Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Bønn i januar

Himmelske Far!
Alle tider er i din hånd, og din velsignelse strømmer oss i møte hver eneste dag. 
Du har fulgt oss gjennom sorger og gleder og vist din kjærlige omsorg for oss.

Det takker vi deg for! 

Likevel er vi bekymret for dagen i morgen som vi ikke kjenner. Vi ser bare det som har vært, og frykter for det som forandres. 


Derfor ber vi deg i Jesu navn: 
Gå med oss inn i de nye dagene. Gi oss, slik du før har gitt, og velsign oss, slik du før har velsignet, så vi får overskudd til å gi og til å glede oss ved å ta imot. La det merkes på oss at riket er ditt og makten og æren fra evighet til evighet.

Vi ber deg for alt arbeid i Øståsen Kirke. Gi oss som menighet kraft og frimodighet, og hjelp oss slik at vi kan se, møte og tjene våre medmennesker. Vi ber spesielt for barn og foreldre som finner veien til Åpen Barnehage.

Vi ber deg for Nordre-Follo, den nye kommunen vår- at du må gi klokskap til de som skal styre den, slik at kommunen kan være et godt sted for alle som bor og lever her.
Amen
 

HELGENYTT 23. januar 2020

Uken som kommer:

Søndag 26. januar Gudstjeneste kl 11.00.
Knut Magne Ellingsen taler ut ifra tekstene i Salme 8 og 1. Joh. brev 4, 7-16. Prekentemaet er "Evangeliet i ett ord". Hans Christian. Palm leder og Tom Falmark sørger for musikken. 
Velkommen til gudstjenesten!

Mandag 27. januar kl 19.30 Canto øver.
Har du lyst å være med å synge, så bare møt opp på mandag i kirken.

Tirsdag 28. januar kl 11.15 Gågruppe for damer.
Damene møter ved oppslagstavlen i Hvervenbukta og går 1 eller 2 eller 3 runder etter hvor mye man ønsker. 
Ta med niste og sitteunderlag. Lurer du på noe om dette tiltaket, så spør Anne-Kari W. Øgreid.

Onsdag 29. januar Kl 10.00-13.00 Åpen barnehage. 
Åpen barnehage er stedet for små barn og foreldre/besteforeldre som er hjemme og ønsker et sted hvor  de kan treffe andre barn og voksne. Dette er et tilbud vi ønsker å satse på. Snakk om åpen barnehage  der det er naturlig og inviter til dette tiltaket. Dette er et tiltak for barnefamilier i og omkring Kolbotn.


ANNET

Onsdag var det en glimrende start på Åpen barnehage. Det møtte hele 9 barn som sammen med 9 voksne
koste seg med hverandre. 
 

Utleie
Vi minner om at det er anledning til å leie peisestua etc. Med våre gode fasiliteter er det flott å 
arrangere ulike feiringer eller møter hos oss. Gjør dette kjent for aktuelle leietakere.
 

Menighetsbladet er nå klar og kan leses her

Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.


Du kan kontakte oss på:

Olav Øgreid, diakon/daglig leder
oegre@online.no
90029011

Øyvind Helliesen, prest
Oyvind.helliesen@metodistkirken.no
40401515

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

MISJONSMÅNED
I Øståsen Kirke nøyer vi oss ikke med en misjonsdag. Hele februar står i misjonens tegn. Oppdatert informasjon vil komme i vårt ukentlige nyhetsbrev, på Facebook og på kirkens hjemmeside. Noter allerede nå at vi har to gjestetalere på misjonsgudstjenestene: 2. februar taler diakon Liv Berit Carlsen, og 23.febraur taler Toril Langbråten. 
 

I misjonsmåneden , februar, fortsetter vi vår innsamling til samarbeidsprosjektet vårt i John Dean Town, Liberia. Prosjektet går ut på bygging av klasserom og rehabilitering av skolen. Dette vil koste oss 60000 kr. Vi er nå over halvveis i innsamlingen. Det vil være mulig å gi i misjonsofferkonvolutter hver søndag i denne måneden. Du kan også gi over giro eller VIPPS nr. 20895. Da må du merke betalingen «misjonsprosjekt». På Bibeldagen 9.februar, vil det bli servert suppelunsj etter gudstjenesten. Denne vil koste minimum 50 kr pr pers. Overskuddet går til prosjektet.
 

Bilde

Skolen skal rehabiliteres og det skal bygges nye klasserom. Foto: Metosistkirken.

Strikkedugnad.
Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du her!
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden og distribueres videre av misjonskontoret.

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000 kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 


 

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)

 

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Kalender
27 Jan
Mandag, Januar 27, 2020 19:30
Sangkoret Canto øver
28 Jan
Tirsdag, Januar 28, 2020 11:15
Samling ved bussholdeplassen Hvervenbukta
29 Jan
Onsdag, Januar 29, 2020 10:00
2 Feb
Søndag, Februar 2, 2020 11:00
Misjonsdagen. Gudstjeneste Taler: Diakon Liv Berit Carlsen Leder: Knut Kvaal Nattverd Musikk: Olav Øgreid. Misjonsifo og kirkelunsj Oppstart på misjonsmåneden
Siste nytt fra Metodistkirken
Jeg fant, jeg fant!
08.01.2020
Tema for Sommerfesten 2020 23. til 26. juli er klart. Les mer
Det er flest positive stemmer, men noen er misfornøyde med både prosess og utfall. Les mer
Les hva biskop Alsted skriver om den fremforhandlede avtalen. Les mer
Powered by Cornerstone