Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Bønn i November

Vi ber for alle som lengter; for kvinner og menn som kjemper for en bedre verden. 
Vi ber også for dem som ikke har krefter til kampen, men likevel har lengselen i seg.
Gi kraft og mot og styrke, 
Så lengselen får næring og håpet aldri dør!
Bevar oss i troen på deg mens vi venter på rettferdighetens gjennombrudd
Ved din gjenkomst i herlighet. (Bønneboken 2002)
Hjelp oss denne måneden å være en menighet som sprer lys og håp i mørket,
Vi ber spesielt for dem som erfarer sorg og savn – la dem få se at de ikke er alene
Vi ber for alle som er redde og som synes fremtiden er truende
Gi dem vissheten om at fremtiden er i dine hender
Vi ber for barna og de unge
Bevar dem, gi dem tro og fremtidshåp
Og hjelp oss som menighet å skape rom felleskap for alle generasjoner.
 

 

HELGENYTT 14. november 2019

Lørdag 16. november feirer vi at Menighetskoret Canto er 50 år. Kl. 16.00 inviteres tidligere og nåværende sangere til en mimrekveld. Vi begynner med en minikonsert i kirken etterfulgt av middag, kaffe og kaker og hyggelig samvær I peisestuen.

Uken som kommer:

Søndag 17. november
Kl 19.30 er det Sinnsrogudstjeneste.
Det blir mulighet for å ta imot nattverd og ta del i forbønnsvandring. Prest Øyvind Helliesen taler. Han har satt overskriften: «En plass i Guds rom» for talen. 
Olav Øgreid leder og Kåre Øgreid med band har hånd om musikken. 
Før gudstjenesten er det kirkekaffe med NYSTEKTE VAFLER, kaffe og te fra kl 18.45.
Hjertelig velkommen!

Mandag 18. november  
Kl 19.30 Canto øver til lysmessen

Tirsdag 19. november
Kl 11.15 er det  Gågruppe for damer. De starter ved oppslagstavlen i Hvervenbukta og går 1 eller 2 eller 3 runder etter hvor mye man ønsker. Ta med nistepakke og sitteunderlag. Det er ikke nødvendig med påmelding.

Onsdag 20. november
Kl 10.00-13.00 Åpen barnehage. Velkommen!

Tosdag 21. november
Kl 12.00 er det Formiddagstreff. Tema for dagen er: «Misjon sett med nasjonale øyne». Det er Roar G. Fotland som skal fortelle om det.
Glimrende bevertning blir det også. Gå ikke glipp av denne samlingen.

Lørdag 23. november samles vi til dugnad i kirken. Fra kl 10.00 til 14.00 gjør vi kirkehuset klar for julen. Det er oppgaver for alle, både de som klarer mye og de som ikke klarer så mye. Møt fram og se hva du kan bidra med av innsats. Så er det sosialt og vi får et godt måltid ca midtveis.


Litt lenger frem.

Senhøsten 1969 ble kirkebygget vårt innviet. Det er nå 50 år siden.  Det var prest John Barth Johannessen som var prest i menigheten den gangen. Han ønsket å gjøre Øståsen kirke til stedets kirke for de nye beboerne i Oppegård som kom til etter hvert som nye boliger ble tatt i bruk. Mange som var barn på Tårnåsen den gangen kan fortelle at de var innom barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Vi vil markere jubileet på kirkekaffen søndag 24. november.

Menighetsbladet

Menighetsbladet ble sendt ut nylig. Det har imidlertid sneket seg inn en feil som det er viktig å gjøre oppmerksom på: Juletrefesten er søndag 29. desember kl 15.00 og IKKE på lørdagen slik det står i menighetsbladet. Noter dere dette!
 

Vi vil markere at kirkebygget runder 50 år på gudstjenesten 24. november
Sangkoret Canto runder også 50 år i år.

 

Nytt Menighetsblad nr 5 - se vedlegg

Månedens andakt

Onsdag formiddag mellom 10.00-13.00 er det Åpen barnehage i kirken vår.
Åpen barnehage er for deg som går hjemme på dagtid med småbarn uansett om du er forelder, besteforelder eller aupair til barnet. Kom og gå som det passer dere best. Vi serverer te, kaffe og vann og spiser som regel mellom 11.00 og 11.30. Ta med mat til deg selv og den lille. Velkommen til oss!
For mer informasjon, se vår Facebook side "Åpen barnehage i Øståsen kirke og vår interne side om Åpen barnehage og ferdigmiddag for hele familien.

Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.


Du kan kontakte oss på:

Olav Øgreid, diakon/daglig leder
oegre@online.no
90029011

Øyvind Helliesen, prest
Oyvind.helliesen@metodistkirken.no
40401515

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 


 

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Øyvind Helliesen ny pastor i Øståsen Kirke

Øståsen Kirke får ny prest med stor erfaring innen pastoral og adnimistrativ tjeneste: "Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med" (Øyvind Helliesen)

 

Øyvind Helliesen (63) er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Tove og har 3 barn og 5 barnebarn. Han er bosatt i Fredrikstad. Øyvind ble ordinert til prest i Metodistkirken i 1979, og har dette året vært 40 år i tjeneste i kirken. Hans første utnevnelse var til Kristiansund, deretter Trondheim, før han i 1988 startet som menighetsprest i Stavanger, en tjeneste som varte i 18 år. I tre perioder har han vært tilsynsprest i kirken; Fra 1994-2000 på Vestre-distrikt (deltid), og fra 2006 først 6 år på Nord-Vestre distrikt og deretter 6 år på Østre distrikt. Akkurat nå har han en 70% stilling som Rådgiver i kirken hvor han jobber med arbeidsgiverspørsmål og lederutdanning.

