Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>KONTEMPLASJON - STILLHET SAMMEN MED GUD
KONTEMPLASJON - STILLHET SAMMEN MED GUD

KONTEMPLASJON - STILLHET SAMMEN MED GUD

2017-08-17
Vi fortsetter med morgenbønn, retreatdag og stille kveld også i høst. Du er hjertelig velkommen!

Morgenbønn hver tirsdag kl. 0900-0930.  Vi ber laudes og deler nattverd sammen.  Etterpå er det fellesskap m/kaffe og kjeks.

Retreatdag er en hel onsdag i måneden.  I høst er det følgende onsdager:  23.8, 20.9, 18.10, 15.11 og 13.12.  Retreatdagen starter med Morgenbønn kl. 0900, vi er i stillhet fram til Midddagsbønnen kl. 1200.  Det er så varm lunsj med musikk.  Kl. 1430 avslutter vi retreatdagen med nattverdgudstjeneste.  

Stille kveld er en onsdagkveld i måneden.  Vi samles til nattverdgudstjeneste og kveldsbønn kl. 1800-2100.

Ta gjerne kontakt med menigheten for nærmere opplysninger!

Powered by Cornerstone