Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>HJELP TIL BØNN I DISSE TIDER
HJELP TIL BØNN I DISSE TIDER

HJELP TIL BØNN I DISSE TIDER

2020-03-23
Her finner du forslag til faste bønner, tidebønner, som du kan bruke alene eller sammen med familien. Her finner du morgenbønn, middagsbønn og kveldsbønn.

Det er ikke alltid lett å finne de riktige ordene når vi skal be, her ber vi til Gud med ord fra Salmene i Bibelen.  Slik har kristne bedt til alle tider.  Dette er til stor hjelp for oss og holder oss nær Gud.  Og det er lagt inn lesning fra Bibelen og frie bønner. 

Disse bønnene er hentet fra heftet "Liturgier" utgitt av Metodistkirken i Norge.

 

Morgenbønn

 

Hilsningsord

L:     I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

M:     Amen.

L:     Herre, åpne våre lepper,

M:     så vi kan lovprise deg.

 

Bibelsk salme

L:     Kom, la oss juble for Herren, hylle vår frelses klippe!

M:     La oss gå fram for ham med lovsang, hylle ham med sang og spill!

L:     For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder.

M:     Han har jordens dyp i sin hånd, fjelltoppene tilhører ham.

L:     Havet er hans, han har skapt det, hendene hans har formet det faste landet.

M:     Kom, la oss knele og kaste oss ned, bøye kne for Herren, vår skaper!

L:     For han er vår Gud,

M:     vi er folket han gjeter, lokken i hans hånd.  (Salme 95;1-7b)

Alternativt kan følgende salmer benyttes: 63, 100, 148

 

Tekstlesning

5 Mos 6:4-9, Jes 55:1-3, Joh 1:1-5, 9-14, Rom 12:1-2 eller annen passende tekst

 

Etter tekstlesningen kan det være stillhet.

 

Sakarjas lovsang

L:     «Velsignet er Herren, Israels Gud, for han har sett til sitt folk og forløst det.        

M:    Han har oppreist for oss et horn til frelse i sin tjener Davids hus,

L:     slik han lovet fra gammel tid ved munnen til sine hellige profeter:

M:    å frelse oss fra våre fiender og fra hånden til alle dem som hater oss.

L:     Han viste miskunn mot våre fedre og husket på sin hellige pakt, den ed han ga som løfte til Abraham, vår far,

M:    så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel, kan tjene ham for hans ansikt i renhet og rettferd alle våre dager.

L:     Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier

M:    og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt,

L:     for vår Gud er rik på miskunn.

        Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang

M:    og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.» (Luk 1:68-79)

 

Bønn

L:     Lysets Gud, din nåde er ny hver morgen, og alltid arbeider du for at det gode skal skje.

        Skap i oss en vilje til å tjene deg, til å leve i fred med vår neste og til å gi hver dag til deg.

 

Deretter kan man fortsette med det følgende:  

L:     La oss fortsatt be, høyt eller stille.  

Den som ber høyt, avslutter med:  

L:     Gud, vi ber.

A:     Herre, hør vår bønn.

 

Herrens bønn:

Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges.    

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

 

Morgensang/Morgensalme

 

Velsignelsen

 

 

Middagsbønn

 

Hilsningsord

L:     I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

M:     Amen.

L:     Hos deg er livets kilde,

M:     i ditt lys ser vi lys.             (Sal 36:10)

 

Bibelsk salme

L:     Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom!

         Lov ham i hans mektige hvelving

M:     Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde.

L:     Lov ham med gjallende horn. Lov ham med harpe og lyre.

M:     Lov ham med trommer og dans. Lov ham med strengespill og fløyte.

L:     Lov ham til tonende symbaler. Lov ham med rungende symbaler!

A:     Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!       (Sal 150)

 

Alternativt kan følgende salmer benyttes: 113, 122, 124, 126

 

Tekstlesning

En av kommende søndags tekster eller annen passende tekst

Etter tekstlesningen kan det være stillhet 

 

Marias lovsang

 L:    «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

M:     For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.

        Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,

L:     for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.

M:     Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.

L:     Han gjorde storverk med sin sterke arm;

         han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.

M:     Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.

L:     Han mettet de sultne med gode gaver,

         men sendte de rike tomhendte fra seg.

M:     Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn

L:     slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

          (Luk 1:46-55)

 

Bønn

L:    All nådes Gud, dette øyeblikk av hvile midt på dagen er din gode gave.

       Velsign det arbeid vi har begynt og la oss fullføre det slik det behager deg. 

 

Deretter kan man fortsette med det følgende:  

  L:    La oss fortsatt be, høyt eller stille.  

Den som ber høyt, avslutter med:  

  L:    Gud, vi ber.

  A:   Herre, hør vår bønn.  

 

Herrens bønn

Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges.    

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

 

Sang/Salme  

Velsignelsen

 

 

Kveldsbønn

 

Hilsningsord

L:     I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

M:    Amen.

L:     Bli hos oss!

M:     Det lir mot kveld, og dagen heller.

(Luk 24:29)

 

Bibelsk salme

L:     Rop med jubel for Herren, all jorden!

M:     Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel!

L:     Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter.

M:     Kom gjennom portene hans med takkesang,

         inn i forgårdene med lovsang!

L:     Lov ham, velsign hans navn!

M:     Herren er god, evig er hans miskunn,

         hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

        (Sal 100)

 

Alternativt kan disse Davids salmer benyttes: 23, 51, 90, 121, 134, 141  

 

Tekstlesning

1 Mos 1:1-5, 14-19, 2 Mos 13:21-22, Matt 25:1-13, Rom 5:6-11, 1 Tess 5:1-10, Åp 22:1-5 eller annen passende tekst.  

Etter tekstlesningen kan det være stillhet 

 

Simeons lovsang

L:     «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet.

M:     For mine øyne har sett din frelse,

L:     som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk,

M:     et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»

        Luk 2:29-32)

Bønn

L:    Herre, du har gitt oss dagen for at vi skulle gjøre lysets gjerninger, og natten for at kropp og sjel skulle få hvile.

       Bevar oss gjennom natten som ligger foran. Makten og æren tilhører deg i all evighet.

 

Deretter kan man fortsette med det følgende:  

  L:    La oss fortsatt be, høyt eller stille. 

Den som ber høyt, avslutter med:

L:     Gud, vi ber.

A:     Herre, hør vår bønn.

 

Herrens bønn

Vår Far i himmelen! 

La navnet ditt helliges.    

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen. 

Kveldssang/Kveldssalme  

Velsignelsen

 

 

 

Powered by Cornerstone