Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

29 Apr
Søndag, April 29, 2018 11:00
Vi samles til menighetens gudstjeneste hver søndag. Organist er Bjørn Henrik Mersland, tekstleser Ingvild Mersland. Pastor Solveig Skaara taler hvis ikke annet er oppgitt.
1 Mai
Tirsdag, Mai 1, 2018 09:00
Vi samles til bønn med fast liturgi, lesing av søndagens tekster og nattverd. Etterpå er det kaffe, samtale/fellesskap for de som har anledning
6 Mai
Søndag, Mai 6, 2018 11:00
Vi samles til menighetens gudstjeneste hver søndag. Organist er Bjørn Henrik Mersland, tekstleser Ingvild Mersland. Pastor Solveig Skaara taler hvis ikke annet er oppgitt.
7 Mai
Mandag, Mai 7, 2018 18:00
Vi kommer sammen og ber, leser i Bibelen og samtaler om det vi har lest siden sist.
8 Mai
Tirsdag, Mai 8, 2018 09:00
Vi samles til bønn med fast liturgi, lesing av søndagens tekster og nattverd. Etterpå er det kaffe, samtale/fellesskap for de som har anledning
9 Mai
Onsdag, Mai 9, 2018 18:00
Bønn og stillhet i kirken med nattverdgudstjeneste, og kveldsbønn. Kaffe og te serveres.
15 Mai
Tirsdag, Mai 15, 2018 09:00
Vi samles til bønn med fast liturgi, lesing av søndagens tekster og nattverd. Etterpå er det kaffe, samtale/fellesskap for de som har anledning
20 Mai
Søndag, Mai 20, 2018 11:00
Vi samles til menighetens gudstjeneste hver søndag. Organist er Bjørn Henrik Mersland, tekstleser Ingvild Mersland. Pastor Solveig Skaara taler hvis ikke annet er oppgitt.
21 Mai
Mandag, Mai 21, 2018 18:00
Vi kommer sammen og ber, leser i Bibelen og samtaler om det vi har lest siden sist.
22 Mai
Tirsdag, Mai 22, 2018 09:00
Vi samles til bønn med fast liturgi, lesing av søndagens tekster og nattverd. Etterpå er det kaffe, samtale/fellesskap for de som har anledning
23 Mai
Onsdag, Mai 23, 2018 09:00
Velkommen til en stille dag i kirken. Retreatdagen er økumenisk og åpen for alle. Tidebønner, stille bønn, tid alene sammen med Gud, åndelig veiledning og nattverdgudstjeneste. Lunsj kr. 90,-. Påmelding: Arnfinn Østerberg tlf./sms 920 80 965.
27 Mai
Søndag, Mai 27, 2018 11:00
Vi samles til menighetens gudstjeneste hver søndag. Organist er Bjørn Henrik Mersland, tekstleser Ingvild Mersland. Pastor Solveig Skaara taler hvis ikke annet er oppgitt.
29 Mai
Tirsdag, Mai 29, 2018 09:00
Vi samles til bønn med fast liturgi, lesing av søndagens tekster og nattverd. Etterpå er det kaffe, samtale/fellesskap for de som har anledning
3 Jun
Søndag, Juni 3, 2018 11:00
Vi samles til menighetens gudstjeneste hver søndag. Organist er Bjørn Henrik Mersland, tekstleser Ingvild Mersland. Pastor Solveig Skaara taler hvis ikke annet er oppgitt.
4 Jun
Mandag, Juni 4, 2018 18:00
Vi kommer sammen og ber, leser i Bibelen og samtaler om det vi har lest siden sist.
5 Jun
Tirsdag, Juni 5, 2018 09:00
Vi samles til bønn med fast liturgi, lesing av søndagens tekster og nattverd. Etterpå er det kaffe, samtale/fellesskap for de som har anledning
10 Jun
Søndag, Juni 10, 2018 11:00
Vi samles til menighetens gudstjeneste hver søndag. Organist er Bjørn Henrik Mersland, tekstleser Ingvild Mersland. Pastor Solveig Skaara taler hvis ikke annet er oppgitt.
12 Jun
Tirsdag, Juni 12, 2018 09:00
Vi samles til bønn med fast liturgi, lesing av søndagens tekster og nattverd. Etterpå er det kaffe, samtale/fellesskap for de som har anledning
17 Jun
Søndag, Juni 17, 2018 11:00
Vi samles til menighetens gudstjeneste hver søndag. Organist er Bjørn Henrik Mersland, tekstleser Ingvild Mersland. Pastor Solveig Skaara taler hvis ikke annet er oppgitt.
Nytt fra Metodistkirken
Da er det åpnet for påmelding til årskonferansen 2018 i Arendal. Les mer
Powered by Cornerstone