Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Dagens andakt

Øståsen Kirke på nye måter

Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. (1 Tess.5.11)

«Vi må fortsette dugnaden for å slå ned smitten», sa statsminister Erna Solberg i sin pressekonferanse i ettermiddag, og bekreftet med det at tiltakene mot koronaviruset blir videreført til over påske. Dette betyr at også vi som kirke må videreføre de tiltakene vi har innført. En konsekvens av dette vil være at vi i år ikke kan samles til gudstjenester i påsken. Vi vil henvise til tilbudet som kirken tilbyr med daglige andakter på kirkens nettside og Facebook-side, og tilbudet om «Møtested på nett» på søndager og helligdager.

De fleste av dere har sikkert allerede lest meldingen ovenfor i nyhetsbrevet vårt eller på nettsiden. For Øståsen Kirke betyr det at alle våre arrangement er avlyst til over påske. Vi håper at vi over påske igjen kan åpne kirken til gudstjenester og andre samlinger, men akkurat nå vet vi ingenting sikkert. I utgangspunktet gjelder programmet som du finner i menighetsbladet. Blir det endringer opplyser vi om det.

Det faktum at kirkebygget er stengt, betyr allikevel ikke at menigheten er stengt. Jeg har ofte sagt, kirken er ikke bygningene, kirken er mennesker. Kirken er deg og meg. Kanskje er det nå vi kan ha mulighet til å vise det i praksis.

Det første vi kan gjøre er å holde kontakt med hverandre. Bruk telefonen og ring hverandre – og om du har muligheten, bruk gjerne Skype, Face Time, Messenger eller andre løsninger som gjør at vi også kan se hverandre. Gjør som bibelteksten sier – la oss oppmuntre og oppbygge hverandre.

Har du muligheten til det kan du også spørre om det er noen som trenger praktisk hjelp, til å handle inn matvarer, hente medisiner etc. 

Ta også gjerne kontakt med diakon Olav Øgreid eller meg, prest Øyvind Helliesen, enten det gjelder deg selv- eller om du vil formidle en beskjed om noen som trenger en telefon fra oss.

Metodistkirken, og andre kirker har etter hvert flere tilbud om andakter, gudstjenester og møtesteder på nett. Vi som menighet vil delta i dem på ulike måter. Vi vil også sende ut våre ukentlige nyhetsbrev og holde vår egen nettside oppdatert. 

Det gamle profetordet fra Jeremia 29 er fremdeles like aktuelt. 

 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Øståsen Kirke, og vi som menighet, vil fortsatt være et møtested som er med å gi mennesker livsmot og håp – selv om vi nå må være det på nye måter.

Øyvind Helliesen,prest.

Bønn i April

Lovet være du, vår Gud og Far!
Himmelen og jorden synger av glede
denne morgenen da lyset sprengte seg inn i gravens mørke
og Kristus stod opp av døden som den første av mange.
Vi fatter det ikke, det er for underfullt for oss
At det som skjedde den morgenen i gravhagen også kan skje oss.
Derfor ber vi deg: Kom til oss Herre Jesus Kristus!
Gi deg til kjenne for oss og ta frykten fra oss!
Vi ber deg for vår verden og for landet vårt, gi klokskap til alle dem som må ta viktige avgjørelser i disse tider.
Vi ber for alle som er syke, og for alle som lengter etter håp og lys i mørket.
Vi ber deg for Øståsen Kirke, og for menneskene som samles her,
gi oss troens visshet om at du lever og er midt iblant oss.
Amen

HELGENYTT 26. mars 2020

Mange savner felleskapet i menigheten i disse dager. I disse Koronatider er det bra å kunne snakke med andre om det som opptar oss og bekymrer oss. Det er derfor viktig at vi holder kontakten med hverandre, f.eks. gjennom å ta en telefon, spesielt til dem som sitter alene. 

