Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Bønn i desember

Lovet være du Gud, skjult i evighets lys,
du som lot deg se i barnet i Betlehem.
Nå skinner lyset i mørket, nå ser vi din herlighet på jorden,
og vi må undre oss og takke deg.
Herre, kom og fyll julen med liv og glede fra deg.
La ditt ord og din Ånd være i oss, så vi blir fylt av din fred og lovsynger din frelse,
I din Sønn, Jesus Kristus, fra evighet til evighet (Holger Lissner 1938)
Vi ber for alle som finner veien til Øståsen Kirke nå i advents og juletiden,
La hver enkelt få se deg Jesus, at du ble født for å gi mennesker liv, glede og fred.
Vi ber også om at du må velsigne alle hjem og familier, 
og at du må være nær den som kjenner på savn og ensomhet i juletiden
Herre, gi oss alle livsmot og håp!
Amen

HELGENYTT 4. desember 2019

Canto med musikere inviterer menighet og venner til en stund i kirken med julens sanger og god musikk. Vi venter fullt hus, så vær tidlig ute.

Uken som kommer:

Søndag 8. desember er ANDRE SØNDAG I ADVENT
SØNDAG kl 11.00 er det igjen GUDSTJENESTE i Øståsen kirke. Vi går videre inn i adventstiden. Diakon Olav Øgreid vil tale. Temaet er "Advent - hva gjør vi i ventetiden?" Er adventstiden tiden frem til jul, eller kan vi se på advent i et lenger perspektiv, til Jesu gjenkomst? Kanskje får du svaret på søndag? Gudstjenesten ledes av Per Chr. Brynildsen. Myrvollsekstetten og Olav Øgreid spiller. Vår gode leder av misjonskomiteen, Randi Kvaal vil orientere om misjonens arbeid og det vil bli mulig å støtte misjonens arbeid på kirkekaffen, eller kirkegløggen som vi kan si på søndag. 

Mandag 9. desember  
Kl 19.30 Canto øver til lysmessen

Tirsdag 10. desember
Kl 11.15 er det  Gågruppe for damer. Dette er siste Gågruppe før jul. De starter som vanlig ved oppslagstavlen i Hvervenbukta. Ta med nistepakke og sitteunderlag. Det er ikke nødvendig med påmelding.

Onsdag 11. desember
Kl 10.00-13.00 Åpen barnehage. Dette er siste Åpen barnehage før jul. Velkommen!
Kl.18.00 Gruppeledersamling
Kl 19.30 Menighetsrådets møte

Fredag 13. desember
Kl 20.00 Lysmesse. Canto med musikere inviterer menighet og venner til en stund i kirken med julens sanger og god musikk. Vi venter fullt hus, så vær tidlig ute.
Disse medvirker:
Sangkoret CANTO med sangsolist Ida Eid Tunestveit, Rolf Arnesen, dirigent og musikalsk leder. Flygel: Kåre W. Øgreid, gitar: Håkon W.Øgreid. Bass: Håkon Brynjulvsrud, orgel: Olav Øgreid. Fløyter: Tone G. Buvig og Marianne Grini, Euphonium: Jan Halvorsen og Prest: Øyvind Helliesen. 

Onsdag formiddag mellom 10.00-13.00 er det Åpen barnehage i kirken vår.
Åpen barnehage er for deg som går hjemme på dagtid med småbarn uansett om du er forelder, besteforelder eller aupair til barnet. Kom og gå som det passer dere best. Vi serverer te, kaffe og vann og spiser som regel mellom 11.00 og 11.30. Ta med mat til deg selv og den lille. Velkommen til oss!
For mer informasjon, se vår Facebook side "Åpen barnehage i Øståsen kirke og vår interne side om Åpen barnehage og ferdigmiddag for hele familien.

Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.


Du kan kontakte oss på:

Olav Øgreid, diakon/daglig leder
oegre@online.no
90029011

Øyvind Helliesen, prest
Oyvind.helliesen@metodistkirken.no
40401515

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 


 

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Øyvind Helliesen ny pastor i Øståsen Kirke

Øståsen Kirke får ny prest med stor erfaring innen pastoral og adnimistrativ tjeneste: "Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med" (Øyvind Helliesen)

 

Øyvind Helliesen (63) er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Tove og har 3 barn og 5 barnebarn. Han er bosatt i Fredrikstad. Øyvind ble ordinert til prest i Metodistkirken i 1979, og har dette året vært 40 år i tjeneste i kirken. Hans første utnevnelse var til Kristiansund, deretter Trondheim, før han i 1988 startet som menighetsprest i Stavanger, en tjeneste som varte i 18 år. I tre perioder har han vært tilsynsprest i kirken; Fra 1994-2000 på Vestre-distrikt (deltid), og fra 2006 først 6 år på Nord-Vestre distrikt og deretter 6 år på Østre distrikt. Akkurat nå har han en 70% stilling som Rådgiver i kirken hvor han jobber med arbeidsgiverspørsmål og lederutdanning.

I årenes løp har han hatt mange og ulike lederverv i kirken, både nasjonalt og internasjonalt.  Akkurat nå er det de internasjonale oppgavene som engasjerer han, i kirkens Europaråd, i World Methodist Council og Det Juridiske Rådet for UMC.


Kallet til å bli prest vokste frem i ungdomsårene, og for Øyvind ble 70 tallets «Jesusvekkelse» viktig. Øyvind uttrykker dette klart: «Troen på Jesus – og hans betingelsesløse kjærlighet til meg, og til alle mennesker har vært og er en drivkraft i liv og tjeneste. Derfor er de mange og ulike møtene med mennesker det som betyr mest for meg- enten det er møtene med den enkelte gjennom samtale, sjelesorg og veiledning – eller møtene i grupper og gudstjenestefellesskap».

