder er han opptatt av å være med å utruste og myndiggjøre andre til tjeneste.  Hans store forbilde er Jesus – og akkurat som Jesus ønsker han å møte alle mennesker med Guds nåde og kjærlighet. Øyvind er opptatt av å møte menneskene der menneskene er: «Kirken er ikke kirkebygningene, kirken er menneskene. Vi er kirke på de steder vi befinner oss i hverdagen- på jobb, i familien, i nabolaget, og kirken skal ha rom for alle mennesker som ønsker å være en del av den»

I de siste årene har Øyvind utdannet seg til «Veileder», og fått mulighet til en ny tjeneste som arbeidsveileder for ledere, prester og andre ansatte i Den Norske kirke,  andre kirkesamfunn og som veileder for ansatte både i fengsel og bedrifter. Dette er noe han kommer til å fortsette med også etter at han har begynt som prest på Øståsen, bla. gjennom sitt eget enkeltmannsforetak «Medvandrer» 


Øyvind uttrykker: «Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med. Stillingen min er kun 40%, og jeg skal ikke bo på stedet – allikevel ønsker jeg å være fullt og helt prest for menigheten, og jeg håper at jeg også klarer å bli en del av det stedet vi er satt til å være kirke»

 

Øståsen Kirke får diakon i 20% stilling

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» (Olav Øgreid)

 

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. Han er menighetens kasserer og regnskapsfører og har også i perioder ledet forvaltningskomiteen og menighetsrådet. Fra 1. august utnevnes Olav i en utvidet tjeneste i en lønnet 20%-stilling. Han vil da ha ansvar for daglig drift, ha en gudstjeneste i måneden og besøke eldre og syke.

Olav er 71 år og er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Anne-Kari og har 3 barn og 3 barnebarn/bonusbarnebarn. 

Han var aktiv i metodistmenigheten i Stavanger og gikk i søndagskole, juniorlag, ungdomsgruppe og ungdomsforening.  Han sier: «Jeg har alltid betraktet meg som kristen, men opplevde en avgjørende fase i konfirmantundervisningen under Einar Anker Nilsen. Han hadde en svært god innflytelse på oss konfirmanter og for min del bevisstgjorde mitt forhold til Gud og kirken. Jeg satt i menighetsråd og finanskomite i Stavanger i ca 40 år, var kasserer i ca 25 år, organist i 34 år og korleder i 27 år.» 

Olav ble tildelt biskopens diplom i januar 2002 for tjenesten i Stavanger. I januar 2002 flyttet de til Kolbotn og til Øståsen menighet, og de gikk umiddelbart inn i oppgaver der. 

Olav har også undervist om gudstjeneste og musikk og holdt seminarer om salmer og hatt prekener i mange av våre menigheter. Olav har utdannelse i regnskap og revisjon og tok bachelor i kirkemusikk (kantoreksamen). Videre tok han master i diakoni og skrev masteroppgave om «Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer» Han ble ordinert til diakon i Metodistkirken i 2009. Olav var Metodistkirkens representant i det felleskirkelige samarbeidet med utarbeidelse av forslag til ny salmebok i Den norske Kirke, representant i United Methodist Churchs salmeprosjekt «Global Praise» og i 5 år financial secretary i EBDAC, European Board Of Drug and Alcohol Concerns.

Olav avslutter: «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» 
 

Kalender
14 Nov
Torsdag, November 14, 2019 16:30
Middag for småbarnsfamilier
16 Nov
Lørdag, November 16, 2019 16:00
Canto 50 år. Konsert og fest. Påmelding innen 10 november. Se menighetsbladet.
17 Nov
Søndag, November 17, 2019 18:00
Sinnsrogudstjeneste Prest Øyvind Helliesen taler Tema «Dette brenner jeg for... Diakon Olav øgreid leder Kåre Øgreid m/band medvirker Kirkekaffe med nystekte vafler fra 18.45 Kirkevert: Anne-Brit og Ove Johansen Projektor: Anne-Brit L
18 Nov
Mandag, November 18, 2019 19:30
Canto øver ti lysmessen
Siste nytt fra Metodistkirken
Kabinettet har laget dette på bakgrunn av det som skjedde på årskonferansen i år. Les mer
Den årlige samlingen for partnerne i vårt landsbyutviklingsprogram "Partnership in Development" er i gang her i Norge. Les mer
Powered by Cornerstone