Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Nytt nummer av menighetsbladet

«Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den - helt til Jesu Kristi dag.»

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Øyvind Helliesen ny pastor i Øståsen Kirke

Øståsen Kirke får ny prest med stor erfaring innen pastoral og adnimistrativ tjeneste: "Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med" (Øyvind Helliesen)

 

Øyvind Helliesen (63) er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Tove og har 3 barn og 5 barnebarn. Han er bosatt i Fredrikstad. Øyvind ble ordinert til prest i Metodistkirken i 1979, og har dette året vært 40 år i tjeneste i kirken. Hans første utnevnelse var til Kristiansund, deretter Trondheim, før han i 1988 startet som menighetsprest i Stavanger, en tjeneste som varte i 18 år. I tre perioder har han vært tilsynsprest i kirken; Fra 1994-2000 på Vestre-distrikt (deltid), og fra 2006 først 6 år på Nord-Vestre distrikt og deretter 6 år på Østre distrikt. Akkurat nå har han en 70% stilling som Rådgiver i kirken hvor han jobber med arbeidsgiverspørsmål og lederutdanning.

I årenes løp har han hatt mange og ulike lederverv i kirken, både nasjonalt og internasjonalt.  Akkurat nå er det de internasjonale oppgavene som engasjerer han, i kirkens Europaråd, i World Methodist Council og Det Juridiske Rådet for UMC.


Kallet til å bli prest vokste frem i ungdomsårene, og for Øyvind ble 70 tallets «Jesusvekkelse» viktig. Øyvind uttrykker dette klart: «Troen på Jesus – og hans betingelsesløse kjærlighet til meg, og til alle mennesker har vært og er en drivkraft i liv og tjeneste. Derfor er de mange og ulike møtene med mennesker det som betyr mest for meg- enten det er møtene med den enkelte gjennom samtale, sjelesorg og veiledning – eller møtene i grupper og gudstjenestefellesskap».

Øyvind mener å ha sin styrke som prest i det å være samtalepartner, forkynner, underviser og leder. Som leder er han opptatt av å være med å utruste og myndiggjøre andre til tjeneste.  Hans store forbilde er Jesus – og akkurat som Jesus ønsker han å møte alle mennesker med Guds nåde og kjærlighet. Øyvind er opptatt av å møte menneskene der menneskene er: «Kirken er ikke kirkebygningene, kirken er menneskene. Vi er kirke på de steder vi befinner oss i hverdagen- på jobb, i familien, i nabolaget, og kirken skal ha rom for alle mennesker som ønsker å være en del av den»

I de siste årene har Øyvind utdannet seg til «Veileder», og fått mulighet til en ny tjeneste som arbeidsveileder for ledere, prester og andre ansatte i Den Norske kirke,  andre kirkesamfunn og som veileder for ansatte både i fengsel og bedrifter. Dette er noe han kommer til å fortsette med også etter at han har begynt som prest på Øståsen, bla. gjennom sitt eget enkeltmannsforetak «Medvandrer» 


Øyvind uttrykker: «Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med. Stillingen min er kun 40%, og jeg skal ikke bo på stedet – allikevel ønsker jeg å være fullt og helt prest for menigheten, og jeg håper at jeg også klarer å bli en del av det stedet vi er satt til å være kirke»

 

Øståsen Kirke får diakon i 20% stilling

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» (Olav Øgreid)

 

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. Han er menighetens kasserer og regnskapsfører og har også i perioder ledet forvaltningskomiteen og menighetsrådet. Fra 1. august utnevnes Olav i en utvidet tjeneste i en lønnet 20%-stilling. Han vil da ha ansvar for daglig drift, ha en gudstjeneste i måneden og besøke eldre og syke.

Olav er 71 år og er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Anne-Kari og har 3 barn og 3 barnebarn/bonusbarnebarn. 

Han var aktiv i metodistmenigheten i Stavanger og gikk i søndagskole, juniorlag, ungdomsgruppe og ungdomsforening.  Han sier: «Jeg har alltid betraktet meg som kristen, men opplevde en avgjørende fase i konfirmantundervisningen under Einar Anker Nilsen. Han hadde en svært god innflytelse på oss konfirmanter og for min del bevisstgjorde mitt forhold til Gud og kirken. Jeg satt i menighetsråd og finanskomite i Stavanger i ca 40 år, var kasserer i ca 25 år, organist i 34 år og korleder i 27 år.» 

