Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

RIGMOR GALTUNG BESØKER ØSTÅSEN KIRKE

Komikeren RIGMOR GALTUNG besøker Øståsen kirke onsdag 22. mai kl 19.30 med temaet "Tur-retur knestående".

Rigmor Galtung er et fyrverkeri både på og utenfor scenen. På et øyeblikk kan hun gå fra å være Siv Jensen, Erna Solberg eller Gro Harlem Brundtland. Men hun har også en alvorlig side som handler om motgang og mestring. Hun har en magisk evne  til å trollbinde publikum og fremkalle latter og tårer.

Rigmor er vernepleier og har videreutdannet seg innenfor helsevesenet i voksen alder. Hun har sett livets skyggeside i form av arbeid med mennesker med rus og psykiske problemer. Rigmor har selv vært  nede for telling. Hun har en bipolar lidelse, men hun har reist seg igjen og tar med erfaringene sine i et foredrag fylt av humor og lærer oss å snu et nederlag til den aller beste læring. 

Øståsen kirke ligger på Tårnåsen i Kornmoveien 16B. Billetter ved inngangen.  kr 100. Du kan betale med VIPPS

Les mer om Rigmor Galtung

 

 

 

 

Øyvind Helliesen ny pastor i Øståsen Kirke

Øståsen Kirke får ny prest med stor erfaring innen pastoral og adnimistrativ tjeneste: "Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med" (Øyvind Helliesen)

 

Øyvind Helliesen (63) er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Tove og har 3 barn og 5 barnebarn. Han er bosatt i Fredrikstad. Øyvind ble ordinert til prest i Metodistkirken i 1979, og har dette året vært 40 år i tjeneste i kirken. Hans første utnevnelse var til Kristiansund, deretter Trondheim, før han i 1988 startet som menighetsprest i Stavanger, en tjeneste som varte i 18 år. I tre perioder har han vært tilsynsprest i kirken; Fra 1994-2000 på Vestre-distrikt (deltid), og fra 2006 først 6 år på Nord-Vestre distrikt og deretter 6 år på Østre distrikt. Akkurat nå har han en 70% stilling som Rådgiver i kirken hvor han jobber med arbeidsgiverspørsmål og lederutdanning.

I årenes løp har han hatt mange og ulike lederverv i kirken, både nasjonalt og internasjonalt.  Akkurat nå er det de internasjonale oppgavene som engasjerer han, i kirkens Europaråd, i World Methodist Council og Det Juridiske Rådet for UMC.


Kallet til å bli prest vokste frem i ungdomsårene, og for Øyvind ble 70 tallets «Jesusvekkelse» viktig. Øyvind uttrykker dette klart: «Troen på Jesus – og hans betingelsesløse kjærlighet til meg, og til alle mennesker har vært og er en drivkraft i liv og tjeneste. Derfor er de mange og ulike møtene med mennesker det som betyr mest for meg- enten det er møtene med den enkelte gjennom samtale, sjelesorg og veiledning – eller møtene i grupper og gudstjenestefellesskap».

Øyvind mener å ha sin styrke som prest i det å være samtalepartner, forkynner, underviser og leder. Som leder er han opptatt av å være med å utruste og myndiggjøre andre til tjeneste.  Hans store forbilde er Jesus – og akkurat som Jesus ønsker han å møte alle mennesker med Guds nåde og kjærlighet. Øyvind er opptatt av å møte menneskene der menneskene er: «Kirken er ikke kirkebygningene, kirken er menneskene. Vi er kirke på de steder vi befinner oss i hverdagen- på jobb, i familien, i nabolaget, og kirken skal ha rom for alle mennesker som ønsker å være en del av den»

I de siste årene har Øyvind utdannet seg til «Veileder», og fått mulighet til en ny tjeneste som arbeidsveileder for ledere, prester og andre ansatte i Den Norske kirke,  andre kirkesamfunn og som veileder for ansatte både i fengsel og bedrifter. Dette er noe han kommer til å fortsette med også etter at han har begynt som prest på Øståsen, bla. gjennom sitt eget enkeltmannsforetak «Medvandrer» 


Øyvind uttrykker: «Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med. Stillingen min er kun 40%, og jeg skal ikke bo på stedet – allikevel ønsker jeg å være fullt og helt prest for menigheten, og jeg håper at jeg også klarer å bli en del av det stedet vi er satt til å være kirke»

 

Øståsen Kirke får diakon i 20% stilling

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» (Olav Øgreid)

 

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. Han er menighetens kasserer og regnskapsfører og har også i perioder ledet forvaltningskomiteen og menighetsrådet. Fra 1. august utnevnes Olav i en utvidet tjeneste i en lønnet 20%-stilling. Han vil da ha ansvar for daglig drift, ha en gudstjeneste i måneden og besøke eldre og syke.

