Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Bønn i februar

Herre Gud, himmelske Far! Misjonens Herre, vi roper til deg:
Unn ikke din kirke ro før alle folkeslag får høre evangeliet.
La oss få være en levende menighet som i ord og handling vitner om deg.
La din kraft fullendes i vår vanmakt, så vi kan fullføre det oppdraget du gav oss.
I denne misjonsmåneden ber vi deg spesielt for menighetens misjonsprosjekt «Nybygg og rehabilitering av skole»  i John Dean Town i Liberia og våre samarbeidspartnere der. 
Vi ber også for Metodistkirkens misjonsarbeid i Sierra Leone og Zimbabwe, og for Bibelselskapets arbeid i China.


Gud, høstens Herre! Vi ber deg: Send ut arbeidere for å høste inn grøden. 
Herre kall de ledige. For høsten er stor og arbeiderne få. Også jeg hører din røst når du roper: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå?

Se, her er jeg Herre. Send meg.
Amen
 

HELGENYTT 20. februar 2020

Søndag 23. februar kl 11.00 er det Gudstjeneste og avslutning på misjonsmåneden. Vi får besøk av tidligere leder av Misjonsrådet i Metodistkirken i Norge, Torill Langbråten, som vil tale. 

Uken som kommer:

Søndag 23. februar kl 11.00 er det Gudstjeneste og avslutning på misjonsmåneden.
Vi får besøk av tidligere leder av Misjonsrådet i Metodistkirken i Norge, Torill Langbråten, som vil tale. 
Terje Kristiansen leder, sangkoret Canto medvirker og Olav Øgreid sørger for musikken. 
Vi tar opp offer til misjonsprosjektet vårt i John Dean Town. Det blir også kirkekaffe. Velkommen til gudstjenesten!

Tirsdag 25. februar kl 11.15 Gågruppe for damer.
Damene møter ved oppslagstavlen i Hvervenbukta og går 1 eller 2 eller 3 runder etter hvor mye man ønsker. 
De har ikke værforbehold. Ta med niste og sitteunderlag. 

Onsdag 26. februar Kl 10.00-13.00 Åpen barnehage. 
Åpen barnehage er stedet for små barn og foreldre/besteforeldre som er hjemme på dagtid og 
ønsker et sted hvor de kan treffe andre barn og voksne. Du kan komme og gå som du vil. 
Ta med niste for deg og barnet, så sørger vi for kaffe og te.

Onsdag 26. februar kl 19.30 er det Menighetsråd.
 

Annet

Vi gjentar noe av informasjonen fra forrige helsenytt.

Metodistkirkens Kvinners Landsmøte
arrangeres 17. - 19. april i 2020 i Stavanger. Se brosjyre i vestibylen.

Sommerfesten 2020 arrangeres på Stavern Folkehøgskole 23. - 26. juli 2020.
Brosjyren har nå kommet og ligger i vestibylen.

World Methodist Conference arrangeres I Gøteborg 19 - 22. August 2021.
Det er langt fram, men er en fin mulighet å møte verdensmetodismen.
Det er spesielt at denne arrangeres i Europa og i særdeleshet i Skandinavia. 

Utleie
Vi minner om at det er anledning til å leie peisestua etc. Med våre gode fasiliteter er det flott å 
arrangere ulike feiringer eller møter hos oss. Gjør dette kjent for aktuelle leietakere.
 

Menighetsbladet er nå klar og kan leses her

Denne artikkelen er et utdrag av Helgenytt som sendes via e-mail til alle som ønsker det. Har du tilbakemeldinger eller innspill til Helgenytt, så bare ta kontakt. Dessuten burde Helgenytt nå ut til flere. Vet du om noen som burde stå på mailinglisten, så si ifra om det også.


Du kan kontakte oss på:

Olav Øgreid, diakon/daglig leder
oegre@online.no
90029011

Øyvind Helliesen, prest
Oyvind.helliesen@metodistkirken.no
40401515

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

MISJONSMÅNED
I Øståsen Kirke nøyer vi oss ikke med en misjonsdag. Hele februar står i misjonens tegn. Oppdatert informasjon vil komme i vårt ukentlige nyhetsbrev, på Facebook og på kirkens hjemmeside. Noter allerede nå at vi har to gjestetalere på misjonsgudstjenestene: 2. februar taler diakon Liv Berit Carlsen, og 23.febraur taler Toril Langbråten. 
 

I misjonsmåneden , februar, fortsetter vi vår innsamling til samarbeidsprosjektet vårt i John Dean Town, Liberia. Prosjektet går ut på bygging av klasserom og rehabilitering av skolen. Dette vil koste oss 60000 kr. Vi er nå over halvveis i innsamlingen. Det vil være mulig å gi i misjonsofferkonvolutter hver søndag i denne måneden. Du kan også gi over giro eller VIPPS nr. 20895. Da må du merke betalingen «misjonsprosjekt». På Bibeldagen 9.februar, vil det bli servert suppelunsj etter gudstjenesten. Denne vil koste minimum 50 kr pr pers. Overskuddet går til prosjektet.
 

Bilde

Skolen skal rehabiliteres og det skal bygges nye klasserom. Foto: Metosistkirken.

Strikkedugnad.
Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du her!
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden og distribueres videre av misjonskontoret.

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000 kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 

MISJONSGRUPPA
Torsdag 6. februar er det Jentekveld kl. 19.00. Vi koser oss med kaffe og prat. Har du lyst, ta med strikketøy. Andakt og misjonsinfo hører også med.
Fredag 6.mars er det Kvinnenes internasjonale bønnedag i Øståsen kirke kl.19.00.
Torsdag 26. mars er det Jentekveld kl.19.00.
Torsdag 30. april er det Jentekveld kl.19.00.
Torsdag 4. juni Jentekveld kl.19.00.
 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)

 

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Kalender
16 Feb
Søndag, Februar 16, 2020 18:45
Taler: Prest Yngvar Ruud Leder: Prest Øyvind Helliesen Kåre Øgreid Band
18 Feb
Tirsdag, Februar 18, 2020 11:15
Samling ved bussholdeplassen Hvervenbukta
19 Feb
Onsdag, Februar 19, 2020 10:00
20 Feb
Torsdag, Februar 20, 2020 12:00
Stein Winge: "Metodistkirken i Norges altertavler. Alterpartier og litt metodistisk historie"
Siste nytt fra Metodistkirken
Steg er første skritt på veien til nye fellesskap, sier Ximena, Martine og Egil. Les mer
Med salget av kirkebygningen er det mange nye dører som åpner seg for menigheten i nord. Les mer
Vi minner om at det må nomineres til viktige verv i årskonferansen. Få oversikten her. Les mer
Powered by Cornerstone