SÅ ER DET BESTEMT, BÅDE FRA REGJERINGEN OG FRA METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR: DET BLIR FORTSATT INGEN GUDSTJENESTER ELLER ANDRE ARRANGEMENTER TIL OVER PÅSKE. DERETTER VIL DET OGSÅ VÆRE USIKKERT HVA SOM SKJER. 


Vi vet at mange savner felleskapet i menigheten i denne tiden. Da er det bra å kunne snakke med andre om det som opptar oss og bekymrer oss. Det er derfor svært viktig at vi holder kontakten med hverandre, f.eks. gjennom å ta en telefon, spesielt til dem som sitter alene. Slå gjerne på tråden til noen du tror kan trenge det eller som du føler at du kan snakke med. Det kan virke svært oppmuntrende.

I Øståsen Kirke er det også prest og diakon som har lang erfaring med samtaler, sjelesorg og veiledning – og som har tid til å samtale med deg. Du finner vår kontaktinformasjon nederst på siden. Registrerer noen av dere at noen av våre medlemmer og venner trenger å snakke med oss, så vær vennlig å gi oss beskjed om det. Presten vår har skrevet en hilsen som vedlegges. Se andakten «Frykt bak stengte dører».

Vi må fortsatt klare oss uten gudstjenester og andre samlinger fremover. Men Metodistkirken i Norge legger hver dag ut andakter på Metodistkirkens Facebook-side. Vi legger disse også på Øståsen kirkes Facebook-side og på Hjemmesiden. Disse kan dere gå inn på og se/høre når som helst. I påsken vil det også bli laget gudstjenester som 
legges ut på samme måte.

«Kriseteam» 
Arbeidsutvalget vårt, det vil si prest Øyvind Helliesen, diakon/daglig leder Olav Øgreid, menighetsrådets leder Anne-Kari W. Øgreid og forvaltningsrådets leder Helge Solum, tar seg av den daglige driften. Det blir derfor ikke menighetsråd, forvaltningsråd eller andre møter inntil videre. Vi tar ansvar for det som skjer og gjør de tiltak som er nødvendige og tar kontakt etter behov. Vi mener at vi har kontroll på situasjonen, men vi kan ringes til og tar gjerne imot innspill om dere har noe på hjertet.

ANNET 
Økonomien i menigheten.

Siden vi ikke har noen samlinger og vi derfor ikke kan ta opp noen kollekt, kan det være en fare for at gavene svikter. Vi oppfordrer derfor til å huske på menighetens økonomi også i denne tiden. I tillegg til «skattefrie gaver» kan man bruke vår bankkonto linger og vi derfor ikke kan ta opp noen kollekt, kan det være en fare for at gavene svikter. 
Vi oppfordrer derfor til å huske på menighetenogså i denne tiden. I tillegg til «skattefrie gaver» kan man bruke vår konto  2801 44 38132 eller VIPPS 20895.

Årsmøtet
Årsmøtet som var berammet til 2. april er utsatt. Vi vet per nå ikke i hvilken form eller når møtet vil bli gjennomført. Det må vi komme tilbake til. Det er imidlertid laget rapporthefte som også vedlegges dette Helgenytt. Se vedlagt:Rapporthefte 2019. Dette er en rapport for vår virksomhet i arbeidsåret 2019. Har dere spørsmål om dette, er vi mottakelige for det.

Bønn for April
Vedlagt følger også «Menighetsbønn for April». I denne tiden er det viktigere enn noensinne at vi hver for oss ber for situasjonen i samfunnet, for menigheten og for familie og venner. 

Generalkonferansen
Generalkonferansen som skulle vært i USA i mai er også utsatt på ubestemt tid. Det betyr at saker som skulle vært behandlet der først vil kunne bli avklart på et senere tidspunkt.

Årskonferansen
Årskonferansen som er berammet til slutten av juni i Bergen henger også i en tynn tråd. Hovedstyret vil ta standpunkt til dette i et videomøte 2. april. Et mulig alternativ er 28/29-30. august. Det vil bli gitt melding om avgjørelsen umiddelbart etter møtet.

