Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Bønn i juli og august

Gud, vi takker deg for den verden du har gitt oss å leve i;
for naturen som omgir oss, for livets muligheter som er gitt oss,
for barna vi bærer ved våre bryst, for venner som tenner lys i mørket,
for alt det som minner om din gode skapervilje.
Vi ber om at du må se til den verden som lider og forbarme deg over ditt skaperverk.
Gi den sultne å spise. Gi dem som gråter, trøst.
Vi takker deg for sommersamlingene i Øståsen kirke, og for muligheten til igjen å samles.
Forny oss, styrk oss og vis oss nye muligheter til å tjene deg.
Du som alltid lengter, alltid ser og alltid bryr deg. Hør vår bønn»
Amen
Inspirert av Bønnebok, 2002.
 

Nyheter for juli og august 2020

Nå er sommeren her for fullt, og aktivitetene kommer i hvilemodus for mange av oss. Det er en tid for hvile og rekreasjon, og det er bra. Men denne tiden kan også føles svært ensom for mange. Da er det viktig at vi holder kontakten, at vi er oppmerksomme overfor hverandre og tar kontakt via telefon eller på andre måter.

Rev. 29.6.2020

Se vårt nye menighetsblad

Øvrige samlinger i sommer
I hele sommer og inntil 1-meterskravet opprettholdes, vil vi sitte i vifteform i kirkesalen.

Søndag 9. august kl 19.00
Roar G. Fotland har ansvar for samlingen

Søndag 16. august kl 19.00
Per. Chr Brynildsen har ansvar for samlingen

Søndag 23. august - Samlingsdag

11.00 Gudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler Anne-Brit Lillethun Johansen leder Sang av Canto
Musikk: Olav Øgreid
 

Onsdag 26. august. kl 19.30 Misjonsmøte

Prest Roar Fotland taler
Ingen utlodning men mulig å gi en gave til misjon

Søndag 30. august 11.00 Gudstjeneste
Prest Øyvind Helliesen taler og leder Musikk: Tom Falmark

 

Annen informasjon

Økonomi
Oversikt over gaver til menigheten og regnskap pr 31/5 viser at mange er flinke å sende inn gaver på Vipps eller på giro selv om vi ikke har samlinger. Utgiftene våre er i hovedsak de samme som om vi var i vanlig virksomhet. Det er likevel ikke til å unngå at vi får en svikt i forhold til budsjettet i denne tiden. Vi ligger ca 20.000 under budsjettet i forhold til hva som erfaringsmessig kommer inn.  Nå når vi går inn i sommertiden kan vi være klar over at vi budsjetterer med ca kr 48.000 per måned i gaver til menighetens drift. Da er det fint om dere også husker på oss gjennom sommeren. Giverne i vår menighet er trofaste og stabile. Det takker vi dere hjertelig for. 

Gave til "waiting mothers" I Zimbabwe.
Av avsetningen til misjon har vi gitt kr 115000. Misjonsrådet søkte om midler til mat til gravide på Mutambara. Situasjonen var helt prekær. Tørke og korona-epedemien har gjort livet ekstremt vanskelig for de gravide. Misjonskomiteen vår vurderte søknaden og anbefalte den. Vi er glade for å kunne bruke noe av avsetningen til dette gode formålet. 

Annen informasjon

- Generalkonferansen er utsatt til 29/8 - 7/9 2021. Den skal avholdes i Minniapolis.
- Centralkonferansen for Norden og Baltikum er utsatt til 6 - 10/4 2022.
- Årskonferansen for Metodistkirken i Norge vil bli avholdt 20 - 22/11 2020 fysisk i nærheten av Oslo, eller eventuelt digitalt.
 

 

Koronasmitte i Liberia, Zimbabwe og Sierra Leone.

Det pågår en innsamling til forebyggende arbeid mot koronasmitte i Liberia, Zimbabwe og Sierra Leone. 
Våre partnere trenger all hjelp de kan få. Du kan sende sms til 2248 og merke med korona. Da gir du 200kr.
Du kan vippse til 2248, merke med korona og sende valgfritt beløp eller du kan sende valgfritt beløp til 
Metodistkirkens misjonsselskap 3000 13 88084, merk korona. Det er hittil kommet inn 45000kr!  
Målet er 75000kr. Mer om dette og annet misjonsstoff finner du på misjonsselskap.no

 

Preken Påskedag 2020

"Solen var nettopp gått opp over verden. Gjennom morgentåka mellom trærne skar blendende spalter av lys. De fargesprakende fuglene funklet som fortetninger av sin egen sang med toner som fylte hele hagen opp til himmelen. Marken anget ennå av dugg, og berusende duft av utallige blomster og busker blandet seg med den søte og stramme dunsten fra krydderkrukkene og oljeflaskene som kvinnene bar i sine kurver"
Av Øyvind Helliesen, prest.

