Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>SKJÆRTORSDAG
SKJÆRTORSDAG

SKJÆRTORSDAG

2020-04-08
I år kan vi ikke samles i påsken, men vi kan feire påske likevel. Hver av helligdagene finner du en liten andakt med bibeltekster. Det er ikke nødvendig å lese alt, men hvis du vil fordype deg, så har du henvisning til alle tekstene.

ANDAKT SKJÆRTORSDAG

MATT 26, 17-46, MARK 14, 12-42, LUK 22, 7-46, JOH 13, 1-17

På Skjærtorsdagskvelden skjer det mye.  Jesus og disiplene skal feire påske til minne om utgangen av Egypt (2 Mos, 12, 14ff og 5 Mos16, 1- 6).  Jesus har bedt disiplene om å gjøre i stand det tradisjonsrike påskemåltidet.  Kanskje du har hørt om dette måltidet, hvor alle detaljer symboliserer hva som skjedde den gangen i Egypt.  Det serveres bl.a. lam, bitre urter, usyret brød og vin.

Men midt under målet, mens de spiser, gjør Jesus noe overraskende.  Han tar et brød, takker og bryter i stykker og gir til disiplene og sier:  Ta imot og spis!  Dette er min kropp.

Og så tar han begeret med vin, takker og gir til disiplene:  Drikk alle av det!  For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. (Matt 26, 26-27)

Jødene hadde i over tusen år feiret påske for å minnes da de måtte stryke lammets blod på dørstolpene og over døren for at døden skulle gå dem forbi.  Dette var like før utgangen av Egypt.

Nå gir Jesus dette måltidet en helt ny mening.  En mening som er like virkelig for oss i dag.  Når vi spiser brødet, som er hans kropp, og drikker vinen, som er hans blod, så får også vi tilgivelse for våre synder og døden går forbi oss.  Ja, det er hans liv som kommer inn i oss.

Etter påskemåltidet, går Jesus til Getsemane for å be, sammen med disiplene.  Den store prøvelsen nærmer seg og Jesus er redd:  Abba, Far!  Alt er mulig for deg.  Ta dette begeret fra meg!  Men ikke som jeg vil, bare som du vil.  (Mark 14, 36)

Jesus er ingen supermann som klarer alt uten problemer.  Han er et menneske som du og jeg, og det som skal skje er vanskelig for ham.  Han gruer seg.  Men samtidig viser han oss vei når vi har det vanskelig.  Vi kan også bare overlate saken vår i vår Fars hender, slik at hans vilje skjer.  Det er alltid det beste for oss.

Solveig Skaara

 

Nytt fra Metodistkirken
Powered by Cornerstone