Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES DEG!
EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES DEG!

EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES DEG!

2016-12-24
Les julebetraktningen fra forrige Retreatdag:

DEN FØRSTE JULEN

 

Et frø ble sådd i jorden

Guds sæd i en jomfrus skjød   EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES DEG!

Så lite og sårbart

Så fullkomment og herlig

 

Det folket som vandrer i mørket,  ser et stort lys.  Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset fram.   For et barn er oss født,  en sønn er oss gitt.  Herreveldet er lagt på hans skulder.   Han har fått navnet  Underfull rådgiver, Veldig Gud,  Evig far, Fredsfyrste.  Fra Jes 9

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 

Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.   Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg.  Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.  Fra Luk 1

 

Det var Guds ord som ble sådd

Hans kjærlighet som ble plantet

Det var hans liv som ble synlig på jorden igjen

 

Han skal la de vergeløse i folket få sin rett,  han skal berge de fattige.  Undertrykkeren skal han knuse.  La ham leve fra slekt til slekt,  så lenge sol og måne er til!  Han skal komme som regn på nyslått eng,  lik en regnskur som vanner jorden.  Rettferd skal spire i hans dager og freden være stor til månen forgår.  Fra Salme 72

Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Fra Luk 2  EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES DEG!

 

Englene forkynte gleden så stor   EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES DEG!

Hyrdene priste Guds Sønn

Vismennene bar jublende sine gaver til kongen

 

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.  Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben.  De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.   Fra Luk 2

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen.  De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.   Fra Matt 2

 

 

Det var Guds plan som ble synlig

Tiden var kommet som profetene så

Sønnen steg ned i en jomfru så skjønn

Det var Gud selv som kom ned til oss

 

Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,  og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.  
Fra Matt 1

Det sanne lys,  som lyser for hvert menneske,  kom nå til verden.  Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss,  og vi så hans herlighet,  en herlighet som den enbårne Sønn  ar fra sin Far,  full av nåde og sannhet.  Fra Joh 1

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss,  at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden
for at vi skulle leve ved ham. 
Fra 1. Joh 4

I julen er hans Guds gave til oss

I påsken er han frelse fra synd og fra nød

I pinsen gir han seg selv

Guds liv er blitt utgydt på jord

 

Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:  å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham.  I ham har vi friheten,  kjøpt med hans blod,  tilgivelse for syndene.   I ham ble dere merket med seglet:  Den hellige ånd som var lovet oss,  han som er pantet på vår arv,  inntil Guds eget folk blir satt fri,  til lov og pris for hans herlighet.  Fra Ef 1

 

Ja, Herre vi tror og vi lever i deg

Alene skal du ha all ære fra meg   EN VELSIGNET JULEHØYTID ØNSKES DEG!

 

Store og underfulle er dine gjerninger, 

Herre Gud, du Allmektige.
           Rettferdige og sanne er dine veier,
           du konge over folkeslagene. 
          
   
  Hvem skulle ikke frykte deg, Herre,
           og ære ditt navn?
          For du alene er hellig.
           Alle folkeslag skal komme
           og tilbe for ditt ansikt,
          fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart.
 

Fra Åpb 15

 

 

Solveig Skaara

 

Nytt fra Metodistkirken
Kirke uten vegger
12.10.2018
Tema for Sommerfesten 2019 vil være «Kirke uten vegger». Brobyggeren har snakket med koordinator for Sommerfesten, Hilde Marie Movafagh, som er i full gang med forberedelsene. Les mer
Metodistkirkens Kvinner inviterer til samlingshelg i Metodistkirken i Moss 2. til 3. november. Les mer
Mens vi nærmer oss den ekstraordinære generalkonferansen i februar 2019, sier biskop Christian Alsted at veien frem som en samlet kirke er å forbli i dialog med hverandre. Les mer
Powered by Cornerstone