Olav ble tildelt biskopens diplom i januar 2002 for tjenesten i Stavanger. I januar 2002 flyttet de til Kolbotn og til Øståsen menighet, og de gikk umiddelbart inn i oppgaver der. 

Olav har også undervist om gudstjeneste og musikk og holdt seminarer om salmer og hatt prekener i mange av våre menigheter. Olav har utdannelse i regnskap og revisjon og tok bachelor i kirkemusikk (kantoreksamen). Videre tok han master i diakoni og skrev masteroppgave om «Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer» Han ble ordinert til diakon i Metodistkirken i 2009. Olav var Metodistkirkens representant i det felleskirkelige samarbeidet med utarbeidelse av forslag til ny salmebok i Den norske Kirke, representant i United Methodist Churchs salmeprosjekt «Global Praise» og i 5 år financial secretary i EBDAC, European Board Of Drug and Alcohol Concerns.

Olav avslutter: «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» 
 

Uttalelse fra menighetsrådet i Øståsen kirke

Menighetsrådet i Øståsen kirke har 10.04.2019 drøftet hvordan vi skal forholde oss til det vedtak som Generalkonferansen gjorde i ekstra sesjon i februar 2019.

Menighetsrådet i Øståsen kirke har 10.04.2019 drøftet hvordan vi skal forholde oss til det vedtak som Generalkonferansen gjorde i ekstra sesjon i februar 2019.


Vi ser med bekymring på de signaler som vedtaket sender til våre medlemmer, venner, nabolag og det norske samfunn. Generalkonferansen fastholder at LGBTQIA+ som lever i parforhold ikke kan ordineres til prester/diakoner. De kan heller ikke bli viet av våre prester.


 I vårt arbeid i forbindelse med ”Menighetsutvikling” våren 2017, var menighetsrådet og medlemmer av menigheten enige om at Øståsen menighet blant annet har som kjerneverdi å ”være et fellesskap preget av Guds kjærlighet, raushet og åpenhet, der den enkelte føler seg inkludert og verdsatt." 
Skal vi ta det arbeidet og den verdien på alvor, finner menighetsrådet det vanskelig å følge vedtakene som ble fattet i februar.
 

Som medlemmer av menighetsrådet i Øståsen kirke vil vi fortsatt ha som kjerneverdi og satsingsområde at vi skal være en raus og inkluderende menighet, hvor alle mennesker skal føle seg velkomne. Vi håper at Metodistkirken med tiden kan åpne opp for at alle som føler seg kallet til å bli prester/diakoner vil få mulighet til det.  Vi håper at våre prester også med tiden får mulighet til å vie likekjønnede par. Det er pr i dag ingen begrensninger i LGBTQIA+ samlevendes mulighet for medlemskap, lederroller og tillitsverv i vår menighet.


Rektor  for Metodistkirken i Norge sitt seminar, Hilde Marie Øgreid Movafagh, har forfattet en artikkel som tar seg an hennes syn på tolkning av bibelen i forbindelse med tema homofili. Vi vedlegger artikkel etter ønsker fra medlemmer av menigheten og håper den andre også vil finne den intressant.

Øståsen kirke

Menighetsrådet

Kalender
21 Jul
Søndag, Juli 21, 2019 18:45
Taler: Christina Thaarup, Organist Tom Falmark, Kirkevert: Randi Kvaal, Knut Kvaal
28 Jul
Søndag, Juli 28, 2019 18:45
Taler: Per Christian Brynildsen, Organist: Tom Falmark, Kirkevert: Hege Brynildsen og Per Christian Brynildsen
4 Aug
Søndag, August 4, 2019 18:45
Taler: Roar G. Fotland, Musikk: Erland Sætrang, KIrkevert: Randi N. Fotland, Roar G. Fotland
11 Aug
Søndag, August 11, 2019 18:45
Musikk: Aasta Engh, Kirkevert: Randi Jansen, Helge Solum
Siste nytt fra Metodistkirken
Bli med på festen! Les mer
Årboken 2019
09.07.2019
Da er årboken for 2019 lagt ut. Les mer
Da er det allerede klart hvem som skal utarbeide forslagene for årskonferansen 2020 om et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet. Les mer
Powered by Cornerstone