Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>PALMESØNDAG
PALMESØNDAG

PALMESØNDAG

2020-04-04
Her følger en kort andakt:

Salme

Jesus, store seiervinner,

I Guds stad du rider inn.

Når din seiersdag opprinner,

Gledes vemodsfullt mitt sinn.

Knele vil jeg på din vei

Hosianna synger jeg,

Å, men gjennom seiersglansen

Ser mitt øye tornekransen!

 

Himlens konge, jorden kneler

På din store seiersvei,

Du som verdens avmakt deler,

Døden stanser ikke deg.

Fred du bringer, himmelgjest,

Verden rope vil: Korsfest!

Å, men himlens engletunger

Evig hosianna sjunger.

 

Bibeltekster: 

MATT 21, 1-11, MARK 11, 1-11, LUK 19, 28-38, JOH 12, 12-16

Tenk deg at alt i livet ditt skulle være tegn på noe, vise vei for noen og åpenbare noe nytt for andre.  Slik var det for Jesus, og Den hellige Ånd ledet ham sikkert framover på denne veien.

Det var så mye som skulle bli sagt og gjort, det var så mange som skulle møtes og læres.  Det var en vei som ingen hadde gått før.  Alt var nytt.  Døperen Johannes er veirydderen som profeten Jesaja skriver om:  En røst roper i ødemarken:  Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! (Luk 3, 4)

Tenk deg at Evangeliene var ferdigskrevet i himmelen og at de var malen.  Det var slik resultatet måtte bli, det var dette Gud ville si oss.  Og så var Åndens oppgave å lede Jesus inn i alt dette, slik at det skjedde.  Slik var det som skjedde på Palmesøndag også forutbestemt (Sak 9, 9).

Og akkurat som en jordisk konge blir hyllet når han blir kronet, slik blir Jesus hyllet når han rir inn i Jerusalem, inn i hovedstaden.  Men det er en tornekrone som venter, ikke en krone med diamanter.

Jesus hadde vandret rundt i Galilea og forkynt og helbredet.  Nå er tiden kommet til hans offentlige fremtreden.  Han har fortalt disiplene hva som kommer til å skje, men de skjønte det ikke.  Ingen er forberedt på det som kommer til å skje denne påsken.  Det er liksom dramaet føres framover av tilfeldigheter, men vi vet at det hele er Guds plan.

Jesus rir inn i Jerusalem og blir hyllet som en konge.  Folkemengden er så stor at det blir uro i byen.  De roper:  Hosianna, Davids sønn!  Velsignet er han som kommer i Herrens navn!  Hosianna i det høyeste! (Matt 21, 9)

Og så er det Jesus fra Nasaret som kommer, også kalt Messias, Immanuel, Jesus Kristus, Menneskesønnen og mye mer, ikke for å krones, men for å korsfestes. 

Solveig Skaara

 

 

 

 

Nytt fra Metodistkirken
Powered by Cornerstone