Fra Hovedkontoret

Ressursgruppe
Kirken har opprettet en ressursgruppe bestående av tilsynsprest Knut Refsdal, daglig leder av hovedkontoret Johanna 
Lundereng og prest Vidar Bjerkseth. Gruppa har nesten daglig kontakt og vil oppdatere råd og anbefalinger for kirken fortløpende. 
Disse legges på kirkens nettside og sendes via e-post til menighetene. Samtidig oppfordrer de alle til å følge retningslinjene i de 
respektive hjemkommuner. Ta kontakt med en i ressursgruppa dersom dere har noe dere trenger å snakke om.
 
Kontakt
Tilsynsprestene vil ha hyppig kontakt med prester, diakoner og andre ansatte i denne tiden. Nå blir det viktig å stå sammen, 
hjelpe hverandre og kjenne at vi tilhører hverandre for at det som er vanskelig skal bli litt lettere å bære når vi bærer det sammen.
 

FASTEAKSJONEN

Koronaepedemien demper også Fasteaksjonen i Kirkens Nødhjelp. De har kommet med en oppfordring til alle samarbeidspartnere som også vi er en del av.


Kjære menigheter og Kirkens Nødhjelp-kontakter.
Verden står nå overfor en pandemi, som rammer oss alle. I Kirkens Nødhjelp er vi spesielt bekymret for de mest sårbare menneskene i verden. Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen. Både for å forebygge videre spredning, men også for å hjelpe de som allerede er rammet. Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder. 
- Vi trenger en global dugnad for å begrense spredningen av COVID-19 i de mest sårbare landene. Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden. Vi er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og hygieneprosjekter i flere av de landene vi er til stede i.
Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann. 29. - 31. mars skulle 40.000 bøssebærere ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene. 

For å hindre spredning også her hjemme i Norge, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døra. Dette betyr at pengene til årets fasteaksjon ikke samles inn dør til dør, men via Vipps 2426, via fasteaksjonen.no og på sosiale medier, særlig Facebook eller på konto 1594 22 87248.

 

CORONA INFORMASJON
MYNDIGHETENE VIDEREFØRER TILTAKENE MOT KORONAVIRUS
 
24.3.2020: Ikke uventet har myndighetene utvidet perioden med tiltak mot Koronaepedemien.
I en melding fra kirkens hovedkontor sies det:
 
Myndighetene viderefører tiltakene mot koronavirus.
«Vi må fortsette dugnaden for å slå ned smitten», sa statsminister Erna Solberg i sin pressekonferanse 
i ettermiddag, og bekreftet med det at tiltakene mot koronaviruset blir videreført til over påske."
 
Dette betyr at også vi som kirke må videreføre de tiltakene vi har innført. En konsekvens av dette vil 
være at vi i år ikke kan samles til gudstjenester eller andre samlinger i påsken. Vi vil henvise til tilbudet 
som kirken tilbyr med daglige andakter på kirkens nettside og Facebook-side, og tilbudet om 
«Møtested på nett» på søndager og helligdager.
 
Det er viktig at vi holder kontakten og bruker telefonen og oppmuntrer hverandre i denne tiden.
Trenger du å snakke med oss, er prest Øyvind og diakon Olav tilgjengelige på telefon eller mail.
Alle våre arrangementer er avlyst inntil videre.
Det vil komme melding når aktiviteter starter opp igjen.
Foreløpig er det ingen tegn til at det kan skje med det første
 
Det er kommet nye, oppdaterte instrukser fra Metodistkirkens hovedkontor i forbindelse med Korona-pandemien.
  • heller ikke smågrupper samles
  • leietakere i våre kirker må følge de samme retningslinjene
  • deltakelsen ved gravferd settes til maksimalt 50 personer
  • alle hus- og sykebesøk opphører med unntak om man tilkalles
  • bruk av hjemmekontor der det er flere ansatte

NY INFORMASJON OM TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA-PANDEMIEN

 

Oppdatert informasjon om tiltak i forbindelse med Koronaviruset (16.03.2020)

Situasjonen med spredning av Koronaviruset er i stadig utvikling, og det kommer derfor også stadig ny informasjon til hvordan vi skal forholde oss til situasjonen.