Olav er 71 år og er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Anne-Kari og har 3 barn og 3 barnebarn/bonusbarnebarn. 

Han var aktiv i metodistmenigheten i Stavanger og gikk i søndagskole, juniorlag, ungdomsgruppe og ungdomsforening.  Han sier: «Jeg har alltid betraktet meg som kristen, men opplevde en avgjørende fase i konfirmantundervisningen under Einar Anker Nilsen. Han hadde en svært god innflytelse på oss konfirmanter og for min del bevisstgjorde mitt forhold til Gud og kirken. Jeg satt i menighetsråd og finanskomite i Stavanger i ca 40 år, var kasserer i ca 25 år, organist i 34 år og korleder i 27 år.» 

Olav ble tildelt biskopens diplom i januar 2002 for tjenesten i Stavanger. I januar 2002 flyttet de til Kolbotn og til Øståsen menighet, og de gikk umiddelbart inn i oppgaver der. 

Olav har også undervist om gudstjeneste og musikk og holdt seminarer om salmer og hatt prekener i mange av våre menigheter. Olav har utdannelse i regnskap og revisjon og tok bachelor i kirkemusikk (kantoreksamen). Videre tok han master i diakoni og skrev masteroppgave om «Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer» Han ble ordinert til diakon i Metodistkirken i 2009. Olav var Metodistkirkens representant i det felleskirkelige samarbeidet med utarbeidelse av forslag til ny salmebok i Den norske Kirke, representant i United Methodist Churchs salmeprosjekt «Global Praise» og i 5 år financial secretary i EBDAC, European Board Of Drug and Alcohol Concerns.

Olav avslutter: «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» 
 

Ukenytt (16. mai - 26. mai)

Åpen barnehage er for deg som går hjemme på dagtid med småbarn uansett om du er forelder, besteforelder eller aupair til barnet. Kom og gå som det passer dere best. Vi serverer te, kaffe og vann og spiser som regel mellom 11.00 og 11.30. Ta med mat til deg selv og den lille. Velkommen til oss!
Les mer

Ukenytt (12. mai - 19. mai)

Søndag formiddag kl 11.00 skal vi igjen feire generasjonsgudstjeneste sammen. Vi fortsetter symbol-oppdagelsesreisen fra forrige generasjonsgudstjeneste og denne gang skal vi finne ut av hva juletreet og påskekyllingen kan si oss om kristen tro.
Les mer

Uttalelse fra menighetsrådet i Øståsen kirke

Menighetsrådet i Øståsen kirke har 10.04.2019 drøftet hvordan vi skal forholde oss til det vedtak som Generalkonferansen gjorde i ekstra sesjon i februar 2019.
Les mer

Nytt nummer av menighetsbladet

Se, Han gjør allting Nytt Våren er her. Livet har begynt å blomster fram igjen. Naturens egen oppstandelse er her. Den er ikke samme som i fjor. Nei, den er ny hver vår. Nytt, grønt løv er snart å se på trærne igjen. Nye krokus i nydelige hvite, gule og lilla nyanser titter fram av jordens mørke muld. Snart får vi også se nye hvit- og blåveiser. Våren – som den varmer mitt kinn og mitt hjerte og fyller meg med glede.
Les mer
Kalender
20 Mai
Mandag, Mai 20, 2019 19:30
Canto øver
22 Mai
Onsdag, Mai 22, 2019 19:30
Rigmor Galtung (f. 1969) er en av landets mest kjente standup-komikere og en glitrende imitator. I utgangspunktet var hun en framgangsrik komiker med mange baller i luften og et energinivå over gjennomsnittet. Da hun selv ble skilt i en alder av 32, dukket sårbarheten opp, og hun endte til slutt opp på psykiatrisk avdeling med en alvorlig depresjon. Etter mange år og flere innleggelser, innså hun til slutt at hun har en diagnose hun må leve med resten av sitt liv, – en bipolar 2 lidelse. Hun lar allikevel det positive og ressursene hun har, være viktige. Rigmor er levende opptatt av at man ikke er sin egen diagnose og at det er viktig å se løsninger og ikke bare begrensninger og utfordringer som følger enhver sykdom.
23 Mai
Torsdag, Mai 23, 2019 12:00
12.00 Formiddagstreff Dagens gjester: Anne-Kari og Olav Øgreid
Torsdag, Mai 23, 2019 19:30
Jentekveld
Siste nytt fra Metodistkirken
Med "Kirke uten vegger" som tema for årets Sommerfest, vil tilsynsprest Knut Refsdal ha et seminar om nye måter å være kirke på. Les mer
Powered by Cornerstone