Kvinnene gikk med hodene bøyd og snakket lavmælt med hverandre. De verken så eller hørte skjønnheten omkring seg- de gikk innestengt i sitt savn og sin sorg.

Egentlig var det umulig det de hadde tenkt å gjøre. De hadde jo selv sett den store steinen som var blitt veltet foran graven. Men i øyeblikk som dette tenker og fungerer ingen slik man ellers gjør. Man bare gjør det man må.

Mange sørgende handler slik som kvinnene, kanskje er det den eneste mulige måten å gjøre det på når sorgen rammer oss. En orker ikke å tenke lenger enn øyeblikket- men går skritt for skritt inn i og gjennom sorgens mørke. Det er ikke lett å se lyset, Guds morgengry, når alt er mørkt inne i oss.

De så det nesten samtidig. Inngangen til graven gapte svart mot dem, og steinen lå veltet til siden. De gjør de det de måtte gjøre.

De bøyer seg ned, går inn i graven. Forsiktig famler de seg frem, og når øynene vender seg til mørket ser de ikke annet enn gravens fuktige vegger.  Død og kulde rådde der inne, og de grøsset inn til margen. Omsider kunne de også se nisjen der hvor Jesus hadde blitt lagt.  Den var tom. Sorgen rammet dem som et knytteneveslag.

Ikke engang dette fikk de beholde. De var kommet for å balsamere Jesu døde kropp for siste gang, som det ytterste bevis på deres kjærlighet. Kanskje handlet det også om å ta et siste farvel med sine egne drømmer, med alt de hadde våget å håpe og tro på.

Nå hadde de ikke annet en ett tomt svart hull.

Da er det at det skjer. Når tomheten, mørket og angsten synes å bre seg over alt, fylles graven med lys.  Der på høyre side sitter en ung mann i hvit kjortel

Vær ikke forferdet! Dere leter etter Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er stått opp, han er ikke her.

Han er stått opp, han er ikke her. Det var som om ordene kom fra deres eget indre- som et ekko fra noe som var langt større enn deres egen sorg.

Bildet av de redde kvinnene i graven er det første av påskens bilder av menigheten. En gruppe mennesker som våger å gå inn i graven, ned i tomheten og savnet. Mennesker som ikke flykter, som ikke fortrenger drømmene som brast, men som går helt til bunns i det som egentlig skjedde.

Oppstandelsens begynner ikke med at mennesker opplever Guds nærvær, men den begynner med mennesker som erfarer fravær og tomhet.

En kirke som aldri har våget seg ned i tomheten, vet ikke hva det vil si at Jesus er oppstått fra de døde.

Jeg har snakket med mange mennesker de siste ukene. Flere har satt ord på tomheten, på hvordan det er å være alene, på savn og sorg, og på lengsel etter å få være en del av et større felleskap. Vi kan kjenne oss igjen i kvinnenes følelser i møte med graven.

Vær ikke redde, han er stått opp. Der et i den tomme grav at påskedagen begynner. Påskedag er dagen da den levende Jesus kommer inn i vårt mørke, inn i den virkelighet vi er i, også i denne Koronatiden.. Dette gir håp, til oss, og til en verden som lider.

Helt siden den første påskedag har kirken feiret Jesu oppstandelse. Hver søndag, hver gudstjeneste er en feiring av at livets krefter er sterkere enn døden.  Vi ser derfor frem mot dagen da vi igjen kan samles til fellesskap, tilbedelse og feiring i kirken.

Denne påsken er annerledes. Men sammen feirer vi oppstandelsen i tro, i håp og i visshet om at vi trenger ikke å lete etter ham, Han kommer- der hvor vi er.

Inspirasjon og sitater i prekenen er hentet fra kapitlet med samme navn, i Magnus Malms bok Veivisere. Prekenen er et bearbeidet utdrag av en preken holdt i 2003, som på ny er blitt aktuell for meg denne påsken

Øståsen Kirke på nye måter

Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. (1 Tess.5.11)

«Vi må fortsette dugnaden for å slå ned smitten», sa statsminister Erna Solberg i sin pressekonferanse i ettermiddag, og bekreftet med det at tiltakene mot koronaviruset blir videreført til over påske. Dette betyr at også vi som kirke må videreføre de tiltakene vi har innført. En konsekvens av dette vil være at vi i år ikke kan samles til gudstjenester i påsken. Vi vil henvise til tilbudet som kirken tilbyr med daglige andakter på kirkens nettside og Facebook-side, og tilbudet om «Møtested på nett» på søndager og helligdager.

