Mennesker med
åpne hjerter — åpne sinn — åpne dører

Forsiden>ANDAKT LANGFREDAG
ANDAKT LANGFREDAG

ANDAKT LANGFREDAG

2020-04-10
Hver av helligdagene finner du en liten andakt med bibeltekster. Det er ikke nødvendig å lese alt, men hvis du vil fordype deg, så har du henvisning til alle tekstene.

Bibeltekster: 

MATT 26, 47-75 og kap. 27, MARK 14, 43-72 og kap. 15, LUK 22, 47-71 og kap 23,  JOH 18, 1-40 og kap 19.

 

ANDAKT

I dag minnes vi den mørkeste natten og dagen i menneskenes historie.  Det kan nevnes at Langfredag heter på engelsk Good Friday

Det beste mennesket som noen sinne har levd her på jorden, blir drept som en forbryter.  Og det på grunn av misunnelse, makt og feiltenkning blant de jødiske lederne.  Evangeliene gir oss mange hint om hva som framprovoserte Jesu død.  (F.eks. Mark 15, 6-15)

Men Jesus prøver ikke å forsvare seg, han tier stille og godtar de falske beskyldningene som føres fram.  Han vet at han må gjennom dette, uansett på hvilke måter det skjer.

Synden er så stor iblant oss mennesker.  Det eneste håpet vi har, er Guds nåde.  Og den er mye større. 

De første gangene vi hadde fellesgudstjenester her i kirken på Langfredag og alle tekstene ble lest, gråt jeg.  Naken og forlatt ble Jesus korsfestet sammen med to forbrytere. 

Evangeliene er detaljerte i sine beskrivelser av Jesu lidelse og død.  Det er viktig at vi skjønner hva han gjennomgikk, hva han led for vår skyld.  Han fortjener virkelig vår takk og lovprisning.

Hele vår tro bunner i Jesu død for våre synder og hans oppstandelse for å gi oss nye liv.  Hans seier over synd og død, tilhører oss også. 

Profetene profeterte om dette nye som skulle skje og Hebreerbrevet tar oss med til Det gamle testamentet og forklarer hva Jesus gjorde for oss.  Esek 34 om Gud som hyrden, Esek 36 om ny Ånd og nye hjerter, Esek 37 om å bli levende igjen.  Se også Jes 61/Luk 4, 14-19.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning fore våre synder.  (1. Joh 4, 10)

Solveig Skaara

 

Nytt fra Metodistkirken
Powered by Cornerstone