Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

HELGENYTT 15. september 2019

Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.

Uken som kommer:

Søndag 15. september
Kl 19.30 er det Sinnsrogudstjeneste.
Vi får besøk av Prest Ole Martin Andreassen som skal tale.
Olav Øgreid tar seg av musikken. Det blir nattverd og lystenning.
Det blir som vanlig kirkekaffe med nystekte vafler fra kl 18.45.
Velkommen til en lavterskel-gudstjeneste i kirken.

Mandag 16. og onsdag 18. september samles samtalegruppene. De møtes hver 14. dag.
Dette halvåret skal de samtale med utgangspunkt i boken «Mine bibelske søstre» skrevet av
Inger Lise Skauge. En av gruppene fortsetter med samtaler ut fra boken «Gjenoppdag kristendommen» 
av Marcus J. Borg. Det blir nok mange interessante samtaler disse kveldene for både 
kvinner og menn. Ønsker du å være med i en samtalegruppe eller om du lurer på noe
vedrørende gruppene, ta kontakt med prest Øyvind Helliesen eller diakon Olav Øgreid.

Tirsdag 17. september Kl 11.15 er det  Gågruppe for damer. De starter ved oppslagstavlen i 
Hvervenbukta og går 1 eller 2 eller 3 runder etter hvor mye man ønsker. Ta med nistepakke og sitteunderlag. 

Onsdag 18. september Kl 10.00-13.00 Åpen barnehage.  Vi har hatt noen samlinger nå og både
barna og foreldrene er svært fornøyd. Velkommen på Åpen barnehage.

Torsdag 19. september kl 12.00 er høstens første Formiddagstreff. Vi besøk av prest Jorunn Wendel. 
Hun skal kåsere om Johan Falkberget, forfatteren som satte Røros på kartet. Vi får også god mat. 
Gå ikke glipp av denne samlingen.

Pastoralkomiteen møtes kl 18.00 og Menighetsrådet kl 19.30 på torsdag.


Utleie av kirken 
Prisen for å leie er for tiden kr. 2000. For å leie kirken er det bare å ta kontakt med 
Olav Øgreid, tlf 900 29 011 eller Helge Solum tlf 907 86 396


Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.

«Kunsten å leve»

Allerede nå gjør vi oppmerksom på at Onsdag 9. oktober kl 19.30 blir det «Kunsten å leve.»
Kjell Magne Bondevik, prest, tidligere statsminister og leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter,
besøker oss på «Kunsten å leve» onsdag 9. oktober kl 19.30. Han har satt opp følgende tema:
«En verden i endring - hvor sårbare er vi?» Dette er både dagsaktuelt og spennede.
Bondevik var statsminister i periodene 1997-2000 og 2001-2005. Han var utenriksminister
i 1989-1990 og kirke- og undervisningsminister i 1983-1986. Gjennom Fredssenteret ønsker han å 
videreføre sitt engasjement for fred og menneskerettigheter og bruke sine rike erfaringer i
dette viktige arbeidet. Med et lite forbehold håper vi å få flott musikk og sang ved Cecilia og Sindre 
Tønnessen Tokheim og Kåre Øgreid. Det er bare å begynne å glede seg.

 

Onsdag formiddag mellom 10.00-13.00 er det Åpen barnehage i kirken vår.
Åpen barnehage er for deg som går hjemme på dagtid med småbarn uansett om du er forelder, besteforelder eller aupair til barnet. Kom og gå som det passer dere best. Vi serverer te, kaffe og vann og spiser som regel mellom 11.00 og 11.30. Ta med mat til deg selv og den lille. Velkommen til oss!
For mer informasjon, se vår Facebook side "Åpen barnehage i Øståsen kirke

 


Du kan kontakte oss på:

Olav Øgreid, diakon/daglig leder
oegre@online.no
90029011

Øyvind Helliesen, prest
Oyvind.helliesen@metodistkirken.no
40401515

Øyvind Helliesen ny pastor i Øståsen Kirke

Øståsen Kirke får ny prest med stor erfaring innen pastoral og adnimistrativ tjeneste: "Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med" (Øyvind Helliesen)

 

Øyvind Helliesen (63) er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Tove og har 3 barn og 5 barnebarn. Han er bosatt i Fredrikstad. Øyvind ble ordinert til prest i Metodistkirken i 1979, og har dette året vært 40 år i tjeneste i kirken. Hans første utnevnelse var til Kristiansund, deretter Trondheim, før han i 1988 startet som menighetsprest i Stavanger, en tjeneste som varte i 18 år. I tre perioder har han vært tilsynsprest i kirken; Fra 1994-2000 på Vestre-distrikt (deltid), og fra 2006 først 6 år på Nord-Vestre distrikt og deretter 6 år på Østre distrikt. Akkurat nå har han en 70% stilling som Rådgiver i kirken hvor han jobber med arbeidsgiverspørsmål og lederutdanning.

I årenes løp har han hatt mange og ulike lederverv i kirken, både nasjonalt og internasjonalt.  Akkurat nå er det de internasjonale oppgavene som engasjerer han, i kirkens Europaråd, i World Methodist Council og Det Juridiske Rådet for UMC.