De fleste av dere har sikkert allerede lest meldingen ovenfor i nyhetsbrevet vårt eller på nettsiden. For Øståsen Kirke betyr det at alle våre arrangement er avlyst til over påske. Vi håper at vi over påske igjen kan åpne kirken til gudstjenester og andre samlinger, men akkurat nå vet vi ingenting sikkert. I utgangspunktet gjelder programmet som du finner i menighetsbladet. Blir det endringer opplyser vi om det.

Det faktum at kirkebygget er stengt, betyr allikevel ikke at menigheten er stengt. Jeg har ofte sagt, kirken er ikke bygningene, kirken er mennesker. Kirken er deg og meg. Kanskje er det nå vi kan ha mulighet til å vise det i praksis.

Det første vi kan gjøre er å holde kontakt med hverandre. Bruk telefonen og ring hverandre – og om du har muligheten, bruk gjerne Skype, Face Time, Messenger eller andre løsninger som gjør at vi også kan se hverandre. Gjør som bibelteksten sier – la oss oppmuntre og oppbygge hverandre.

Har du muligheten til det kan du også spørre om det er noen som trenger praktisk hjelp, til å handle inn matvarer, hente medisiner etc. 

Ta også gjerne kontakt med diakon Olav Øgreid eller meg, prest Øyvind Helliesen, enten det gjelder deg selv- eller om du vil formidle en beskjed om noen som trenger en telefon fra oss.

Metodistkirken, og andre kirker har etter hvert flere tilbud om andakter, gudstjenester og møtesteder på nett. Vi som menighet vil delta i dem på ulike måter. Vi vil også sende ut våre ukentlige nyhetsbrev og holde vår egen nettside oppdatert. 

Det gamle profetordet fra Jeremia 29 er fremdeles like aktuelt. 

 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Øståsen Kirke, og vi som menighet, vil fortsatt være et møtested som er med å gi mennesker livsmot og håp – selv om vi nå må være det på nye måter.

Øyvind Helliesen,prest.

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

Misjon og Korona

Våre venner og partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe er også truet av Koronaviruset. De trenger hjelp til forebygging slik som vaskemidler og utstyr.

Du finner mer om dette på Misonsselskapets hjemmeside.

 

 

MISJONSMÅNED
I Øståsen Kirke nøyer vi oss ikke med en misjonsdag. Hele februar står i misjonens tegn. Oppdatert informasjon vil komme i vårt ukentlige nyhetsbrev, på Facebook og på kirkens hjemmeside. Noter allerede nå at vi har to gjestetalere på misjonsgudstjenestene: 2. februar taler diakon Liv Berit Carlsen, og 23.febraur taler Toril Langbråten. 
 

I misjonsmåneden , februar, fortsetter vi vår innsamling til samarbeidsprosjektet vårt i John Dean Town, Liberia. Prosjektet går ut på bygging av klasserom og rehabilitering av skolen. Dette vil koste oss 60000 kr. Vi er nå over halvveis i innsamlingen. Det vil være mulig å gi i misjonsofferkonvolutter hver søndag i denne måneden. Du kan også gi over giro eller VIPPS nr. 20895. Da må du merke betalingen «misjonsprosjekt». På Bibeldagen 9.februar, vil det bli servert suppelunsj etter gudstjenesten. Denne vil koste minimum 50 kr pr pers. Overskuddet går til prosjektet.
 

Bilde

Skolen skal rehabiliteres og det skal bygges nye klasserom. Foto: Metosistkirken.

VIdeo om misjonsprosjektene

Det er laget en video du kan se vedrørende misjonsarbeidet og hvordan det er organisert,

Strikkedugnad.
Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du her!
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden og distribueres videre av misjonskontoret.

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000 kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 

MISJONSGRUPPA
Torsdag 6. februar er det Jentekveld kl. 19.00. Vi koser oss med kaffe og prat. Har du lyst, ta med strikketøy. Andakt og misjonsinfo hører også med.
Fredag 6.mars er det Kvinnenes internasjonale bønnedag i Øståsen kirke kl.19.00.
Torsdag 26. mars er det Jentekveld kl.19.00.
Torsdag 30. april er det Jentekveld kl.19.00.
Torsdag 4. juni Jentekveld kl.19.00.
 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)

 

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Kalender
9 Aug
Søndag, august 9, 2020 19:00
Roar G. Fotland har ansvar for samlingen
16 Aug
Søndag, august 16, 2020 19:00
Per. Chr Brynildsen har ansvar for samlingen
23 Aug
Søndag, august 23, 2020 11:00
11.00 Gudstjeneste Prest Øyvind Helliesen taler Anne-Brit Lillethun Johansen leder Sang av Canto. Musikk: Olav Øgreid
26 Aug
Onsdag, august 26, 2020 19:30
Prest Roar Fotland taler Ingen utlodning men mulig å gi en gave til misjon
Siste nytt fra Metodistkirken
Powered by Cornerstone