Det er opprettet en nasjonal ressursgruppe for Metodistkirken i Norge bestående av daglig leder Johanna Lundereng, tilsynsprest Knut Refsdal og HR-rådgiver Vidar Sten Bjerkseth. Vi følger situasjonen nøye, og vil komme med oppdateringer når vi finner det nødvendig. Disse vil bli lagt ut på kirkens nettside i tillegg til at de sendes ut på mail til menigheter og ansatte. Vi kan også kontaktes hvis dere har spørsmål knyttet til tiltakene.

Hovedkontoret har vanlig drift, men de ansatte har hjemmekontor inntil videre.

Her finner du en oppdatert oversikt over tiltakene i forbindelse med Koronaviruset:

 Gudstjenester og øvrig møteaktivitet: Alle offentlige gudstjenester og all annen møteaktivitet i Metodistkirken i Norge avlyses foreløpig til og med 29. mars. Vi anbefaler at heller ikke smågrupper (bibel-/samtalegrupper) samles.

 Utleie av kirken: Vi anbefaler at også grupper som leier lokaler i kirken, får beskjed om å avlyse sine samlinger for den samme perioden.

 Gravferd: Prester kan gjennomføre gravferd med maksimalt 50 til stede. Den er derfor kun for den nærmeste familie eller pårørende. Dersom det oppstår vanskelige situasjoner som følge av dette kravet, kan tilsynsprest kontaktes for råd.

 Dåp og vigsel: Det kan legges til rette for en lukket dåpsgudstjeneste med noen fra familien til stede. Vigsel kan gjennomføres med samme begrensninger som ved gravferd.

 Hus- og sykebesøk: Ordinære hus- og sykebesøk opphører inntil videre. Vi vil imidlertid oppmuntre til regelmessig telefonkontakt med spesielt eldre, syke og ensomme. Dersom du som prest / diakon blir tilkalt, og det er mistanke om smitte eller gjelder folk i karantene, må det avklares med lokale helsemyndigheter om prosedyrer knyttet til dette. For tilkalling til sykehus eller institusjon er det viktig å sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder på stedet.

 Unngå smitte: Det er viktig at dere følger helsemyndighetenes råd og ikke bevisst setter dere i en situasjon hvor dere kan utsettes for smitte og dermed ikke vil kunne fortsette å utføre tjenesten som prest / diakon.

 Hjemmekontor: Vi anbefaler bruk av hjemmekontor spesielt for de menighetene som har flere ansatte.

 

Takk for den tjenesten dere gjør også i denne krevende situasjonen! La oss omslutte hverandre i bønn, samtidig som vi fortsatt ber for vårt land, regjeringen og helsevesenet, og for de som er rammet av Koronaviruset eller lever med frykt!

Johanna Lundereng     Knut Refsdal     Vidar Sten Bjerkseth

Daglig leder                 Tilsynsprest       HR-rådgiver

VIKTIGE LENKER:

www.helsedirektoratet.no

Folkehelseinstituttets anbefalinger www.fhi.no/nettpub/coronavirus
Næringslivets sikkerhetsråd www.nsr-org.no/aktuelle-saker/koronavirus-rad-til-naringslivet-article1412-110.html
NHOs råd til bedrifter www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter
UDs reiseråd www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/id2414273

 


Du kan kontakte oss på:

Olav Øgreid, diakon/daglig leder
oegre@online.no
90029011

Øyvind Helliesen, prest
Oyvind.helliesen@metodistkirken.no
40401515

Informasjon fra misjonskomiteen

Vårt nye misjonsprosjekt:  En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler.