Kallet til å bli prest vokste frem i ungdomsårene, og for Øyvind ble 70 tallets «Jesusvekkelse» viktig. Øyvind uttrykker dette klart: «Troen på Jesus – og hans betingelsesløse kjærlighet til meg, og til alle mennesker har vært og er en drivkraft i liv og tjeneste. Derfor er de mange og ulike møtene med mennesker det som betyr mest for meg- enten det er møtene med den enkelte gjennom samtale, sjelesorg og veiledning – eller møtene i grupper og gudstjenestefellesskap».

Øyvind mener å ha sin styrke som prest i det å være samtalepartner, forkynner, underviser og leder. Som leder er han opptatt av å være med å utruste og myndiggjøre andre til tjeneste.  Hans store forbilde er Jesus – og akkurat som Jesus ønsker han å møte alle mennesker med Guds nåde og kjærlighet. Øyvind er opptatt av å møte menneskene der menneskene er: «Kirken er ikke kirkebygningene, kirken er menneskene. Vi er kirke på de steder vi befinner oss i hverdagen- på jobb, i familien, i nabolaget, og kirken skal ha rom for alle mennesker som ønsker å være en del av den»

I de siste årene har Øyvind utdannet seg til «Veileder», og fått mulighet til en ny tjeneste som arbeidsveileder for ledere, prester og andre ansatte i Den Norske kirke,  andre kirkesamfunn og som veileder for ansatte både i fengsel og bedrifter. Dette er noe han kommer til å fortsette med også etter at han har begynt som prest på Øståsen, bla. gjennom sitt eget enkeltmannsforetak «Medvandrer» 


Øyvind uttrykker: «Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med. Stillingen min er kun 40%, og jeg skal ikke bo på stedet – allikevel ønsker jeg å være fullt og helt prest for menigheten, og jeg håper at jeg også klarer å bli en del av det stedet vi er satt til å være kirke»

 

Øståsen Kirke får diakon i 20% stilling

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» (Olav Øgreid)

 

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. Han er menighetens kasserer og regnskapsfører og har også i perioder ledet forvaltningskomiteen og menighetsrådet. Fra 1. august utnevnes Olav i en utvidet tjeneste i en lønnet 20%-stilling. Han vil da ha ansvar for daglig drift, ha en gudstjeneste i måneden og besøke eldre og syke.

Olav er 71 år og er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Anne-Kari og har 3 barn og 3 barnebarn/bonusbarnebarn. 

Han var aktiv i metodistmenigheten i Stavanger og gikk i søndagskole, juniorlag, ungdomsgruppe og ungdomsforening.  Han sier: «Jeg har alltid betraktet meg som kristen, men opplevde en avgjørende fase i konfirmantundervisningen under Einar Anker Nilsen. Han hadde en svært god innflytelse på oss konfirmanter og for min del bevisstgjorde mitt forhold til Gud og kirken. Jeg satt i menighetsråd og finanskomite i Stavanger i ca 40 år, var kasserer i ca 25 år, organist i 34 år og korleder i 27 år.» 

Olav ble tildelt biskopens diplom i januar 2002 for tjenesten i Stavanger. I januar 2002 flyttet de til Kolbotn og til Øståsen menighet, og de gikk umiddelbart inn i oppgaver der. 

Olav har også undervist om gudstjeneste og musikk og holdt seminarer om salmer og hatt prekener i mange av våre menigheter. Olav har utdannelse i regnskap og revisjon og tok bachelor i kirkemusikk (kantoreksamen). Videre tok han master i diakoni og skrev masteroppgave om «Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer» Han ble ordinert til diakon i Metodistkirken i 2009. Olav var Metodistkirkens representant i det felleskirkelige samarbeidet med utarbeidelse av forslag til ny salmebok i Den norske Kirke, representant i United Methodist Churchs salmeprosjekt «Global Praise» og i 5 år financial secretary i EBDAC, European Board Of Drug and Alcohol Concerns.

Olav avslutter: «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» 
 

HELGENYTT 15. september 2019

Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.
Les mer

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)
Les mer

Misjonsfesten: Informasjon fra misjonskomiteen

Misjonsfesten er starten på innsamlingen til vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.
Les mer
Kalender
22 Sep
Søndag, September 22, 2019 11:00
Prest Øyvind Helliesen taler og leder Organist: Aasta Engh Kirkeverter: Francisca Matsanga og Paul Onokoko Projektor: Per Chr. Brynildsen
23 Sep
Mandag, September 23, 2019 19:30
29 Sep
Søndag, September 29, 2019 11:00
Prest Øyvind Helliesen taler Helge Solum leder Organist: Tom Falmark Kirkeverter: Anna og Terje Kristiansen Projektor: Anne-Kari Øgreid
6 Okt
Søndag, Oktober 6, 2019 11:00
Gudstjeneste med nattverd Diakon Olav Øgreid taler og leder Organist: Tom Falmark Kirkeverter: Francisca Matsanga og Paul Onokoko Projektor: Hans Chr. Palm
Siste nytt fra Metodistkirken
#HentBarnaVåreHjem
17.09.2019
Ledelsen i Metodistkirken støtter initiativet fra Religions- og livssynslederforumet i STL om å hente IS-barna hjem til Norge. Les mer
Powered by Cornerstone