I årenes løp har han hatt mange og ulike lederverv i kirken, både nasjonalt og internasjonalt.  Akkurat nå er det de internasjonale oppgavene som engasjerer han, i kirkens Europaråd, i World Methodist Council og Det Juridiske Rådet for UMC.


Kallet til å bli prest vokste frem i ungdomsårene, og for Øyvind ble 70 tallets «Jesusvekkelse» viktig. Øyvind uttrykker dette klart: «Troen på Jesus – og hans betingelsesløse kjærlighet til meg, og til alle mennesker har vært og er en drivkraft i liv og tjeneste. Derfor er de mange og ulike møtene med mennesker det som betyr mest for meg- enten det er møtene med den enkelte gjennom samtale, sjelesorg og veiledning – eller møtene i grupper og gudstjenestefellesskap».

Øyvind mener å ha sin styrke som prest i det å være samtalepartner, forkynner, underviser og leder. Som leder er han opptatt av å være med å utruste og myndiggjøre andre til tjeneste.  Hans store forbilde er Jesus – og akkurat som Jesus ønsker han å møte alle mennesker med Guds nåde og kjærlighet. Øyvind er opptatt av å møte menneskene der menneskene er: «Kirken er ikke kirkebygningene, kirken er menneskene. Vi er kirke på de steder vi befinner oss i hverdagen- på jobb, i familien, i nabolaget, og kirken skal ha rom for alle mennesker som ønsker å være en del av den»

I de siste årene har Øyvind utdannet seg til «Veileder», og fått mulighet til en ny tjeneste som arbeidsveileder for ledere, prester og andre ansatte i Den Norske kirke,  andre kirkesamfunn og som veileder for ansatte både i fengsel og bedrifter. Dette er noe han kommer til å fortsette med også etter at han har begynt som prest på Øståsen, bla. gjennom sitt eget enkeltmannsforetak «Medvandrer» 


Øyvind uttrykker: «Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med. Stillingen min er kun 40%, og jeg skal ikke bo på stedet – allikevel ønsker jeg å være fullt og helt prest for menigheten, og jeg håper at jeg også klarer å bli en del av det stedet vi er satt til å være kirke»

 

Øståsen Kirke får diakon i 20% stilling

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» (Olav Øgreid)

 

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. Han er menighetens kasserer og regnskapsfører og har også i perioder ledet forvaltningskomiteen og menighetsrådet. Fra 1. august utnevnes Olav i en utvidet tjeneste i en lønnet 20%-stilling. Han vil da ha ansvar for daglig drift, ha en gudstjeneste i måneden og besøke eldre og syke.

Olav er 71 år og er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Anne-Kari og har 3 barn og 3 barnebarn/bonusbarnebarn. 

Han var aktiv i metodistmenigheten i Stavanger og gikk i søndagskole, juniorlag, ungdomsgruppe og ungdomsforening.  Han sier: «Jeg har alltid betraktet meg som kristen, men opplevde en avgjørende fase i konfirmantundervisningen under Einar Anker Nilsen. Han hadde en svært god innflytelse på oss konfirmanter og for min del bevisstgjorde mitt forhold til Gud og kirken. Jeg satt i menighetsråd og finanskomite i Stavanger i ca 40 år, var kasserer i ca 25 år, organist i 34 år og korleder i 27 år.» 

Olav ble tildelt biskopens diplom i januar 2002 for tjenesten i Stavanger. I januar 2002 flyttet de til Kolbotn og til Øståsen menighet, og de gikk umiddelbart inn i oppgaver der. 

Olav har også undervist om gudstjeneste og musikk og holdt seminarer om salmer og hatt prekener i mange av våre menigheter. Olav har utdannelse i regnskap og revisjon og tok bachelor i kirkemusikk (kantoreksamen). Videre tok han master i diakoni og skrev masteroppgave om «Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer» Han ble ordinert til diakon i Metodistkirken i 2009. Olav var Metodistkirkens representant i det felleskirkelige samarbeidet med utarbeidelse av forslag til ny salmebok i Den norske Kirke, representant i United Methodist Churchs salmeprosjekt «Global Praise» og i 5 år financial secretary i EBDAC, European Board Of Drug and Alcohol Concerns.

Olav avslutter: «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» 
 

Kalender
21 Nov
Torsdag, November 21, 2019 12:00
Formiddagstreff Roar G. Fotland: ”Misjon sett med nasjonale øyne”
23 Nov
Lørdag, November 23, 2019 10:00
24 Nov
Søndag, November 24, 2019 11:00
Taler: Øyvind Helliesen Tema: Kristus er konge Rolf Arnesen leder Musikk: Aasta K. Engh Canto synger Markering av at kirkebygget er 50 år Kirkevert: Johanna Lundereng og Hege Brunildsen Projektor: Per Christian Brunildsen
25 Nov
Mandag, November 25, 2019 19:30
Canto øver til lysmessen
Siste nytt fra Metodistkirken
Kabinettet har laget dette på bakgrunn av det som skjedde på årskonferansen i år. Les mer
Den årlige samlingen for partnerne i vårt landsbyutviklingsprogram "Partnership in Development" er i gang her i Norge. Les mer
Powered by Cornerstone