Misjon og Korona

Våre venner og partnere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe er også truet av Koronaviruset. De trenger hjelp til forebygging slik som vaskemidler og utstyr.

Du finner mer om dette på Misonsselskapets hjemmeside.

 

 

MISJONSMÅNED
I Øståsen Kirke nøyer vi oss ikke med en misjonsdag. Hele februar står i misjonens tegn. Oppdatert informasjon vil komme i vårt ukentlige nyhetsbrev, på Facebook og på kirkens hjemmeside. Noter allerede nå at vi har to gjestetalere på misjonsgudstjenestene: 2. februar taler diakon Liv Berit Carlsen, og 23.febraur taler Toril Langbråten. 
 

I misjonsmåneden , februar, fortsetter vi vår innsamling til samarbeidsprosjektet vårt i John Dean Town, Liberia. Prosjektet går ut på bygging av klasserom og rehabilitering av skolen. Dette vil koste oss 60000 kr. Vi er nå over halvveis i innsamlingen. Det vil være mulig å gi i misjonsofferkonvolutter hver søndag i denne måneden. Du kan også gi over giro eller VIPPS nr. 20895. Da må du merke betalingen «misjonsprosjekt». På Bibeldagen 9.februar, vil det bli servert suppelunsj etter gudstjenesten. Denne vil koste minimum 50 kr pr pers. Overskuddet går til prosjektet.
 

Bilde

Skolen skal rehabiliteres og det skal bygges nye klasserom. Foto: Metosistkirken.

VIdeo om misjonsprosjektene

Det er laget en video du kan se vedrørende misjonsarbeidet og hvordan det er organisert,

Strikkedugnad.
Blir du med på strikkedugnad? Vil du tipse andre om strikkedugnaden?
Nyfødte i våre Afrikanske samarbeidsland trenger babytrøyer, tepper og luer i bomull. Liker du å strikke så strikk. Oppskrift på trøye finner du her!
Trøyen kan brukes til barna er 3-4 år gamle. I Litauen er det behov for varme klær som luer, votter, sokker mm. Det går også an å kjøpe ferdig eller kjøpe garn til en som strikker. Plaggene samles inn i løpet av misjonsmåneden og distribueres videre av misjonskontoret.

Informasjon fra misjonskomiteen

Stikket av Bjørg Larsen, Foto: Randi Kvaal.

Misjonsarbeidet i kirken drives av Misjonskomiteen som hele året arbeider aktivt med informasjon og innsamling til ulike prosjekter. 

Misjonsprosjektet 2019/2020

En skole i John Dean Town i Liberia trenger rehabelitering og et nytt klasseromsbygg. Dette vil koste oss 60.000 kr. Som ved tidligere prosjekter utfører lokalbefolkningen arbeidet og vi betaler. Dvs. at dette også er et samarbeidsprosjekt med lokalbefolkningen.
Dette er det 7. prosjektet vi får være med på. 

Partnership in Development er et samfunnsutviklingsprogram hvor initiativet til prosjektene ligger hos lokalbefolkningen i landsbyene, og hovedansvaret for avgjørelser, gjennomføring og monitorering blir gjort av våre partnere i sør. Gjennom misjonsprosjektene i menighetene her hjemme, er vi i Metodistkirken i Norge med på å støtte dette arbeidet økonomisk.

Vi anbefaler alle å bidra til dette prosjektet. Du kan vippse til nr.20895 og merker med "Misjonsprosjekt".
Det kan også gis gave til bankgiro 2801 44 38132. Merk med "Misjonsprosjekt".

 

MISJONSGRUPPA
Torsdag 6. februar er det Jentekveld kl. 19.00. Vi koser oss med kaffe og prat. Har du lyst, ta med strikketøy. Andakt og misjonsinfo hører også med.
Fredag 6.mars er det Kvinnenes internasjonale bønnedag i Øståsen kirke kl.19.00.
Torsdag 26. mars er det Jentekveld kl.19.00.
Torsdag 30. april er det Jentekveld kl.19.00.
Torsdag 4. juni Jentekveld kl.19.00.
 