Øyvind mener å ha sin styrke som prest i det å være samtalepartner, forkynner, underviser og leder. Som leder er han opptatt av å være med å utruste og myndiggjøre andre til tjeneste.  Hans store forbilde er Jesus – og akkurat som Jesus ønsker han å møte alle mennesker med Guds nåde og kjærlighet. Øyvind er opptatt av å møte menneskene der menneskene er: «Kirken er ikke kirkebygningene, kirken er menneskene. Vi er kirke på de steder vi befinner oss i hverdagen- på jobb, i familien, i nabolaget, og kirken skal ha rom for alle mennesker som ønsker å være en del av den»

I de siste årene har Øyvind utdannet seg til «Veileder», og fått mulighet til en ny tjeneste som arbeidsveileder for ledere, prester og andre ansatte i Den Norske kirke,  andre kirkesamfunn og som veileder for ansatte både i fengsel og bedrifter. Dette er noe han kommer til å fortsette med også etter at han har begynt som prest på Øståsen, bla. gjennom sitt eget enkeltmannsforetak «Medvandrer» 


Øyvind uttrykker: «Jeg gleder meg til å bli prest på Øståsen, og til å bli kjent med dere. Det skal bli flott å igjen ha en prekestol der jeg kan forkynne, og en menighet jeg kan tjene sammen med og feire gudstjeneste med. Stillingen min er kun 40%, og jeg skal ikke bo på stedet – allikevel ønsker jeg å være fullt og helt prest for menigheten, og jeg håper at jeg også klarer å bli en del av det stedet vi er satt til å være kirke»

 

Øståsen Kirke får diakon i 20% stilling

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» (Olav Øgreid)

 

Olav Øgreid er kjent for menigheten og har vært utnevnt som diakon fra 2007. Han er stadig aktiv på gudstjenester med musikk, ledelse og prekener foruten med besøkstjeneste. Han er menighetens kasserer og regnskapsfører og har også i perioder ledet forvaltningskomiteen og menighetsrådet. Fra 1. august utnevnes Olav i en utvidet tjeneste i en lønnet 20%-stilling. Han vil da ha ansvar for daglig drift, ha en gudstjeneste i måneden og besøke eldre og syke.

Olav er 71 år og er født og oppvokst i Stavanger. Han er gift med Anne-Kari og har 3 barn og 3 barnebarn/bonusbarnebarn. 

Han var aktiv i metodistmenigheten i Stavanger og gikk i søndagskole, juniorlag, ungdomsgruppe og ungdomsforening.  Han sier: «Jeg har alltid betraktet meg som kristen, men opplevde en avgjørende fase i konfirmantundervisningen under Einar Anker Nilsen. Han hadde en svært god innflytelse på oss konfirmanter og for min del bevisstgjorde mitt forhold til Gud og kirken. Jeg satt i menighetsråd og finanskomite i Stavanger i ca 40 år, var kasserer i ca 25 år, organist i 34 år og korleder i 27 år.» 

Olav ble tildelt biskopens diplom i januar 2002 for tjenesten i Stavanger. I januar 2002 flyttet de til Kolbotn og til Øståsen menighet, og de gikk umiddelbart inn i oppgaver der. 

Olav har også undervist om gudstjeneste og musikk og holdt seminarer om salmer og hatt prekener i mange av våre menigheter. Olav har utdannelse i regnskap og revisjon og tok bachelor i kirkemusikk (kantoreksamen). Videre tok han master i diakoni og skrev masteroppgave om «Metodistkirkens diakonale teologi slik den presenteres gjennom Charles Wesleys salmer» Han ble ordinert til diakon i Metodistkirken i 2009. Olav var Metodistkirkens representant i det felleskirkelige samarbeidet med utarbeidelse av forslag til ny salmebok i Den norske Kirke, representant i United Methodist Churchs salmeprosjekt «Global Praise» og i 5 år financial secretary i EBDAC, European Board Of Drug and Alcohol Concerns.

Olav avslutter: «Jeg er aktiv i en menighet som jeg stortrives i og hvor jeg får bruke mine evner og anlegg på en meningsfylt måte.» 
 

Kalender
1 Des
Søndag, Desember 1, 2019 11:00
Roar g. Fotland taler og leder Musikk: Tom Falmark Kirkevert: Anna og Terje Kristiansen Projektor: Hans Christian Palm
2 Des
Mandag, Desember 2, 2019 19:30
Canto øver til lysmessen
8 Des
Søndag, Desember 8, 2019 11:00
Diakon Olav Øgreid taler Per Christian Brynildsen leder Musikk: Olav Øgreid og Myrvollsekstetten Kirkekaffe ved misjonskomiteen Kirkevert: Randi Fotland og Aasta Engh Projektor:Helge Solum
9 Des
Mandag, Desember 9, 2019 19:00
Canto øver til lysmessen
Siste nytt fra Metodistkirken
HR-rådgiver ansatt
09.12.2019
Det er ansatt en sentral HR-rådgiver for de ordinerte. Les mer
Les hva kabinettet og hovedstyreleder skriver om saken mot biskop emeritus Gunnar Stålsett. Les mer
Nasim, som er medlem av Metodistkirken på Lillestrøm, blir ikke trodd av UNE og står i fare for å bli kastet ut til Iran. Les mer
Powered by Cornerstone