GAVE TIL MISJON

Misjonen har fått en gave på 1000 000kr.

Etter giverens ønske skal disse distribueres av misjonskomiteen i Øståsen kirke i samarbeid med Metodistkirkens Misjonskontor. Pengene skal brukes over tid og gå til samarbeidsprosjekter og eventuelt fadderbarn. Menighetens samarbeidsprosjekter blir ikke berørt av disse pengene.

Frivillig tjeneste i Øståsen

Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste

FRIVILLIG I ØSTÅSEN KIRKE
Frivilligheten i Øståsen Kirke er stor. Uke etter uke tar frivillige på seg mange små og store oppgaver. Alle er nødvendige for at vi skal kunne drive menighetens mangfoldige arbeid. Vi er glade og takknemlige for den enkeltes innsats, og det er hyggelig å høre at mange synes det er meningsfullt å få stå i tjeneste. Menigheten har en egen komite for frivillig lederskap, også kalt nominasjonskomiteen. Denne gruppen lager forslag til menighetens årsmøte over hvem som skal ha de ulike frivillige oppgavene- herunder hvem som skal være med i de ulike råd og komiteer.

Har du lyst til å være frivillig i Øståsen kirke så er nå tiden inne for å ta en prat med prest Øyvind Helliesen, eller menighetens daglige leder- diakon Olav Øgreid. 
Om det er noen som ønsker å avslutte den frivillige tjenesten man har nå, eller som ønsker en annen oppgave- så kan du også snakke med presten eller diakonen.
Nominasjonskomiteen begynner sitt arbeid i slutten av januar. Menighetens årsmøte er 2. april. 

FRIVILLIGE I TJENESTE PÅ SØNDAGENE!
Har du tenkt på hvor mange det er som har en frivillig tjeneste knyttet til søndagens gudstjeneste?  Mange ber, før- under og etter gudstjenesten -og noen ber spesielt for presten.  Noen sørger for at kirken er lys og varm, noen pynter alteret, noen sørger for lyd og bilde, andre står i døren og ønsker oss velkommen. På kjøkkenet er det noen som forbereder kirkekaffen- som baker, rydder og vasker opp. Noen tar ansvar for å lede gudstjenesten, andre leser skriftlesing, samler inn offer eller er nattverdsmedhjelpere. Noen spiller eller synger- og noen gjør begge deler. Noen tjenester er synlige, andre ser vi kanskje ikke, men vi hadde merket det om de ikke var der.


Søndag 9. februar- som også er «Bibeldagen» setter vi etter gudstjenesten et spesielt fokus på de ulike tjenestene knyttet til gudstjenestelivet. Da får vi vite mer om alle de ulike oppgavene, og presten vil undervise litt om hva en gudstjeneste er -og hvorfor den enkeltes tjeneste er så viktig. Det blir tid til samtale og spørsmål. Denne søndagen serverer vi også suppe i tillegg til den vanlige kirkekaffen.
 

Nytt nummer av menighetsbladet

"Som epler av gull i et smykke av sølv er ord som blir talt i rette tid". (Ordsp 25,11)

 

Bilde

(Foto: Anne-Brit L. Johansen)

Les vårt nye menighetsblad

  

 

Kalender
16 Apr
Torsdag, April 16, 2020 12:00
Knut Magne Ellingsen: "God dag mann økseskaft"
19 Apr
Søndag, April 19, 2020 18:45
Taler: Diakon Olav Øgreid Musikk: Kåre Øgreid Band
21 Apr
Tirsdag, April 21, 2020 11:15
AVLYST
22 Apr
Onsdag, April 22, 2020 10:00
AVLYST
Siste nytt fra Metodistkirken
Fredag 3. april blir det direkte videotreff med mulighet til å stille spørsmål. Les mer
Powered by Cornerstone